Ekeby by.

Hej!
 
Ungefär en mil väster om Uppsala ligger Ekeby by, den enda radbyn i Sverige som bevarat sin ursprungliga medeltida karaktär med ring gata.
Ekeby by är en så kallad "dubbel radby" vilket innebär att den har en ring gata som omringar byn och en rak bygata, mellangatan, som skär rakt igenom den.
 
Vi startade tidigt på måndagsmorgonen och körde mot Ekeby.
Ekeby by har förhistoriska anor. Byn är omnämnd i flera medeltida akter, första gången år 1299.
 Den oskiftade radbyn består av fem gårdar och i den ålderdomliga bykärnan ingår mer än trettio faluröda hus. Här finns också en smedja, ett antal torp och en väderkvarn av holländsk typ på Kvarnbacken.
På svinvallen har sedan 1700-talet legat en väderkvarn och än idag står väderkvarnen kvar som uppfördes av ägaren på Lilla Säteriet år 1807. Kvarnen var i drift till år 1907.
 Vid mitten av 1500-talet fanns fem hemman i byn. Två av byns gårdar tillhörde då, och kanske ännu tidigare, ärkebiskopen. I slutet av 1600-talet ägde ärkebiskopen tre hemman i byn, resterande gårdar var frälsehemman det vill säga ägdes av adeln.

Ekeby by är sedan 1997 ett byggnadsminne. Om du vill göra ett besök så är så är koordinaterna.
/ 59.8492361; 17.450917 59°50′57.25″N 17°27′3.3″Ö / 59.8492361°N 17.450917°Ö
 
Det var en trevlig by att besöka, jag kan tänka mig att det är riktigt vackert på sommaren men vintern har ju också sin charm.
 
Skandinaviens största katedral Uppsala domkyrka.
Domkyrkan har flera kungliga gravar från 1500-talet; Gustav Vasa, Johan III och deras drottningar begravdes här samt Flera kända vetenskapsmän här, Olof Rudbeck och Carl von Linné är två av dem.
 
 Kyrkan började byggas omkring 1270 och invigdes slutligen 1435, de 119 meter höga kyrktornen byggdes senare under 1400-talet. Uppsala domkyrka är en katedral i gotisk stil som jag verkligen gillar.
Domkyrkan uppfördes i tegel som tillverkades nära byggarbetsplatsen. Pelarna längst fram i kyrkan är  av kalksten. Först byggdes den östra delen av kyrkan med stora kapell runt omkring högkoret. På många ställen fick väggar, tak och valvribbor målningar.
Jag lämnar hundarna i bilen en stund och går in i kyrkan.
 
 

Väggmålningarna täcker cirka 13 000 kvadratmeter – att jämföra med två fotbollsplaner.
Uppsala domkyrka har fyra orglar: två stora orglar, en på västläktaren, en i norra tvärskeppet, en mindre kororgel och ett positiv i Sturekoret norra tvärskeppet står kyrkans nyaste orgel, invigd 2009 Ruffatti orgeln.
Predikstolen är Sveriges största, invigd 1710.
 
Vasakoret är Uppsala domkyrkas största kor och ett av de mest kända. Det ligger längst in i domkyrkan, längst åt öster, närmast soluppgången, den förnämsta platsen i kyrkan. Under medeltiden var det invigt åt Jungfru Maria och kallades Vårfrukoret.
 
I Vasakoret står ett gravmonument över Gustav Vasa, Sveriges kung 1523-1560. I kryptan under golvet är Gustav Vasa och hans tre gemåler, drottningarna Katarina av Sachsen-Lauenburg, Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud) och Katarina Stenbock, begravda.
 
 
I Mora manar Gustav Vasa till uppror mot den danska överheten.  Året är 1520 och ett nytt Sverige ska just ta form. 
 
 
Konstnären Johan Gustaf Sandberg målade scenen 1836 då uppfattades Gustav Vasa som en nationalhjälte. Sandberg utförde också motivet som en stor freskmålning i Vasakoret i Uppsala domkyrka. Historiemåleriets mycket prestigefylld ställning under 1800-talet.

 Begravningar inne i kyrkor upphörde i slutet av 1700-talet.  År 1931 gjordes ett undantag när ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom begravdes i domkyrkans högkor.
 
I Finstakoret finns även Erik den heliges reliker i ett relikskrin, i förgyllt silver, tillverkat i slutet av 1500-talet.
Erik var kung av Sveriges ca 1156-1160. Enligt legenden valdes Erik till kung av svearna 1150 och götarna 1156. Han lär ha dödats den 18 maj 1160 i strid efter en mässa i Östra Aros, i nuvarande Uppsala. Erik dödades av den danske prinsen Magnus Henriksson.
Eriks skrin  innehåller konung Erik den heliges reliker ben, bland annat en halskota som genomskurits av ett skarpt vapen, samt dessutom en ringformig bronskrona och en siciliansk vävnad från 1300-talet.
Domkyrkans museum Skattkammaren ligger i norra tornet. Samlingen av medeltida textilier är en av de finaste i Europa. I Skattkammaren finns prästkläder från medeltiden och saker av guld och silver. Jag löser en biljett och tar hissen upp till norra tornet.
 
Drottning Margaretas gyllene kjortel är världens enda bevarade festklänning från medeltiden.
I museet finns också kungarna Gustav Vasas och Johan III:s och deras drottningars begravningsregalier. 
 
Det har varit en bra dag i Uppsala med mycket historia  allt har ett slut och här slutar vi för denna gång.
 
Vi ses snart igen!
Vi ses! 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
1

Tors Stenar.

Hej!
Templum Sti Nicolai, helgad åt sjöfaranas och handelsmännens skyddshelgon Nicolaus. Ursprungligen från 1100-talet med långhus och kor, vilket på 1200-talet omvandlades till en korskyrka. 30 april 1869 brann kyrkan. Det ansågs bli för dyrt att bygga upp kyrkan igen, istället byggdes en ny kyrka mer centralt i Björkvik
 Björkvik är en tätort i Katrineholms kommun, och tidigt igår så tog vi bilen och körde mot Björkvik.
Björkviks kyrkoruin är rester av en kyrka med medeltida ursprung som vi ska besöka.
Kyrkan ödelades av en brand 1869 och ger idag en vacker inramning till gudstjänster och konserter på sommaren.
 
Branden som uppstod sedan en gnista från prästgården antände taket till sakristian. Alla inventarier i sakristian, kyrksilver, mässkrudar, antependier och kyrkoarkivet kunde räddas.
En mycket välbevarad ruin. Ruinen är restaurerad i omgångar. På bl a västfasaden och tornet finns rester av äldre fasadmålningar, vilka troligtvis målades under 1600-talet. 1936 konserverades ruinen och används numera för friluftsgudstjänster.
Vi lämnar den fina ruinen och kör till den nuvarande kyrkan som uppfördes i 1800-talsgotik.
Kyrkan invigdes i byn Vedeby  1875. Arkitekt var Per Ulrik Stenhammar. Den 6 november 1900 brann kyrkan men restaurerades under ledning av arkitekt Fritz Eckert. 1902 var kyrkan färdig för återinvigning. Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning, med kyrktorn i norr och kor i söder. Breda korsarmar sträcker sig ut åt öster och väster. I vinkeln mellan koret och den västra korsarmen ligger sakristian.
Som vanligt var inte kyrkan öppen vilket var tråkigt men kyrkan är mycket vacker att titta på.
Vi lämnar kyrkan och beger oss vidare.
Vi ska göra ett besök till en rekonstruerade stenålders by och få mig en glimt av hur människor i Sörmland levde för 6000 år sedan.
 
Innan vi når stenåldersbyn så kör vi förbi en skylt där det står Tors stenar jag blir genast nyfiken och stannar bilen.
Tors stenar kallas även Näckensborg och består av stora stenblock.
Enligt sägnen tappade en jätte stenarna på platsen, som efter det blev Näckens boning. Under ljumma, vackra sommarkvällar kommer Näcken fram och låter fiolens toner ljuda vida omkring.
Vi kör vidare mot Stenåldersbyn i Vrå i Sörmlandskommun.
 
 
 

Vråkulturen eller Vråkeramik är en tidigneolitisk samling av boplatser i Södermanland. Ibland räknas kulturen till trattbägarkeramik.

År 1935 återfann Sten Florin en boplats vid torpet Lilla Vrå, i Stora Malms socken öster om Katrineholm i Södermanland. Boplatsen hade rektangulära husgrunder av sten samt stenverktyg, malstenar och krukskärvor. Litteraturen talar också om Vråkeramik. Den tidigaste keramiken (trattbägare) återfanns på boplatsen vid Mogetorp, Stora Malms socken, strax väster om Katrineholm. Kärlen har snör- och stämpelintryck samt runda bottnar. De är tillverkade av kalkfri lera med magring av krossad granit.


Vi sätter oss ner en stund nu ska det bli gott med kaffe.
När vi har fått upp värmen så tar vi en tur.
Det har varit en fin dag och vi ska ta och åka hem till Norberg innan det blir för mörkt.
Vi ses!
Hej så länge! 
 
 

 

 
 
 
 

Hotell Hamilton

Hej!
 
Torsdagen föra veckan vaknade jag av en mardröm. Jag har feber och en förkylning som inte vill ge med sig. Drömmen handlade om att jag var frihetsberövad och inslängd i en liten cell som jag fick dela med andra i väntan på att pryglas, även kallat spöstraff eller att "plikta med kroppen, prygel vid en skampåle, inför allmänhetens åsyn.
 
Drömmen fick mig att tänka på Sveriges fängelsemuseum som ligger i Gävle.
Vi tar bilen och kör mot Gävle jag ska göra ett besök på museet för att få mig en inblick hur det är att vara frihetsberövad.
Jag betalar entré avgift och går in i Slottshäktet. Där finns en utställning från 1732 där man får uppleva den tid i Sverige innan vi hade uppfunnit straffet att isolera de dömda en och en i cell. Då hade vi istället offentligt verkställda skam- och kroppsstraff. De häktade satt och väntade på att sättas i skamstocken utanför kyrkan, ställas vid skampålen på torget eller sändas till tukthus, rasphus, spinnhus eller fästning. I värsta fall var det en dödsdom som väntade, och då hölls de vanärande avrättningarna på en galgbacke inför åskådare i avskräckande syfte.
 Jag kan känna deras ångest och skräck det måste ha varit fruktansvärt, stackars människor.
 
Anders Persson Trafware var en skarprättare, bödel var en av samhället anställd person, utsedd att verkställa dödsstraff, prygel och andra kroppsstraff. Anders Persson Trafware var skarprättare mellan 1702-1721 Han fick 15 riksdaler för att sätta fast en avrättad kropp på två eller flera pålar för allmän beskådning. Han avrättades den 10 december 1720 av drängen Olof Persson som därefter brändes på bål vid avrättningsplatsen i Österfärnebo socken. Brottet som Olof begått var tidelag.
  En av de största reformerna på 1800-talet, var beslutet att bygga cellfängelser och sluta upp med de hemska skam- och kroppsstraffen. Tanken var att ett frihetsberövade straff var tillräckligt hårt för den som dömdes. Straffet var liktydigt med isolering dygnet runt, under total tystnad i upp till två år. Detta ansågs då vara lösningen på all kriminalitet.
 Sigrid Olsdotter Granlund. Året är 1777, och hon väntar på sin avrättning. Hon blev gravid utan att vara gift, och födde ett barn som lämnades att dö.
 Under 1800-talet uppfördes i västvärlden nya fängelsebyggnader, där fångarna fick en drägligare tillvaro. Principen att i möjligaste mån undvika fångarnas samvaro med varandra ledde till det så kallade cellsystemet, enligt vilket fångarna skulle hållas i enrum både natt och dag. Man införde även ett blandat system, där fångar med längre strafftid hölls i cell om natten och på dagtid fick arbeta och umgås med andra fångar.
Jag promenerar över till cellfängelset där börjar en ny tidsepok. Fängelset byggdes 1847.
Människor skulle återanpassas till samhället vilket antogs ske genom isolering och religiös litteratur.
 Hotell Hamilton” som den kallades i folkmun, ett av landets första cellfängelser. Den kom att användas i 139 år.
 Hamilton gjorde sig känd för att vara både ”Sveriges vänligaste fängelse” och ”kriminalvårdens lekstuga.
 
Berättarrösten i hörlurarna som jag får vid entrén berättar om de kusliga förgångna.
Vid varje cell finns en historia.
 
 Tio fängelseceller presenterar historier från det förgångna till 1986 då fängelset stängdes.
Stickan en intern som suttit i fängelse så länge han kan minnas. Bortglömd och bortknuffad redan i unga år.
 

1960- och 70-talen var tatueringar fortfarande starkt förknippade med sjömansliv eller anstaltsvistelser. De initierade kunde se tydlig skillnad på sjömans- och kåktatueringar. Vissa motiv var också typiska för anstalterna, exempelvis att tatuera in sitt ungdomsfängelsenummer. Tatueringsmaskiner av olika modeller tillverkades i anstalterna, och inte sällan tatuerades det på handryggar och andra synliga ställen på kroppen. Det var ett sorts synligt kännetecken att man tillhörde den där gruppen och att man inte var en svensson. En sorts avståndstagande till det där knegarlivet. Man vigde sitt liv åt brottsligheten. Det var ett speciellt sätt att leva, och då hörde det till att man hade tatueringar.
Jag sätter mig intill fönstret och tittar ner över muren som går runt fängelset det får mig att tänka till.
 
Jag lämnar fängelset och går till bilen där Aston och Ida väntar på mig.
Vi åker hem till Norberg där hundarna kan få leka.
Tack för idag, vi ses!

Hej så länge!