Järnets väg

Hej!
 
Vintjärn är en småort i Falu kommun. Orten ligger vid länsväg 850 mellan Svärdsjö och Svartnäs Svärdsjö socken, är ett landskap som till allra största delen präglas av skog.
 
Vi tar bilen och kör mot Vintjärn på tisdagsmorgonen.
 
Vintjärn var från början en fäbod under Isala och Böle byar. Troligen har här funnits enstaka fast bosatta sedan 1600-talet, men det var först i och med upptäckten av järnmalm 1725 och gruvbrytningen som följde som Vintjärn fick en större fast befolkning och som orten kom att utvecklas. Malmförekomsten lär ha upptäckts av Olof Andersson, som också startade gruvbrytningen.
  Olof Andersson i Gräsbackatorp på väg till kyrkan i Svärdsjö när han upptäckte ett malmstreck på Böleböndernas utmarker. Efter en tid med diskussioner och delade meningar om vem som äger fyndigheten bildades ett bolag där en fjärdedel gick till Olof Andersson och tre fjärdelar till markägarna. Upptäckten inledde en period med gruvdrift som kom att vara i 250 år.
 Första året bröts 200 ton malm.
Gruvsamhället växte fram undan för undan. Gruvarbetarfamiljer bodde i äldre tid ofta trångt och bostäderna var enkla.
. Början av 1800-talet köptes bönderna ut och bruken tog över och utvecklade verksamheten.
Malmen transporterades till Domnarvets Jernverk i Borlänge.
 
Vi går vidare, vart man än tittar så ser man lämningar och gruvhål.
Under perioden 1940-1978 bodde det omkring 200 personer i Vintjärn, av vilka ett 50-tal arbetade vid gruvan. 1978 lades gruvan ned.
 
Vi lämnar Vintjärn och kör vidare.
Det är vackra miljöer vi kör igenom!
 

Vi kommer fram till Ågs Hytta.
Hyttan lade ner 1927 men de flesta byggnaderna fick stå kvar. Ingen entré, det är bara att stiga på och använda sunt förnuft.
 
Ågs gamla järnbruk är beläget vid Isalaåns utlopp ur Ågsjön, drygt en mil nordost om Svärdsjö. Bruket anlades 1828 som hjälphytta åt Svartnäs bruk. Malmen togs från Vintjärn och sjögruvan i Svärdsjö samt från Skinnarängsgruvan i Vika.
 
På vintern transporterade man malmen över isen, 500-600 hästar på en och samma dag som transporterade malm från gruvan i Vintjärn till bland annat Svartnäs bruk och Ågs bruk.
I Åg smältes malmen och göts till tackjärn som sedan fraktades vidare till Korså bruk där det omvandlades till smidbart järn. Anläggningen drevs med framgång i 99 år.
 
Vi lämnar Hyttan och kör hemåt Norberg men innan vi gör det så ska vi göra ett till stopp
Enligt traditionen gömde sig Gustav Vasa i Isala, under sin flykt undan danskarna. På orten finns fortfarande "Kungsladan" kvar.
Och ladan får avsluta våran dag.
 Vi ses!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resan till Norn!

Hej!
 
Vi startade tidigt i morse, hundarna var ivriga att komma i väg.
Vi åker mot Fragg som är en liten by i Norbergs kommun sedan så följer vi skogsvägen som tar oss efter Söderbärkevägen men Söderbärke är inte vårat mål så vi tar av mot Vikmanshyttan som leder oss till Norn.
 
Fram till Norn från Norberg så är det en bilresa på 3,7 mil efter en skogsväg med varierande miljöer och öppna landskap.
Det finns många vackra platser att stanna på.
Det är helt fantastiskt skönt väder, vilken morgon!
Vi tar bilen igen och följer vägen mot Norn.
Det är en mycket vacker tur!
Vi har kommit in i Dalarnas län. Norns bruk är beläget vid sjöarna Stora Norn och Stora Sundsjön, cirka en och en halv mil västsydväst om Hedemora och tre mil nordöst om Söderbärke.
 
Norns bruk anlades 1628.
Norns bruk, eller bara Norn, är en by och tidigare järnbruk.
Det första vi möts av är en vacker kyrka.
 Från 1700-talet kom bruket att vara i släkten Söderhielm ägo tills det 1874 såldes till det då nybildade Larsbo Norns AB Bolagets verksamhet började efterhand koncentreras till järnverket i Vikmanshyttan och 1899 lades smidet ned vid Norns bruk. Masugnen rustades dock upp och drevs ännu ett par år. I februari 1916 utfördes den sista blåsningen i Norns hytta och därmed gick också en 300-årig epok i graven. Kraftstationen, som byggdes 1912 för att leverera elektricitet till industrierna i Vikmanshyttan och Turbo, är emellertid alltjämt i drift. Numera ägs Norn och de omkringliggande skogarna av Bergvik Skog.
Bland äldre industribyggnader kan klensmedjan och den s.k. Frankrike-smedjan nämnas, vilken är den äldsta bevarade byggnaden i Norn. Hyttan, en s.k. mulltimmerhytta, är mycket välbevarad. Efter nedläggningen fick den stå och förfalla men, har sedan 1930-talet restaurerats i omgångar. Malmen till hyttan hämtades främst från Norberg och Bispberg. Flera egna gruvor som hörde till bruket fanns emellertid, bl.a. Knapptjärnsgruvan. Gruvan, som började brytas först på 1830-talet, lades ned 1909. Idag finns ett bevarat vändbrott kvar samt resterna efter en gruvlave. Norns bruk är byggnadsminnesförklarat sedan år 2003
 
 
Vi tackar för idag och avslutar våran resa. viken morgon vi har haft!
 
Vi ses!
 
 
 
 
 
 
3