Resan till Norn!

Hej!
 
Vi startade tidigt i morse, hundarna var ivriga att komma i väg.
Vi åker mot Fragg som är en liten by i Norbergs kommun sedan så följer vi skogsvägen som tar oss efter Söderbärkevägen men Söderbärke är inte vårat mål så vi tar av mot Vikmanshyttan som leder oss till Norn.
 
Fram till Norn från Norberg så är det en bilresa på 3,7 mil efter en skogsväg med varierande miljöer och öppna landskap.
Det finns många vackra platser att stanna på.
Det är helt fantastiskt skönt väder, vilken morgon!
Vi tar bilen igen och följer vägen mot Norn.
Det är en mycket vacker tur!
Vi har kommit in i Dalarnas län. Norns bruk är beläget vid sjöarna Stora Norn och Stora Sundsjön, cirka en och en halv mil västsydväst om Hedemora och tre mil nordöst om Söderbärke.
 
Norns bruk anlades 1628.
Norns bruk, eller bara Norn, är en by och tidigare järnbruk.
Det första vi möts av är en vacker kyrka.
 Från 1700-talet kom bruket att vara i släkten Söderhielm ägo tills det 1874 såldes till det då nybildade Larsbo Norns AB Bolagets verksamhet började efterhand koncentreras till järnverket i Vikmanshyttan och 1899 lades smidet ned vid Norns bruk. Masugnen rustades dock upp och drevs ännu ett par år. I februari 1916 utfördes den sista blåsningen i Norns hytta och därmed gick också en 300-årig epok i graven. Kraftstationen, som byggdes 1912 för att leverera elektricitet till industrierna i Vikmanshyttan och Turbo, är emellertid alltjämt i drift. Numera ägs Norn och de omkringliggande skogarna av Bergvik Skog.
Bland äldre industribyggnader kan klensmedjan och den s.k. Frankrike-smedjan nämnas, vilken är den äldsta bevarade byggnaden i Norn. Hyttan, en s.k. mulltimmerhytta, är mycket välbevarad. Efter nedläggningen fick den stå och förfalla men, har sedan 1930-talet restaurerats i omgångar. Malmen till hyttan hämtades främst från Norberg och Bispberg. Flera egna gruvor som hörde till bruket fanns emellertid, bl.a. Knapptjärnsgruvan. Gruvan, som började brytas först på 1830-talet, lades ned 1909. Idag finns ett bevarat vändbrott kvar samt resterna efter en gruvlave. Norns bruk är byggnadsminnesförklarat sedan år 2003
 
 
Vi tackar för idag och avslutar våran resa. viken morgon vi har haft!
 
Vi ses!
 
 
 
 
 
 
2

Svanarna på åkern...

Hej!
 
Vi tog bilen på måndagsmorgonen och körde mot Livsdal.
Livsdal är en by inom Norbergs kommun i norra Västmanland. Byn har omnämnts i skriftliga källor redan på 1300-talet. Den är av riksintresse för kulturmiljövården och består av ett par jordbruk och flertalet sommarstugor.
Genom bykärnan flyter Norbergsån som förbinder sjöarna Trätten och Holmsjön. Trättens vattenstånd kan regleras medelst dammluckor vid de två broarna i byn. Byns kärna är samlad kring broarna. Tidigare fanns både vattendriven kvarn och sågverk. Sågverket revs på 1970-talet.
 Jag blir lite lyrisk av mig när jag stiger ur bilen, det är inte alla dagar man befinner sig i en 700år gammal by.
Vi kör vidare.
Jag vet av erfarenhet från tidigare år att svanarna återkommer i massor tidig april på en åker strax efter Västerfärnebo och jag tänkte att vi skulle åka dit och se efter om så är fallet också denna gång.
 
Bingo! ett hav av svanar, nästan i alla fall.
 
I världen finns det totalt sju arter av svan, varav tre förekommer i Sverige: knölsvan, sångsvan som häckfåglar och mindre sångsvan som passerande flyttfågel.
Symboliserar trohet och renhet av kärlek par. Indianerna brukade betrakta äktenskapet som en stat som varade fram till hans död och lika så dessa fina fåglar.
 
Vi sitter i bilen 20 meter ifrån och konstigt nog så är hundarna tysta trots svanarnas sång som hörs vida omkring.
Vi är kvar en lång stund och betraktar dem.
 
Gamla byn i Avesta är ett brukssamhälle med ursprung från 1600-talet, då ett kopparförädlingsverk, Avesta Kopparbruk, förlades till Avesta. Samhället hade sin storhetstid under 1600- och 1700-talen och var stad mellan 1641 och 1687. 
 
1636 kom ett följe med högt uppsatta herrar till Våtänget med målet att hitta en plats för att anlägga ett större kopparverk. Vattenmassorna i Dalälven var en förutsättning för brukets uppbyggnad. Att tämja forsen var inte att tänka på. Tanken var att det blivande bruket skulle ligga vid Djäknehytteån, vars flöde skulle ökas med vatten från älven. Ån skulle fördjupas och en kanal byggdes för att leda in mer vatten. Under tiden timrades bruksbyggnaderna och de första bostadshusen upp och det som vi nu kallar Gamla Byn tar sin form. Omvandlingen av Våtänget skapade förutsättningarna för att ett samhälle skulle ta form.
 
Carl Jularbo, dragspelskungen, har tillägnats ett museum i Gamla Byn. Född den 6 juni 1893 i Jularbo; Folkärna socken i Kopparbergs län, död den 13 februari 1966 han var en svensk dragspelare och kompositör.
 
Det finns ett café på museet och en kopp kaffe är ju inte i vägen om man säger så.
 Det har varit en mycket fin dag men nu ska vi åka hem till Norberg vi ses!
 
Hej så länge!
 
 

En prommenad igenom Sigtuna!

Hej!
 
Sigtuna som är en tätort i Sigtuna kommun i Stockholm. Sigtuna ligger vid Mälaren och grundades av Erik Segersäll runt år 980. Sigtuna var den första egentliga staden i dåvarande Sverige och sedan säte för den förste kristne kungen, Olof Skötkonung, som här lät slå de första svenska mynten. Sigtuna blomstrade som ett kungligt, kyrkligt och kommersiellt centrum fram till slutet på 1200-talet.
 
Sigtuna är den första staden i det svenska rike som sakta började växa fram i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Den anlades på sin nuvarande plats omkring 980.
Jag packar ner det som vi kommer att behöva för en heldag i Sigtuna. Vi tar bilen och följer riksväg 70.
När man kommer in i staden så mötts man omgående av en ruin och en 30 meter rak gata från stranden.
Sankt Pers kyrkoruin ligger väster om den medeltida stadskärnan invid prästgården. Kyrkoruinen ligger på en höjd i den tidiga stadens västra del. Den stod färdig omkring år 1100. Troligen har kyrkan uppförts i två etapper under 1100-talet. Östra delen med kor, mittorn och mittskepp uppfördes under början av 1100-talet, medan långhus och västtorn tillkom senare.
Under den tidiga medeltiden hade staden inte mindre än sju kyrkor med tillhörande kyrkogårdar.
Bara ett ögonkast därifrån så finner man en av kyrkorna i Sigtuna församling i Uppsala stift och den äldsta byggnaden i Sigtuna som fortfarande är i bruk.
Mariakyrkan utfördes i en övergångsstil mellan romantik och gotik och den fick ett helt annat utseende än stenkyrkorna.
 
 1247 invigdes kyrkan men då var endast koret färdigt. Omkring 1255 var kyrkan färdig och den är fortfarande  i bruk.
 
 
Det var en vacker dag med skön sol som skiner så vi tar och promenerar vidare längs Prästgatan.
Sankt Lars kyrkoruin är den ruin i Sigtuna som det finns minst rester av.
 Kyrkan uppfördes på 1100-talet.
 
Det känns trevligt att promenera i denna mysiga lilla staden.
 Sigtuna ligger vid Mälaren och grundades av Erik Segersäll runt år 980.
 Det sägs att Sigtuna anlades som handelsort eftersom det hade ett bättre försvarsläge än Birka.
Vi promenerar och ser ytterligare en ruin efter en gammal kyrka.
 
S:t Olofs kyrka påbörjades förmodligen runt första halvan av 1100-talet. Under 2000-talet gjordes det utgrävningar av kyrkan och arkeologerna upptäckte att den vilar på en äldre byggnad – en annan kyrka som kan vara Sveriges äldsta stenkyrka!
 
 Kyrkoruinerna är hur som helst en spännande plats som ruvar på många hemligheter, helt klart värt ett besök.
 
Som avslutningsvis på denna promenad igenom Sigtuna så kommer man ner till Mälaren,
Isen ligger tjock, det är en härlig dag så vi tar en lång promenad på Mälaren så ses vi snart igen!
Hej så länge!