Pukestenen!

Hej!
 

Slaget vid Hälleskogen utkämpades den 17 januari 1437 mellan en yrkesarme under marsken Karl Knutsson och ett bondeuppbåd under Eric Puke under Pukefejden.

Karl Knutsson (Bonde) hade blivit utsedd till riksmarsk i oktober 1435.

Efter mordet på Engelbrekt  våren 1436 hölls ett möte i Söderköping under sommaren samma år. Vid detta möte delades slotten och slottslänen upp på olika herremän.

Det ingick nämligen i förlikningen mellan herremän och kung att svenskt högfrälse skulle få kontrollen över slotten i stället för Erik av Pommerns utländska fogdar. På grund av att både Örebro och Västerås slott kom under Karl Knutssons herravälde och sålunda frånhändes Erik Puke samt dennes fader, Lagmannen i Uppland, uppstod missnöje mot Knutsson från Pukesläktens sida. En maktkamp mellan herremannen Erik Puke och Karl Knutsson (Bonde) utbröts.

Erik Puke var emellertid "herreman" och därför kunde marsken inte lika lätt eliminera denne. Allmoge och stadsbefolkningen i Mälardalen ställde sig till stor del på Pukes sida medan övriga herremän samt biskoparna stödde Karl Knutsson.

 December 1436 utbröt öppen strid mellan Puke och Knutsson, den så kallade Pukefejden. Puke uppbådade stöd från allmogen i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland och tågade med en stor allmogestyrka från Dalarna mot Västerås. När Knutsson fick reda på detta bröt han snabbt sitt vinterkvarter i Närke och begav sig med sitt folk till Västerås. 
Den krigsstyrka som Knutsson kallat till Västerås uppgick,enligt till cirka 3000 man, en sannolikt betydligt överdriven siffra. Erik Pukes styrkor samma tid har uppskattats till cirka 600 man. Pukes styrkor drog ner till östra Västmanland och slog läger i "Hella skogh". När riksmarsken Knutsson fick rapport om detta bröt han med sina styrkor upp från Västerås och tågade mot Haraker Med sig hade han även sin stab (herremän och biskopar). Knutssons ändamål med framryckningen mot Haraker var att "en gång för alla näpsa Puke och hans allmogehär.
 Karl Knutssons riddare led stora förluster och tvingades retirera varpå förhandlingar följde.
Karl Knutsson ville nu förlikas. Erik Puke gick med på detta men bara om man lämnade gisslan i form av marskens svåger Nils Stensson samt Herman Bergman. Detta beviljades. Puke infann sig hos marsken och man försäkrade varandra "evig vänskap". Ett möte utsattes att äga rum vid Harakers kyrka.
 
Tillsammans med sin närmaste man Hans Mårtensson valde Puke ut några följeslagare och begav sig till Västerås. Under förhandlingarna utbröt "kolos" (rök), troligen anlagd, och man bytte förhandlingsplats till Västerås slott där Erik Puke och hans följe överfölls och fängslades. Marsken dömde Hans Mårtensson och dennes likar redan samma kväll till stegel för att sedan avlivas. 

Erik Puke fördes till Stockholm och dömdes där av Karl Knutssons gode vän riksdrotsen Krister Nilsson att "ljuta döden genom halshuggning". Den 13 februari 1437 avrättades Puke sålunda på Stortorget.

Pukes allmogehär förklarades fredlösa. Några av dem sägs ha gömt sig i en stenhåla kallad Rövargrottan som ligger mellan Svanå och Färdskärstorp. Andra lär ha bott i en liknande håla eller viste på Fröslundaberget, där ett trettiotal "rövare" lär ha bott fram till våren 1438.

 

Pukstenen minnet av slaget mellan Erik Puke och Karl Knutsson och har fått namnet av att Puke gömde sig under stenen under striden i Hällaskog men blivit tillfångatagen av Karl Knutssons trupper.

Detta är en gammal sägen vars fakta har ifrågasatts såtillvida att Puke knappast kan ha gömt sig därunder då detta skulle strida mot händelseförloppet som relateras under "Bakgrund samt följder". Mera troligt är att en av Pukes anhängare gömt sig under stenen när marskens soldater "rensade" Hällaskogen" efter att Puke arresterats i Västerås.

 

Den 17 januari 1464 anlände danske kung Kristian I med sin styrka till Haraker. I närheten av kyrkan var allt lugnt och ingen allmogehär syntes till. Allmogehären hade till största delen gömt sig i Hällaskogen där de från Hällaberget hade god utsikt över slätten omkring kyrkan. En liten del av allmogestyrkan hade gömt sig i höet i lador utmed vägen.

Danskarna fortsatte in i Hällaskogen. Inne i skogen kom man fram till avspärrningar i form av nedhuggna träd. Danskarna tvingades sitta av och leda hästarna förbi hindren. I samband med detta överfölls danskarna av biskop Kettil Karlssons mannar. Det regnade pilar och flera kanoner gav eld. Danskarna råkade i oordning och efter stort manfall flydde de i panik över åkrarna mot Haraker och några danskar sökte skydd innanför kyrkogårdsmuren vid Harakers kyrka och kunde på kvällen i mörkret fly vidare till Västerås. Cirka 1200 danskar stupade i slaget.

Läran om svampar kallas mykologi, man känner idag till omkring 100 000 arter av svampar.
Svampar kan se ut på många olika sätt. Jag tycker dem flesta är mycket vackra man måste ha respekt för svamparna varje år inträffar förgiftningsfall. Så var säker på vad som åker ner i svampkorgen. I svampskogen gäller regeln ”hellre fälla än fria”.
 
Så I Sverige finns det en del giftiga svampar som kan ge påverkan på nervsystemet, inre organ och ibland även leda till döden. Det är därför väldigt viktigt att veta vilka svampar som är ätliga och vilka som är giftiga. Ha gärna med dig en svampbok när du plockar svamp.
 
På återseende!
 
Hade fint vi ses!
1435 - hällaskog - karl knutsson - kungar - pukestenen - slaget - svampar giftigt - västerås

Falu Vildvattenpark!

Hej!
 
Ifredags så var jag med om något helt nytt för mig, jag var bjuden till Falu Vattenpark en
forspaddlingsanläggningen som är den fösta artificiella forspaddlingsanläggningen i norra Europa. I anslutningen till anläggningen ska hotell och andra rekreationsaktiviteter att utvecklas.
 
Jag känner mig nervös men på ett bra sätt jag känner mig taggad för uppgiften!
 
Vi tar bilen och kör mot Falu vattenpark.
Parken öppnade för några veckor sedan,  den inviduella invigningen är den 13e okt.
 
 
 
 
 
Bo-Marckus Lidström eldsjälen bakom projektet går igenom allt innan jag kan bege mig ut i forsen.
Jag får sätta på mig en våtdräkt samt hjälm och flyttväst. Nu känner jag mig taggad och andrenalinet flödar och det är bra att Falu Vildvattenpark har instruktörer i världsklass, så det ska nog gå bra.
 
Nu ska det bli av,  jag paddlar runt ett tag så jag får grepp om det hela innan jag ska ut i forsen.
 
Forsen kan exakt justeras efter din förmåga och dem har kurs varje fredag, lördag och söndag. Start kl. 09.30 och slut kl. 16.30.
Bara efter några åk så börjar jag få in flytet.
Det är skitkul något som man måste testa!
 
Om du gör ett besök får du passande våtdräkt och flytväst. Efter kort instruktion om hur man håller paddel och sitter i den stabila kajaken är du redo att paddla. Först på lugnt vatten och sedan i fors som kan justeras efter din förmåga.
 
Ett besök tar från ankomst till avfärd 2 – 2,5 timmar. Av det är en timme fors, vilket brukar räcka gott för att hinna bli trött i armarna.
 
Jag vill tacka Bo-Marckus och David Allansson för denna otroligt roliga erfarenhet.
 
Jag sätter mig nöjd i bilen och kör hemåt Norberg.
 
Vi avslutar våran dag med en trevlig skogspromenad.
 
Vi ses!
På återseende!
 
 
 
 
 
 
 
dalarna - falun - fors - forsande vattendrag - fulun' - insperation - paddla - skogspromenas hundar - sommar - vattenpark

En solig söndag i Smedjebacken!

Hej!
 
Smedjebacken södra Dalarna. Orten ligger vid sjön Norra Barken cirka 4 mil söder om Borlänge och är mest känd för sin järnindustri, genom smedjebackens Walsverk.
 
Vi tar bilen och kör mot Smedjebacken tidigt på söndags morgonen ihop att få se lite båtar i från poker run som var dagen innan. Vi åker till hamnen i Smedjebacken.  sjön Barken ligger en av Sveriges största insjöhamnar. Här finns ca 400 bryggplatser till båtar i olika storlekar
 
Smedjebackens hamn blev mycket viktig från och med år 1795. Bebyggelsen växte vid den tiden fram längs Kyrkogatan. Den största expansionen av samhället kom efter 1856 då Smedjebackens Walsverk byggdes.
 
 
I Smedjebacken börjar Strömsholms kanalsom följer Kolbäcksåns vattensystem i ett naturskönt landskap. Den 110 km långa farleden sträcker sig från sjön Barken till Mälaren. De grävda kanalsträckorna är sammanlagt bara 12 km, men har hela 26 slussar och en total stighöjd på 100 m. Kanalen är en del av Ekomuseum Bergslagen där också Flogbergetets gruvor ingår.
 
 Flogberget i Smedjebacken är en av Sveriges mest intressanta gruvmiljöer. Gruvan är naturskönt belägen högt uppe på berget intill byn Lernbo med fantastisk utsikt över sjön Leran. Den är unik genom att både dagbrott och underjord kan besökas.
Gruvorna ligger på en bergstopp och är till största delen avvattnade via en underjordisk stollgång. Det är en sinnrik metod, eftersom brytning kunde ske utan att man behövde tänka på länspumpning.
 
Berget erbjuder spännande upplevelser i dagbrott och underjordiska bergrum.
 
Gruvhanteringens olika epoker kan följas från 1600-talet och framåt.
Jag har haft en lärorik dag idag, Hamnen vilken pärla!
 
 
 
 
Jag tänker pröva fiskelyckan i Älven så jag stannar här ett par timmar.
Vi ses!
 
borlänge - båtar - flogberget - gruva - hamn - poker run - smedjebacken - sommar - walsverk