En 360mils resa- Dag ett.

 
 
 
 
Hej!
 

 

Hej! Jag och Aston har varit på en 360mils lång resa. Vi startade ifrån Västmanland och begav upp mot Lappland och vi kom ända upp till Kirunas toppar. I 9 dagar så sov vi i bilen och jag kan säga att det var bekvämare än man trodde. Nu är vi hemma igen och varje dag lägger jag ut ett nytt inlägg i bloggen till resans slut. Jag hoppas ni blir inspirerade! Varsågoda.

 

Vårt första stopp blir slottsparken i Axmar.

Axmarbruk har en slottspark utan slott och egentlig park.

Parken kommer dock inte att återfå något slott. Det gamla slottet, som egentligen var en herrgård, allmänt kallad ”slottet”, sprängde dåvarande ägaren Bergvik den i lufften Ala AB 1970.

Nu skyndar staten till parkens räddning. Här finns natur, ett välbevarat lusthus, en fungerande träkvarn från 1700-talet och en kilometerlång stenmur som omger parken.

 
Parken är – tillsammans med det som i övrigt återstår av Axmar bruk i form av hyttan och några magasin – ett arv från järnbruksepoken. Den varade från 1671 till 1927 och sammanföll delvis med Långvinds brukshistoria.
 
 
Det var fint väder och humöret var på topp.
Det var en vacker plats om jag hade mera tid så skulle jag stanna länge här!
 det är en fantastisk plats, med en slingrande engelsk park, ett lusthus, en kvarn och ett par gamla bruksbyggnader av grönsvart slaggsten
 
 
Vi lämnar denna fina plats och åker vidare, men behöver inte åka så långt förens vi stöter på detta bruk.
Axmars bruk!
 
Bruket har sina anor från 1670-talet och tillhör Järnriket Gästrikland. Under 1860-talet flyttades verksamheten till ett nytt område närmare hamnen och på platsen för det gamla bruket byggdes en engelsk park med promenadvägar och spegeldammar. Mitt i det muromgärdade parkområdet byggdes en ståtlig herrgård, allmänt kallat ”slottet”. Parkområdet är öppet för allmänheten året om.
 Utanför Axmar bruk finns en undervattenspark, Axmar Blue Park, där skeppsvrak ligger sänkta eller förlista under brukets hela verksamhet. 300 år av brukshistoria i form av fartyg finns här i vattnet utanför i en unik undervattensnatur. Axmar bruk gränsar till naturreservatet Axmar, som omfattar kusten och skärgården utanför och är Gävleborgs läns största naturreservat.
Vi bestämde oss för att åka vidare mot Axmar brygga för att få se havet!
Det var ju inte igår man såg havet precis, och Aston har aldrig upplevd havet, men det ska han få göra nu.
 Bottenhavet kallas den södra delen av Bottniska viken, och ligger söder om Norra Kvarken och norr om Åland. Bottenhavet är 350 kilometer långt och 230 kilometer brett på bredaste stället, största djupet (Ulvödjupet) är 293 meter. Ytan är 66 000 kvadratkilometer, volymen 4 340 kubikkilometer och medeldjupet 68 meter.

Jag förstod att Aston skulle älska havet!
 

 Vi åker vidare mott Ljusne.

Ljusne är vid sidan av centralorten Söderhamn den största orten i kommunen med ca 2.500 invånare. Det är havet och älven (Ljusnan) som dominerar samhället.

 På Ljusnans södra strand ligger Hyttmuséet, där man bl.a. kan se Ljusnetillverkade brandredskap och en malmkross från 1800-talet. Dessutom finns en klensmedja.

 Cirka 300 meter nedströms från Hyttmuséet finns ett gammalt valsverk bevarat som ett minne från järnverksepoken 1874 - 1932. Det är ett av Sveriges första trioverk med tre arbetsvalsar.  
 
 
Vi åker vidare.
När vi åker igenom Ljusne mott Söderhamn, så får vi syn på den här båten och självklart så stannar vi till för att ta bilder på konsten.
 
 

Tänk om man skulle sjösätta denna goding, jag undrar hur många blickar man skulle få.
 Vi åker vidare.
Vi åker in mot Söderhamn där det ska finnas ett vackert utsiktstorn.
 Oscarsborg är ett utsiktstor som ligger på Östra Berget i centrala Söderhamn och en välkänd symbol för staden.
 Utsikten från tornet, som påminner om en tysk Rehnborg, är enastående. Härifrån ser du hela staden. Tornet är 23 meter högt och är sammansatt av 35 000 tegelstenar. Utsiktsplatån, varifrån man har en vidsträckt utsikt, ligger 65 meter över havet.
Såhär såg borgen ut från begynnelsen. 
Vi åker vidare.
Vi åker mot Iggesund där vi ska besöka ett nedlagd skogs och stålindustri.
 
Redan 1572 anlades en krono såg vid Iggesunds ån. Iggesunds Bruk räknade dock sitt födelseår från 1685; det år som handelsmannen Isak Breant d.ä. fick tillstånd att anlägga ett järnbruk vid forsen. Verksamheten omfattade från början en masugn, smedja med fallhammare samt två härdar för vallonsmide. Malmen togs från Utö och Dannemora gruvor. Efter att Iggesund bränts av ryssarna 1721 köpte Handelshuset Grill i Stockholm bruket. De nya ägarna förbättrade anläggningarna och under mitten av 1700-talet upplevde bruket en storhetstid. Den ”Grillska epoken” var dock över år 1800, och under 1800-talet kom ägarna ständigt att variera.
Under 1870-80-talen genomfördes betydande nyinvesteringar vid järnbruket i Iggesund. En ny masugn, ett bessemerverk med två konvertrar, götverk, valsverk och gjuteri uppfördes. 
Nu hinner vi inte mer idag.
Vi åker mot Sundsvall för att slå läger efter vägen.
 
 
Som tur var jaktstugan obemannad, så det kändes rätt att ställa bilen intill, för att få sig en trygg sömn.
Aston och jag tackar!!

 

Vi säger god natt men vi ses i morgon igen!

 

 

 
 

 

 

 

 

1600-tal - 1700-tal - 1800-talet - 1800tal - 360mil - Aston - Axmar - Hälsingland - Ljusne - Söderhamn - borg - dalarna - hund - resa - steve - stevekanalen - steves.blogg.se - västmanland - äventyr
2

Tortunagropen!

Hej!
Igår på förmidagen så åkte vi mot Västerås vi hade tänkt bada i Tortunagropen.
Tortuna är en tätort i östra delen av Västerås kommun och kyrkbyn i Tortuna socken.
Norr om orten finns ett övergivet kalkbrott kallat Tortunagropen, som numera är en artificiell insjö. Det är ett avsides bad- och dykställe.
Ett ställe som ligger väldigt avsides och som det är svårt att ta sig till, men det var det verkligen värt!
 Innan vi kommer fram till kalkbrottet så möts man av denna fina plats med höga klippväggar 12-15 meter hög kallad lejonklippan. Här finns en damm kallad hundgropen.
 
Vi promenerar vidare mot vårt mål och tillslut så kommer vi fram, WOW!
Här spelade Molly Sanden in vissa delar av sin musikvideo Freak.
Vi lämnar denna vackra plats och åker vidare.
Vi åker en bit uppåt i landet, Svartådalen i Västerfärnebo och Fläckebo socknar i Västmanland domineras av ett flackt, öppet jordbrukslandskap präglat av Svartåns översvämningar över vidsträckta slåtterängar och betade strandängar.Svartåområdet är klassat som riksintressant kulturbygd. Här finns alltjämt ursprunglig bebyggelse med ängslador och 1800-talsgårdar. 
Området  är rikt på vilt med kronhjort, älg, lodjur, vildsvin, räv, grävling, bäver och en och annan observation av varg och björn varje år. Fiskrikedomen i Svartåns vattensystem är väldokumenterad, (gädda, abborre, sutare, braxen och gös)  liksom förekomsten av flodkräfta.
 
 Västerfärnebo Hembygdsförening är en av de äldsta i Västmanland. historian går tillbaka till 1910-talet
 
Västerfärnebo Hembygdsförening bildades redan 1915 och några år senare började Gammelgården ta form med byggnader från det gamla naturahushållet. Den ligger naturskönt intill Svartån som rinner genom socknen från Norberg till Västerås och ut i Mälaren.
I Västerfärnebo har man varit mån om att ta tillvara ett rikt kulturarv. Det finns även bevarat och mycket väl dokumenterat i flera omfattande böcker. Västerfärnebo har en unik och omfattande textiltradition. Västmanlands folkdräkt har i huvudsak sitt ursprung från Västerfärnebodräkten.
Den första byggnaden, en svalbod från Nybyn uppfördes 1919 på Gammelgården. Nu är marken friköpt och det finns sexton olika byggnader på området.
Vi går vidare. Den minst tusen år gamla runskriften på Odendisas sten vid Fläckebo gammelgård (intill kyrkan) om vikingafrun Odendisa, är en av Sveriges äldsta, skriftliga kvinnohyllningar.

 Texten på stenen lyder:
“Gode bonden Holmgöt lät resa (stenen) efter Odendisa sin hustru. Det kommer icke till Hassmyra en husfru, som bättre för gård råder. Röd balle ristade dessa runor. Till Sigmund var (Odendis) en god syster” (Balle var en omtalad runmästare från tiden runt år 1050).

Västerfärnebo är ett av de områden där man hittat flest stenåldersyxor i Mellansverige. Här finns även gott om historia från Gustav Vasa-tiden, då danska krigshärar utkämpade slag mot västmanlänningar och dalkarlar på bland annat Gussjömyran söder om Salbohed. Gammelgård finns ett flertal historiska fynd samlade.
Summan av kardemumman Tortunagropen en pärla som måstes upplevas!
Hej så länge!
 
 
 
 
1800tal - Aston - badplats - fota - foto - gammelgården - historia - kalkbrott - lador - lodjur - runskrift - räv - salbohed - stenåldern - steves.blogg.se - tortuna - tortunagropen - vikingar - västerås - västmanland - äventyr
2