I Engelbrekts spår.

 
 
Hej!
Jag vaknade tidigt i måndags och jag låg och drog mig en stund när jag började att tänka på Engelbrekt. Jag vill veta mer om honom så vi packar det som vi behöver för dagen och så beger vi oss i Engelbrekts spår.
Resan börjar från Norberg (Engelbrekts hembygd) också vår"
Engelbrekt Engelbrektsson var en bergsman (gruvingenjör skulle vi kanske säga i dag) från Västmanland på 1400-talet som blev en av Sveriges största nationalhjältar.
Engelbrekt Engelbrektsson var av en ursprungligen tysk släkt som under 1360-talet invandrat till Sverige. och som sedan bosatte sig i Norberg 1367. Han har församlat folkskaror på fyrtio till femtio tusen man och kan säkert få mer när han vill. En svensk född i Dalarna, där koppar och järn brytes, på denna tid tillhörde Norberg Dalarna.

Engelbrektsupproret var ett medeltida uppror i Sverige, som varade 1434–1436. Upproret riktade sig emot Erik av Pommern, då kung över Kalmarunionen, och leddes av frälsemannen Engelbrekt Engelbrektsson.

Upproret, med centrum i Dalarna och Bergslagen, spred sig över hela Svealand och Götaland. Upproret ledde till att Engelbrekt valdes till rikshövitsman, kung Erik av Pommerns avsättande, och inledde Kalmarunionens upplösning

Genom att göra uppror mot det förtryck som man tyckte att kung Erik av Pommern och hans danska fogdar utövade i Sverige. Upproret blev framgångsrikt, och Engelbrekt utsågs till rikshövitsman (ungefär överbefälhavare).
 
Vi åker mot Örebro och till Engelbrekts holmen i Stora Mellösa socken, Örebro kommun.
Många höga herrar var misstänksamma mot honom.
En av dem hette Måns Bengtsson (Natt och Dag). Han hade personlig orsak till att hämnas, och han mördade Engelbrekt på en holme i Hjälmaren 1436, när Engelbrekt var på väg från Örebro till Stockholm.
 
jag parkerar bilen och går till fots mot holmen.
På denna plats tror man att upprorsledaren blev mördad.
Han var på väg från Örebro till ett rådsmöte i Stockholm. Han stannade till här för natten och Måns Bengtsson (Natt och Dag) överföll och dödade Engelbrekt. Engelbrekt var oense med Måns far som bodde på Gökholms slott inte långt härifrån.
 Vi går tillbaka till bilen och kör vidare mot slottet där Måns Bengtsson far bodde . Vem var nu Magnus Bengtsson (Natt och Dag), även omnämnd som Måns, död mellan 1473 och 1477, var en svensk riddare, riksråd och lagman i Närke, herre till Göksholm och Brokind i Östergötland. Han var son till Bengt Stensson (Natt och Dag), stamfar till Sveriges äldsta släkt och adelsätten Natt och Dag, men är för eftervärlden känd för att han våren 1436 slog ihjäl Engelbrekt Engelbrektsson.
 Natt och Dag är en månghövdad svensk uradlig ätt från Östergötland, varav den adliga ätten nummer 13, känd från 1280 enligt Riksarkivet, utgör den äldsta nu levande svenska, adliga ätten.

Vi lämnar slottet och kör vidare. Vi åker till Örebros slott. Under medeltiden belägrades slottet många  gånger och beboddes av både kungar och hövitsmän, både svenskar och danskar under åren 1434-1436 bodde Engelbrekt Engelbrektsson här på slottet. Första gången Örebro slott omtalas är 1364. Örebro slott ligger på en holme i Svartån i Örebro, Närke. Slottet har formen av en rektangel med utbyggda cirkelrunda torn i hörnen och innehåller cirka 80 rum, förutom källaren som har använts som fängelse.
 
 
 
Sankt Nicolai kyrka ligger i centrala Örebro.
Engelbrekt begravdes i Örebro kyrka och blev under de kommande decennierna föremål för en riklig helgonkult.

 Engelbrekt blev den antidanske hjälten som enade landet och i ledning för allmogen kastade ut danskarna. Att kulten inte blev större får anses bero på att Gustav Vasa själv tillskansade sig samma roll.
 
Född 1390 död 1436.
 
 
Hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Karbenningby!

Hej!
 
Karbenningby omges av öppet jordbrukslandskap där Svartån rinner fram.
Karaktären av bergmansby med stora gårdar finns fortfarande kvar och murrester efter hyttan där bergsmännen tillverkade sitt järn, hyttan är nämnd från 1400-talet.
 
Vi tar bilen tidigt på lördagsmorgonen och styr mot Karbenningby. Karbenningby är en by i Karbenning
socken i Norbergs kommun, vilken ligger vid Svartån strax söder om Labodasjön.
Ännu en vacker dag med mycket snö som ger mig en fin känsla.
Färden går igenom Laboda och in i en vacker allé.
Strax därefter så kommer vi till en bondgård.
Vi fortsätter vår resa mot Karbenningby vi omges utav vackert landskap och gamla lador.
Och tillslut så är vi inne i Karnenningby.
 Hyttan låg nedanför dammen och finns belagd i en förteckning från 1539. År 1784 tillverkades 190 ton. En ny hytta uppfördes 1865. Den var på nedgång under 1880-talet, men driften återupptogs 1886. Surahammars Bruk köpte då in sig, arrenderade hela hyttan 1890 och övertog den helt 1895. Den blåstes ned för gott 1907. Kvar idag finns bara ruiner.
Vi fortsätter våran historie vandring och går mot platsen där den gamla kyrkan stod engång i tiden.
På långt håll kan jag se den gamla klockstapeln. Stenmuren och klockstapeln blev kvar, men klockstapeln byttes ut mot en ny 1969.
Bergsmännen invigde kyrkan 1654. Det hade 20 bänkar på manssidan och 17 på kvinnosidan och en läktare med sammanlagt 20 bänkar. Två kyrkklockor fanns i en fristående klockstapel. Kyrkan blev så småningom för liten och en ny församlingskyrka togs i bruk 1845 två kilometer väster om den gamla, närmare landsvägen mellan Norberg och Västerfärnebo.

Vi lämnar den gamla kyrkoplatsen och går tillbaks mot bilen.
 
Den Nuvarande kyrka i nyklassisk stil uppfördes åren 1839-1845. Byggnaden består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster och ett kyrktorn i väster.
 
 

Varje långsida har fyra rundbågiga fönster. Långhuset täcks av ett sadeltak, medan tornet har en konkav huv som kröns av en fyrkantig lanternin. Taken är klädda med falsad svartmålad plåt.
 
Som vanligt är kyrkan inte öppen och jag tycker det är tråkigt att det är så nu för tiden att kyrkan inte kan var öppen för allmänheten men dom har nog sina själ till det.
 
Nu tar våran historia slut här och med det så önskar jag er alla en riktigt God Jul!
Hej så länge! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

”Birgersson, ta min hand”

Hej!
 
 I slutet av 1200-talet härjade svarta döden, pesten i Sverige och släckte många liv.
 I Wanbo Herrgård/ Söderbärke (Dalarnas län) förvarades upp till 71 lik under denna tid i källaren i väntan på begravning vid Malma kyrka strax norr om Köping, Västmanlands län.
De döda kunde bara transporteras vintertid över sjöisarna och för att bevara kropparna saltades de ner och lades i tillfälliga likkällare.
Ödgisl Birgersson var en biskop i Västerås stift. Han bodde under en tid i Wansbo, han var kyrkans utsände och skatteindrivare.  Birgersson försvann spårlöst från Wanbo i början av 1300-talet. Ryktet säger att han blev mördad. Om man uttalar ”Birgersson, ta min hand” i källaren kan man känna en kylig vindil runt kroppen.
 
Inte långt  ifrån Herrgården finner vi en mässten.
Flera traditioner är knutna till Mässtenen och det sägs att prästerna under sin båtfärd från Söderbärke till kapellförsamlingen skulle ha lagt till och hållit mässa här.
Strax väster om stenen låg Bärkebygdens avrättningsplats.
Vid stenen utdelades nattvarden till den dödsdömde före avrättning.
Även nödfallsbegravningar har gjorts intill mässtenen.
Bergsmännen undanhöll sitt silverinnehav och smälte silverföremålen till tackor som sedan grävdes ner vid avrättningsplatsen. Respekten för det övernaturliga och för de avrättades andar gjorde platsen till ett perfekt gömställe.
 
Den sista avrättningen verkställdes 1858 och besöktes av ett stort antal åskådare.
 
Vi lämnar Wanbo och åker till Malma kyrka strax norr om Köping där dom 71 liken från källaren tillslut fick sin begravning.
 Vi ses!
Hej så länge!