Uppsala!

Hej!
 
Igår så tog vi bilen och körde i mot Uppsala!
Vi startade tidigt på onsdagsmorgonen och vår färd hade börjat. Vi åkte i mot Enköping som sedan tog oss in på landsvägarna mot vårt mål (Uppsala)
 
Sveriges fjärde största tätort Stadens centrum ligger på bägge stränderna av Fyrisån, drygt fem kilometer ovanför dess utlopp i Mälaren vid viken Ekoln.
Stadens tidigaste namn var Östra Aros, där Aros (det ursprungliga namnet) betyder åmynning och syftar på Fyrisåns utlopp i Mälaren. Östra tillades för att skilja orten från Västra Aros (Västerås).
 Vi stannar till vid det som en gång var en kyrka med anor från 1100-talet.
Man kan fortfarande se grunden efter kyrkan. Balingsta kyrka hör till en grupp romanska kyrkor som byggdes under 1100-talets slut. Dessa bestod av långhus, kor och absid men saknade torn.
 
Under mitten utav 1800-talet så förfall den gamla medeltida kyrkan.
1869 beslutade församlingen att till en kostnad utav 19400 riksdaler uppföra en ny kyrka i gotisk stil.
Begravningsplatsen blev kvar här vid den medeltida helgedomen. Den nya kyrkan byggdes i tegel på en plats söder om, och på andra sidan vägen, från den gamla kyrkan.
Ganska så snart så upplevde församlingsbor det betungande att ha kyrkogård och kyrkorum åtskilda.
Många menade att guds ande inte fanns vid den nya kyrkan utan var kvar vid den gamla.
 
Den 1 juni 1919 återinvigdes den gamla medeltida kyrka i närvaro av bl.a. kronprinsen Gustav Adolf.
Idag så använder församlingen tegelkyrka grund som friluftskyrka under sommar månaderna.
 Jag tycker det var en vacker och rogivande plats!
Vi ska åka vidare vi åker igenom den vackra allén.
Mitt inne i skogen ligger raststugan Lunsentorpet  (Norra Lunsens naturreservat) Det är ett torp som alltid står öppet för allmänheten.  Det är ett stort vilt skogsområde med ett nät av kilometerlånga stigar.
 
Det är ca 4 kilometer vandring innan vi kommer till torpet.
 Naturreservatet är bevuxet med hällmarkstallskog med inslag av gran och björk. På marken växer renlav, ljung, lingon och mjölon. Älg, rådjur och skogshare trivs bra här och i de blötare partierna blir järparna fler och fler. Du kan träffa på tjäder och sparvuggla.
Nu kan jag se torpet som ligger i en glänta mitt inne i Lunsen.
 I torpet finns sex sovplatser, kamin och vedspis för uppvärmning och enklare matlagning. Utanför torpet finns vedbod, pump för dricksvatten, grillplatser, vindskydd och plats att tälta helt underbart!
Jag lämnar hundarna utanför och går in i torpet.
 
Vilket ställe! tycker man om att vandra så är detta ett perfekt alternativ för att sedan övernatta här i torpet.
Nu är det dags för mat och utanför finns det grillplatser så jag tänder en eld och låter den brinna ner till en perfekt glöd. Hundarna får vila och dricka vatten från brunnen som finns här intill.
 Vi sitter här och njuter av tystnaden en bra stund.
 
Jag bestämmer att vi ska ta en annan led till bilen.
 Molnen börjar att bli allt mer mörkare och det blåser lite kyliga vindar men det gör det hela lite mer spännande och mystiskt.
Här består växtligheten mest av skvattramdoftande tallmossar och små gran-, björk- och albevuxna surdrag.
 
Vi vandrar efter leden och efter 30 min så är vi vid bilen igen.
 
Carl von Linne föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707. Linnés Hammarby är ett kulturreservat och ett museum i byn Danmarks-Hammarby, 15 kilometer sydost om Uppsala.
Linné blev tidigt intresserad av naturen. Trots detta skulle han bli präst och gå i pappas fotspår. Men Linné skolkade från undervisningen för att få vara ute i naturen.
Carl von Linne köpte Hammarby 1758 och var då professor och välkänd vetenskapsman.
 Linné klassificerade naturen på ett så pass bra sätt att detta system, kallat Systema naturæ, med tiden kom att  användas över hela världen.
Han förenklade även sättet att ge vetenskapliga, internationella, namn på växter och djur.                           Namngivningssystemet, med två latinska namn för varje djur- och växtart, används än idag över hela världen och förenklar kommunikationen mellan olika länders forskare, trädgårdsodlare,                           fågelskådare o.s.v. Överallt skrivs de vetenskapliga namnen med latinska bokstäver.
 I en tid med så kvalificerad hälso- och sjukvård som läsaren av detta lever i glömmer man kanske hur situationen var för 250–300 år sedan. Vid den tiden fanns ännu inte vacciner eller antibiotika mot smittsamma sjukdomar. Röntgenundersökningar, än mindre magnetkameraundersökningar eller blodkemiska analyser hjälpte inte läkaren i hans diagnos. Läkemedlen var primitiva. Det rörde sig om extrakt från växtdelar som innehöll ett flertal aktiva ämnen varav några hade avsedd verkan medan andra kunde ge besvärliga biverkningar. Det var också svårt finna rätt dos då halterna av aktiv substans varierade. Kunskapen om vad som orsakade sjukdomar och hur läkemedlen verkade, var dålig. För hygien och hälsovård fanns regler som grundats i tradition och sedvänjor snarare än på medicinsk kunskap. Detta gällde inte minst hanteringen av smitta via vatten, avlopp och latrinhantering. Det var utifrån detta utgångsläge Linné verkade som läkare.
 På grund av sina stora insatser för vetenskapen och Sverige adlades Linné 1757. Först 1762 accepterades hans adelskap officiellt Tills nu hade han hetat Carl Linnaeus. Hans nya namn blev Carl von Linné.
 
 Linné fortsatte att arbeta hårt. Totalt skrev han under sitt liv 72 böcker och mer än 300 vetenskapliga avhandlingar. Han undervisade många studenter, varav flera från utlandet. Linné blev hedersledamot i vetenskapliga samfund  över hela världen. Han fick många betydelsefulla vänner, bland andra Katarina II av Ryssland som skickade fröer och växter från sitt land till Linné
 Linné avled den 10 januari 1778. Och än idag säger man att vi svenskar är påverkade av hans känsla för naturen.
 
Vi ses!
Hej så länge! 
 
 
 
 

 
2

En resa igenom Gävleborgs län..

Hej!
 
I söndags morse så begav vi oss på en resa igenom Gävleborgs län som är ett län i mellersta Sverige.
Vi började vår resa från Norberg och körde mot Avesta och sedan mot Gävle till Älvkarleby. Älvkarleby ligger högst upp i Uppland och ligger 15km söder om Gävle.
 
När vi kommer in i Älvkarleby så ser jag nått som får mig att häpna!
 
Mannen som ligger bakom bygget Dragon Gate, Mr Li, har som mål att skapa en kulturell bro, Sverige och Kina emellan i 2000-talets gryning. Mr Li har gjort sig en förmögenhet på att tillverka myggmedel så om någon kan bygga en sådan plats som Dragon gate så är det han.
Det har börjat att regna men jag är så taggad att få se detta palats så regnet stör mig inte och fina bilder blir det.
Vi går in på torget där vi möts av en staty av det buddhistiska helgonet Guanyin.
Dragon Gate är ett delvis färdigställt affärs- och kulturcentrum.  Det planerade öppnandet av hotellet har skjutits på framtiden, bland annat på grund av bristfällig brandsäkerhet och uppvärmning.
 Man vill bland annat bygga världens största Buddha och få hit en levande panda.
Man har även planer att inom en snar framtid inrätta en risåker i direkt anslutning till dragon gate. Planen är att risfältet ska komma att nyttjas säsongsvis.
 I dagsläget finns verksamhet i fem avdelningar där den kinesiska kulturen framhävs på olika vis. De aktuella avdelningarna är museiavdelningen, en butik, ett konferenscenter och restaurangen.
 Vi lämnar Dragon gate och kör vidare. Vi åker igenom Skutskär och vidare till Axmar by eller Axmarby som är en småort i Hamrånge socken i Gävle kommun.
 Engelska parken, där det en gång i tiden stod en ståtlig herrgård som högmodigt kallades ”slottet”.  Dessvärre revs slottet 1971, men man kan trots det ändå känna dess närvaro då man blickar ut över den allé som en gång var porten till hela bruket. Den engelska slottsparken visar sig från det jag tror är sin bästa sida med sina spegeldammar, promenadvägar och höga trädkronor.
Axmars slott uppfördes i sten 1860. och slottsparken hade kvar den äldre herrgården i trä till ca 1954 då den revs medan slottet revs klart först 1971. Nästan 100 år fanns både en herrgård och slott i slottsparken vilket lär vara ovanligt och unikt.
 Det är verkligen en vacker park!
Vi lämnar parken och kör vidare. Vi kör in i Söderhamn,  Orten är belägen i Gävleborgs län och i landskapet Hälsingland med Bottenhavet i öster. 
 
Oscarsborg är ett utsiktstorn som ligger på Östra Berget i centrala Söderhamn och en välkänd symbol för staden. Jag hade tänkt att vi ska göra ett besök uppe på berget så vi får se borgen samt utsikten över staden.
Borgen är 23 meter högt och är sammansatt av 35 000 tegelstenar.
 
Oscarsborg tillkom på initiativ av Söderhamns sångförening och invigdes 1895.
Vacker vy över Söderhamn. Vi lämnar borgen och kör vidare. Vi kör nordväst om Söderhamn efter landsvägarna som tar oss till Trönö .Vi kommer fram till en vacker medeltida kyrka, Trönö gamla kyrka.
Kyrkan är Norrlands bäst bevarade medeltida kyrka, arkitekturen skvallrar om 1500-tal men kyrkan har anor från 1200-tal.
 olikt många andra medeltida kyrkor förskonats från genomgripande sentida ingrepp.
Klockstapelns ålder är okänd men utformningen påminner om de norska stavkyrkorna med spåntak och spånklädda stolpar.
 
 Kyrkan var stängd vi kom en kvart för sent. Men det var ändå trevligt att se kyrkan utifrån.
 
Bara ett stenkast ifrån kyrkan så finner man Söderblomsgården som är hembygdsgård samt museum, där minnen från ärkebiskopen Nathan Söderblom finns bevarade.
 
  Växter från orten utgör en både prunkande som lugn oas med vacker utsikt
 
Lars Olof Jonathan (Nathan) Söderblom, född 15 januari 1866 i Trönö prästgård, Hälsingland, död 12 juli 1931 i Uppsala, var en svensk teolog och Svenska kyrkans ärkebiskop 1914–1931. Han var ledamot av Svenska akademien och erhöll Nobels fredspris 1930 för sitt ekumeniska fredsarbete.
Det är dags för oss att styra hemåt, vi får tacka för idag!
 Vi ses, hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hälsingland - berget - besöka - bevarade - borg - buddha - centrala - dragon gate - gävleborg - gävleborgslän - hembygsgård - häpna - högt - invigdes - kina - kvart - kyrka - minnen - museum - myggmedel - oscarsborg - statyer - stenkast - steves.blogg.se - sverige - sång - söderblomsgården - utflyktsmål - älvkarleby - ärkebiskopen - äventyr - östra

Rättvik!

Hej!
 
Vi åker mot Rättvik Dalarnas län invid Siljan. Rättvik en populär turistort och kulturlivet lockar fortfarande många turister från hela världen. Rättvik är känt för sin folkmusik visste du att när två Rättvikare träffas spelar minst tre av dem fiol, enligt ett gammalt talesätt. Rättvik och Siljan ligger i den fem mil vida krater som bildades vid ett av jordens största meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan.
Rättvik bjuder från allt från svindlande utsikter till djupa skogar, mystik och forsande vattendrag.
 Vårt första stopp blir Springkällan som är belägen sex kilometer norr om Rättvik.
Som sagts så inträffade ett meteoritnedslag i dessa trakter för 377 miljoner år sedan. Det medförde att berggrund av kalk-, ler- och sandsten har bevarats nedsänkt och omkastad i en ringformig dalgång. Denna unika geologiska formation kallas Siljansringen.
 Det var olja som lockades Det är sedan länge känt att det i sådan sedimentär berggrund går att finna olja. Redan på 1700-talet togs en del "petroleum" tillvara i Osmundsberg i Boda socken. Vid 1800-talets mitt väcktes på nytt förhoppningar om stora mängder olja i djupet.
  De hittade bara ringa mängder olja men stötte istället på en mycket kraftig källåder med vatten.
Alltsedan dess har det funnits en springbrunn. Tidigare benämndes den vattusprångetGamla Heden eller Spruthålet. Idag kallas den för Springkällan.
 
Intill Springkällan så finns det ett vindskydd med grillmöjligheter. Vi sätter oss ner och njuter av omgivningen och man kan höra hur det pålar ifrån Draggån som rinner bara några meter ifrån oss vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter 321 kilometer.
Jag gör upp en eld vilket jag alltid tycker är trevligt.
Hundarna börjar att bli rastlösa så det är bäst att äta upp och fortsätta våran vandring.
Vi går efter Dalhalla leden som sträcker sig ca: 25 kilometer. De stora rovdjuren björn, varg och lo finns stadigt i kommunen. Även järven passerar igenom området så det gäller att vara uppmärksam.
Det är så lugnt och fridfullt på våran vandring att jag börjar att tänka på Rättviks slalombacke där man kan åka rodel Skandinaviens enda parallella rodelbana det är två stycken 725 meters långa banor som går parallellt bredvid varanandra nedför skidbacken, jag måste bara prova! så vi lämnar springkällan för denna gång och beger oss mot skidbacken.
 
Vi kommer fram till skidbacken ,jag lämnar Aston och Ida i bilen och blickar upp mot backen.
Jag känner mig lite nervös men på ett skönt sätt, nu ska jag åka!
För att komma upp på backen så sätter man sig på rodeln och sedan blir man uppdragen av liften baklänges. 
Vilken skön utsikt!
Nu är jag uppe på toppen av skidbacken, det känns spännande och jag har fjärilar i magen.
Tyvärr så kunde jag inte ta några bilder när jag körde men jag kan rekommendera detta varmt.
 
Vi lämnar Rättvik med ett leende och styr hemåt men först så blir det ett stop i Gagnef.
Gagnef är en tätort i Dalarna. I Gagnef finns det två flottbroar. Den ena är mycket välbevarad, och ligger i Österfors. Den andra ligger ca 1,5 km söderut i kyrkbyn, och är öppen för biltrafik.
 Flottbroar kompletterades ofta med en vindbrygga för att släppa igenom båttrafik. Flottbroar var förr vanliga i Sverige men dessa två är dom enda  kvarvarande i Sverige.
 Den går över Österdalälven och har enligt bygdeforskare 300-åriga anor. Bron var tidigare en viktig förbindelseled mellan byarna men har idag förlorat sin betydelse.
Vi åker vidare och kommer fram till Gagnefs Minnesstuga som är den äldsta hembygdsgården i Dalarna.
Hembygdsgården, som är byggd på åsen med utsikt över Österdalälven och de blå bergen, fantastiskt!
Minnesstugan består idag av 22 byggnader av olika typ och användningsområde från 1500-tal till 1800-tal. Några av byggnaderna är inredda som ett hem från sent 1800-tal.
Minnesstugan påminner om gamla tiders byggnadstradition och levnadssätt.
 
Våran resa slutar här i Gagnef, det var trevligt att du följde med oss på denna resa vi ses snart igen!
Hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
berggrund - dalarnas schweiz - dalgång - dessa - djupa dalar - djupet - fiol - flottbroar - forsande vattendrag - gagnef - hundar - i år - jordens - kalk - medförde - miljoner - olja - rodel - rättvik - sandsten - schäfer - siljanringen - skogar - springkällan - steves.blogg.se - stora - tollare - trakter - valp
3