En prommenad igenom Sigtuna!

Hej!
 
Sigtuna som är en tätort i Sigtuna kommun i Stockholm. Sigtuna ligger vid Mälaren och grundades av Erik Segersäll runt år 980. Sigtuna var den första egentliga staden i dåvarande Sverige och sedan säte för den förste kristne kungen, Olof Skötkonung, som här lät slå de första svenska mynten. Sigtuna blomstrade som ett kungligt, kyrkligt och kommersiellt centrum fram till slutet på 1200-talet.
 
Sigtuna är den första staden i det svenska rike som sakta började växa fram i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Den anlades på sin nuvarande plats omkring 980.
Jag packar ner det som vi kommer att behöva för en heldag i Sigtuna. Vi tar bilen och följer riksväg 70.
När man kommer in i staden så mötts man omgående av en ruin och en 30 meter rak gata från stranden.
Sankt Pers kyrkoruin ligger väster om den medeltida stadskärnan invid prästgården. Kyrkoruinen ligger på en höjd i den tidiga stadens västra del. Den stod färdig omkring år 1100. Troligen har kyrkan uppförts i två etapper under 1100-talet. Östra delen med kor, mittorn och mittskepp uppfördes under början av 1100-talet, medan långhus och västtorn tillkom senare.
Under den tidiga medeltiden hade staden inte mindre än sju kyrkor med tillhörande kyrkogårdar.
Bara ett ögonkast därifrån så finner man en av kyrkorna i Sigtuna församling i Uppsala stift och den äldsta byggnaden i Sigtuna som fortfarande är i bruk.
Mariakyrkan utfördes i en övergångsstil mellan romantik och gotik och den fick ett helt annat utseende än stenkyrkorna.
 
 1247 invigdes kyrkan men då var endast koret färdigt. Omkring 1255 var kyrkan färdig och den är fortfarande  i bruk.
 
 
Det var en vacker dag med skön sol som skiner så vi tar och promenerar vidare längs Prästgatan.
Sankt Lars kyrkoruin är den ruin i Sigtuna som det finns minst rester av.
 Kyrkan uppfördes på 1100-talet.
 
Det känns trevligt att promenera i denna mysiga lilla staden.
 Sigtuna ligger vid Mälaren och grundades av Erik Segersäll runt år 980.
 Det sägs att Sigtuna anlades som handelsort eftersom det hade ett bättre försvarsläge än Birka.
Vi promenerar och ser ytterligare en ruin efter en gammal kyrka.
 
S:t Olofs kyrka påbörjades förmodligen runt första halvan av 1100-talet. Under 2000-talet gjordes det utgrävningar av kyrkan och arkeologerna upptäckte att den vilar på en äldre byggnad – en annan kyrka som kan vara Sveriges äldsta stenkyrka!
 
 Kyrkoruinerna är hur som helst en spännande plats som ruvar på många hemligheter, helt klart värt ett besök.
 
Som avslutningsvis på denna promenad igenom Sigtuna så kommer man ner till Mälaren,
Isen ligger tjock, det är en härlig dag så vi tar en lång promenad på Mälaren så ses vi snart igen!
Hej så länge!
 
 

Ekeby by.

Hej!
 
Ungefär en mil väster om Uppsala ligger Ekeby by, den enda radbyn i Sverige som bevarat sin ursprungliga medeltida karaktär med ring gata.
Ekeby by är en så kallad "dubbel radby" vilket innebär att den har en ring gata som omringar byn och en rak bygata, mellangatan, som skär rakt igenom den.
 
Vi startade tidigt på måndagsmorgonen och körde mot Ekeby.
Ekeby by har förhistoriska anor. Byn är omnämnd i flera medeltida akter, första gången år 1299.
 Den oskiftade radbyn består av fem gårdar och i den ålderdomliga bykärnan ingår mer än trettio faluröda hus. Här finns också en smedja, ett antal torp och en väderkvarn av holländsk typ på Kvarnbacken.
På svinvallen har sedan 1700-talet legat en väderkvarn och än idag står väderkvarnen kvar som uppfördes av ägaren på Lilla Säteriet år 1807. Kvarnen var i drift till år 1907.
 Vid mitten av 1500-talet fanns fem hemman i byn. Två av byns gårdar tillhörde då, och kanske ännu tidigare, ärkebiskopen. I slutet av 1600-talet ägde ärkebiskopen tre hemman i byn, resterande gårdar var frälsehemman det vill säga ägdes av adeln.

Ekeby by är sedan 1997 ett byggnadsminne. Om du vill göra ett besök så är så är koordinaterna.
/ 59.8492361; 17.450917 59°50′57.25″N 17°27′3.3″Ö / 59.8492361°N 17.450917°Ö
 
Det var en trevlig by att besöka, jag kan tänka mig att det är riktigt vackert på sommaren men vintern har ju också sin charm.
 
Skandinaviens största katedral Uppsala domkyrka.
Domkyrkan har flera kungliga gravar från 1500-talet; Gustav Vasa, Johan III och deras drottningar begravdes här samt Flera kända vetenskapsmän här, Olof Rudbeck och Carl von Linné är två av dem.
 
 Kyrkan började byggas omkring 1270 och invigdes slutligen 1435, de 119 meter höga kyrktornen byggdes senare under 1400-talet. Uppsala domkyrka är en katedral i gotisk stil som jag verkligen gillar.
Domkyrkan uppfördes i tegel som tillverkades nära byggarbetsplatsen. Pelarna längst fram i kyrkan är  av kalksten. Först byggdes den östra delen av kyrkan med stora kapell runt omkring högkoret. På många ställen fick väggar, tak och valvribbor målningar.
Jag lämnar hundarna i bilen en stund och går in i kyrkan.
 
 

Väggmålningarna täcker cirka 13 000 kvadratmeter – att jämföra med två fotbollsplaner.
Uppsala domkyrka har fyra orglar: två stora orglar, en på västläktaren, en i norra tvärskeppet, en mindre kororgel och ett positiv i Sturekoret norra tvärskeppet står kyrkans nyaste orgel, invigd 2009 Ruffatti orgeln.
Predikstolen är Sveriges största, invigd 1710.
 
Vasakoret är Uppsala domkyrkas största kor och ett av de mest kända. Det ligger längst in i domkyrkan, längst åt öster, närmast soluppgången, den förnämsta platsen i kyrkan. Under medeltiden var det invigt åt Jungfru Maria och kallades Vårfrukoret.
 
I Vasakoret står ett gravmonument över Gustav Vasa, Sveriges kung 1523-1560. I kryptan under golvet är Gustav Vasa och hans tre gemåler, drottningarna Katarina av Sachsen-Lauenburg, Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud) och Katarina Stenbock, begravda.
 
 
I Mora manar Gustav Vasa till uppror mot den danska överheten.  Året är 1520 och ett nytt Sverige ska just ta form. 
 
 
Konstnären Johan Gustaf Sandberg målade scenen 1836 då uppfattades Gustav Vasa som en nationalhjälte. Sandberg utförde också motivet som en stor freskmålning i Vasakoret i Uppsala domkyrka. Historiemåleriets mycket prestigefylld ställning under 1800-talet.

 Begravningar inne i kyrkor upphörde i slutet av 1700-talet.  År 1931 gjordes ett undantag när ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom begravdes i domkyrkans högkor.
 
I Finstakoret finns även Erik den heliges reliker i ett relikskrin, i förgyllt silver, tillverkat i slutet av 1500-talet.
Erik var kung av Sveriges ca 1156-1160. Enligt legenden valdes Erik till kung av svearna 1150 och götarna 1156. Han lär ha dödats den 18 maj 1160 i strid efter en mässa i Östra Aros, i nuvarande Uppsala. Erik dödades av den danske prinsen Magnus Henriksson.
Eriks skrin  innehåller konung Erik den heliges reliker ben, bland annat en halskota som genomskurits av ett skarpt vapen, samt dessutom en ringformig bronskrona och en siciliansk vävnad från 1300-talet.
Domkyrkans museum Skattkammaren ligger i norra tornet. Samlingen av medeltida textilier är en av de finaste i Europa. I Skattkammaren finns prästkläder från medeltiden och saker av guld och silver. Jag löser en biljett och tar hissen upp till norra tornet.
 
Drottning Margaretas gyllene kjortel är världens enda bevarade festklänning från medeltiden.
I museet finns också kungarna Gustav Vasas och Johan III:s och deras drottningars begravningsregalier. 
 
Det har varit en bra dag i Uppsala med mycket historia  allt har ett slut och här slutar vi för denna gång.
 
Vi ses snart igen!
Vi ses! 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
1

Tors Stenar.

Hej!
Templum Sti Nicolai, helgad åt sjöfaranas och handelsmännens skyddshelgon Nicolaus. Ursprungligen från 1100-talet med långhus och kor, vilket på 1200-talet omvandlades till en korskyrka. 30 april 1869 brann kyrkan. Det ansågs bli för dyrt att bygga upp kyrkan igen, istället byggdes en ny kyrka mer centralt i Björkvik
 Björkvik är en tätort i Katrineholms kommun, och tidigt igår så tog vi bilen och körde mot Björkvik.
Björkviks kyrkoruin är rester av en kyrka med medeltida ursprung som vi ska besöka.
Kyrkan ödelades av en brand 1869 och ger idag en vacker inramning till gudstjänster och konserter på sommaren.
 
Branden som uppstod sedan en gnista från prästgården antände taket till sakristian. Alla inventarier i sakristian, kyrksilver, mässkrudar, antependier och kyrkoarkivet kunde räddas.
En mycket välbevarad ruin. Ruinen är restaurerad i omgångar. På bl a västfasaden och tornet finns rester av äldre fasadmålningar, vilka troligtvis målades under 1600-talet. 1936 konserverades ruinen och används numera för friluftsgudstjänster.
Vi lämnar den fina ruinen och kör till den nuvarande kyrkan som uppfördes i 1800-talsgotik.
Kyrkan invigdes i byn Vedeby  1875. Arkitekt var Per Ulrik Stenhammar. Den 6 november 1900 brann kyrkan men restaurerades under ledning av arkitekt Fritz Eckert. 1902 var kyrkan färdig för återinvigning. Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning, med kyrktorn i norr och kor i söder. Breda korsarmar sträcker sig ut åt öster och väster. I vinkeln mellan koret och den västra korsarmen ligger sakristian.
Som vanligt var inte kyrkan öppen vilket var tråkigt men kyrkan är mycket vacker att titta på.
Vi lämnar kyrkan och beger oss vidare.
Vi ska göra ett besök till en rekonstruerade stenålders by och få mig en glimt av hur människor i Sörmland levde för 6000 år sedan.
 
Innan vi når stenåldersbyn så kör vi förbi en skylt där det står Tors stenar jag blir genast nyfiken och stannar bilen.
Tors stenar kallas även Näckensborg och består av stora stenblock.
Enligt sägnen tappade en jätte stenarna på platsen, som efter det blev Näckens boning. Under ljumma, vackra sommarkvällar kommer Näcken fram och låter fiolens toner ljuda vida omkring.
Vi kör vidare mot Stenåldersbyn i Vrå i Sörmlandskommun.
 
 
 

Vråkulturen eller Vråkeramik är en tidigneolitisk samling av boplatser i Södermanland. Ibland räknas kulturen till trattbägarkeramik.

År 1935 återfann Sten Florin en boplats vid torpet Lilla Vrå, i Stora Malms socken öster om Katrineholm i Södermanland. Boplatsen hade rektangulära husgrunder av sten samt stenverktyg, malstenar och krukskärvor. Litteraturen talar också om Vråkeramik. Den tidigaste keramiken (trattbägare) återfanns på boplatsen vid Mogetorp, Stora Malms socken, strax väster om Katrineholm. Kärlen har snör- och stämpelintryck samt runda bottnar. De är tillverkade av kalkfri lera med magring av krossad granit.


Vi sätter oss ner en stund nu ska det bli gott med kaffe.
När vi har fått upp värmen så tar vi en tur.
Det har varit en fin dag och vi ska ta och åka hem till Norberg innan det blir för mörkt.
Vi ses!
Hej så länge!