Runstenar!

 
 
 
 
 
Hej!
Jag har legat sjuk i en vecka ,fan så tråkigt det är, men ibland blir det så tyvärr.
När man tror att skelettet ska gå av att man hostar det kan nog få vilken stor karl att ligga till sängs.
Men nu börjar saker att kännas bättre igen, så jag tänkte berätta om våran tripp igenom Södermanland en del utav den i alla fall.
 
Södermanland är efter uppland Landets fornlämningsrikaste landskap med 100 000 fornlämningar. Vårat första stopp blir därför Tuna numera Tumbo.
Gravfältet likaså är ett lysande exemplar på det stora järnåldersgravfält som det finns många av i Södermanland.
Tunaorterna var under forntiden centrala platser och ofta ligger de vid sina ställen där olika vägar eller stigar möts. Det är vanligt med stora gravhögar vid dessa orter.
Arkeologer har därför tolkat dem som områden där hövdingar kan levt med maktfunktioner.
På gravfältet har man funnit flera anmärkningsvärda fynd från tidig vikingatid till exempel bronsspänne, en figurprydd urna och fragment av glasbägare.Tumbo socken består av en flack, öppen slättbygd som omges av småbruten odlingsbygd vid inre Mälaren. Namnet Tumbo är tolkat som Tunabornas kyrka. Strax norr om kyrkan ligger Husby by, i vilken en av gårdarna heter Tuna-gården. Såväl namnet Tuna som Husby har anknytning till centralmaktens administration under yngre järnålder och tidig medeltid.I Tumbo kyrka har påträffats sammanlagt sju stycken runstenar inmurade i kyrkans murar. Det är fler än i någon annan kyrka i Södermanland. En av dessa stenar satt på 1600-talet som tympanon vid kyrkans sydportal. Idag är bara ett fragment bevarat, men stenen har troligen utgjort en del av ett vikingastilsgravmonument.
Här bredvid graven, Husby kan det alltså ha funnits en skeppshövding med ansvar för krigsskeppet,
Det var då naturligt att han hade en skara här män boende på gården.
 
Vi hoppade in i bilen och kör sakta, inte långt ifrån så ser jag på hål en runsten det får mig att vilja ditt fort med till min fasa så ser den inte mycket ut för världen.
Det skulle vara roligt att få rusta upp stenen.
Vi kör mot Torshälla som har firat sin stad som fyllt 700år.
Torshälla är en tidigare handels- och hantverksstad, grundad på medeltiden som handelscentrum för landskapet Rekarne. Sedan 1800-talet finns även en större stålindustri vid Nyby bruk, en bruksortsom idag är sammanväxt med Torshälla.Torshälla är en tidigare handels- och hantverksstad, grundad på medeltiden som handelscentrum för landskapet.
 
 
Det var inte en dålig trollhassel.
Vi går upp efter trapporna och på toppen så finns där en väderkvarn.
 
Här uppe så kan man få en bra blick utöver Torshälla och kyrkan.
Jag bestämmer oss för att gå ner mot kyrkan Aston och Ida får vänta i bilen
Den större delen av denna runsten påträffades i grunden på södra sidan av kor i samband med en renovering.
Runstenen är från 1000-talet.
De äldsta delarna av den nuvarande kyrkobyggnaden i sten uppfördes i romansk stil på 1100-talet vid den gamla offerplatsen Torsharg. kyrktorn byggdes om 1614 till en höjd av 102 meter inklusive spiran vilket då gjorde det till en av Sveriges högsta byggnader, och tornet användes därför som landmärke av sjöfarten på Mälaren.
 
 kyrkan visas medeltida helgonbilder i trä föreställande S:ta Birgitta, S:ta Katarina, S:ta Gertrud och S:t Göran. Valv- och väggmålningarna från 1400-talet tillskrivs Albertus Pictor, och innehåller Sveriges äldsta kända avbildning av glasögon. Målningen visar Abraham som en läsande man med glasögon. 
 
 
 
 
Sigurdsristningen nära Sundbyholms 1600-talsslott vid Mälaren är ett av vårt lands förnämsta fornminnen, unik bland Södermanlands fornlämningar och runristningar, främst på grund av det märkliga bildinnehållet.
I Sigurdsristningen har runinskriften ristats i ormens kropp. Sigurd sitter till vänster i bildfältet, inramat av ormen. Han steker Fafners hjärta på ett spett, över en flammande eld, för att ge det till Regin. Sagan säger att Sigurd skulle känna efter om hjärtat var färdigstekt och då brände han sig. Det är därför han har fingret i munnen. När han fick Fafners blod på tungan förstod han plötsligt fåglalåt. Då hörde han några mesar kvittra om att Regin tänkte svika Sigurd för att få hela skatten själv. De rådde Sigurd att dräpa den sovande dvärgen. Det gjorde Sigurd och vi ser Regin ligga med avhugget huvud. Bredvid honom finns hans smidesverktyg, hammare, bälg, städ och tång. Sigurds häst Grane, med skatten lastad på ryggen, är bunden vid trädet där fåglarna sitter. Ristaren har däremot inte berättat om Sigurds vidare öden, om hur skatten blev till olycka för honom och hans släkt.
Ja det var riktigt skönt att sitta där solen och tänka.
På den nära fem meter långa Ramsundshällen har en för oss okänd ristare illustrerat inskriften med några episoder ur Sigurdssagan:

Hur fantastiskt är inte det!
 Denna runsten hittades 1888 i en åker den ansågs vara ett hinder så den sprängdes i sex delar
Den sammanfogades senare och restes 1961 på sin nuvarande plats
 
stenen står vid sidan av vägen mellan Sundbyholm och Eskilstuna

Vi tackar dig för att du var med oss idag!

Hej så läng!
 
 
 

 
 
blod - bälg - fornlämningar - förnämsta - hammare - hantverkstad - historia - hjärtat - hövdingar - järnåldern - kropp - kyrka - mälaren - nyby bruk - offerplats - ramsundshällen - rista - romansk stil - runskrift - runsten - sigurdsristningen - sjöfart - skatten - spiran - steves.blogg.se - städ - stålindustri - sunbyholm - svika - syndportal - tornet - tång - utflyktsmål - väderkvarn - väderkvarn - öden

Långgruvans sommar.

Hej!
Igår på förmiddagen så låg jag och tänkte på gruvbyn som ligger inne i skogen mellan Andersbenning  och Kärrgruvan.
Vi har varit där engång tidigare men inte sommartid så det får bli ett besök till Långgruvan.
 
Långgruvan är en gammal och ganska djup gruva. Den påbörjades som så många andra gamla gruvor som dagbrott, och stora öppna stötar finnes ännu delvis kvar, även om de kanske används som störtschakt för gråberg till fyllning under den tid igensättningsbrytning förekom.
 
Det finns bara ruiner kvar av gruvsamhället idag. Detta samhälle hade sin blomstringstid på sent 1800-tal tills i mitten på 1900-talet så mycket järnmalm har brutits i dessa gruvor.strax före första världskriget lär det ha bott närmare 400 personer här. I April 1944 inträffade ett ras som slukade 600 kvadratmeter skog och detta i kombination med hårdnande konkurrens från större fyndigheter i trakten ledde till nedläggning 1948. Den sista familjen flyttade 1958. 
 
 Vi följde pilens riktning och promenerade upp mot ruinerna det som engång vart ett fungerande gruvsamhälle.
Gruvbyn utvecklades sakta men säkert. Det byggdes en skola för barnen, även en butik har funnits.
 Vi behöver inte gå så långt innan man ser spår av det lilla samhälle som engång var så levande.
Buskar och sly hade tagit över och mossan frodades.
Vi fortsätter vår promenad.
Sedan gruvdriften lagts ner blev bostäderna använda av skogsarbetare en tid.
Vi kommer fram till en av gruvorna, den är inte vattenfylld som gruvor vanligtvis är.
 Gruvhålet måste ha vart vattenfyllt när någon dumpat sin bil och sin husvagn här.
Ja här har man inte tänkt på miljön och att det finns bilskrot av en anledning.
Det är tråkig syn för ögat och det ligger skrot lite varstans i gruvan.
Vi lämnar gruvan och fortsätter våran promenad.
Vi vände och gick uppåt och efter en stunds vandring så ser vi kvarlämnade byggnader.
Runt 1960 tar till sist ägarna (Fagersta bruk ) beslutet om att riva/bränna ned alla hus. Kvar idag står smedjan och transformatorstationen. Båda 2 mycket förfallna.
 
 
Aston jagade fjärilar så det är bara att hålla i hårt.
Aston fångar inte någon fjäril men det är roligt att jaga dom.
Vi går vidare och inte långt ifrån så får vi syn på nästa ruin.
 
 
Det ska ha funnits 35 bostäder här men det enda man kan se av dessa är grunderna.
Vi går vidare och följer vägen uppåt, vi kommer allt längre in i skogen och jag känner att det är dags att vända om men nu vet jag att skogen är djup och det passar oss när vi ska leva i skogen några dagar men det tar vi sen.
Vi går tillbaka mot bilen det har varit en trevlig förmiddag och så har vi plockat mycket blåbär och vildhallon som det finns mycket av här i skogen runt ruinerna. 
Tack och hej ,vi ses!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1800-talet - 1944 - Andersbenning - Aston - bil - blåbär - bostäder - butik - byggnader - djup - dumpat - fagersta bruk - familj - fjärilar - foto - färd - grunder - gruvby - gruvor - historia - husvagn - kärrgruvan - leva - levande - långgruvan - miljön - mossa - promenad - ruin - ruiner - skog - skola - skrot - sly - smedja - sommar - steve - steves.blogg.se - sverige - utflyktsmål - utforska - vildhallon
4