Länna bruk.

 
 
 
På lördagsförmiddagen tog vi bilen och körde till Strängnäs vår färd började från Norberg och mot Eskilstuna och sedan till Strängnäs.  Vi ska göra ett besök vid Länna bruk som är en ort och tidigare järnbruk.
Länna bruk grundades år 1644 då industrimannen Henrik Lohe anlade en stångjärnshammare.
En stångjärnshammare är en äldre typ av smideshammareofta vattendriven, som användes för utsmidning av välljärn till stångjärn.De få fortfarande existerande och i drift varande hammarsmedjorna drivs övervägande elektriskt.
Henrik Lohe, född 1594 i Jever, Niedersachsen, Tyskland, död omkring 1666, var en svensk brukspatron, borgare i Stockholm och affärsman. Lohe flyttade till Sverige under 1620-talet och byggde med tiden en ansenlig förmögenhet inom främst järnhanteringens område men anlade också ett sockerbruk i Stockholm och var ägare av många fartyg. Henrik Lohe anlade en stångjärnshammare vid Byringe i Länna socken med tillstånd från Drottning Kristina
 
Sedan 1929 ägs Länna Bruk av familjen von Stockenström och nuvarande ägare är fjärden generationen.
Länna Bruk har en vacker och omväxlande byggnation. De skötta "parklandskapen" med gamla träd, åsar, betesmarker, äldre och nyare ekonomibyggnader, gamla skolan, f.d. affären, bruksgården, den välproportionerade herrgården, 1700- tals magasinen, jordkällare,  gamla svin- och hönshus.
Allt blandat men satta på sina platser ger hela området en säregen prägel.
Länna Bruk har en underbar omgivande natur, sjöar, åsar, skogar.
Vi tar oss en lång och skön promenad runt Mörtsjön
Länna bruk lade ner sin verksamhet 1853. Sedan 1861 ägs hela egendomen utav familjen von Stockenström. Idag finns endast en kvarnbyggnad och några stenfundament kvar från bruksverksamheten förutom herrgården som är väl bevarad sedan den färdigställdes under 1780-talet. 
En helt fantastisk dag men nu hinner vi inte mer för idag. Trevligt att du följde med oss idag!
Vi ses snart!
Hej så länge!
 
 
1600-tal - Aston - Strängnäs - bruk - bruksmiljö - bruksort - drottning - drottning kristina - historia - hund - hundar - järn - järnbruk - smedja - steve - stevesblogg.se

Ramnäs!

Hej!
 
Igår tog jag och Aston bilen och styrde mot Ramnäs. Ramnäs är en tätort till Surahammars kommun i Västmanland.
Ramnäs är en bruksort med gamla anor. från 1590 då Katarina Stenbock fick området i änkepension efter kung Gustav Vasa. I mitten av 1800-talet var Ramnäs landets största producent av stångjärn. Vid denna tid började man tillverka kättingar, en produkt som under åren gjort Ramnäs vida känt. Den gamla kättingsmedjan finns bevarad och kan besökas.
 
Vi parkerade bilen och gick ur, man kunde känna den lantliga känslan ögonblickligen så fort man klev ur bilen. Med vatten brusande på båda sidor om oss och den sköna värmen som värmde oss och fåglar som sjunger, och bin som surrar fjärilar som leker då är allt på topp.
 Tackjärnet fick man från olika hyttor belägna uppströms. Bruket växte, och vid 1600-talets mitt hade ytterligare fyra hamrar uppförts vid forsarna i Ramnäs.
 Under 1700-talet kom Ramnäs att ägas av två familjer; Schenström och Tersmeden. Dessa lät uppföra varsin herrgård. Den Schenströmska herrgården från 1762 på åns västra sida används idag som hotell och konferensanläggning.
 
Genom att anställa ett antal erfarna kättingsmeder från det nedlagda Furudals bruk i Dalarna kom kätting med tiden att bli Ramnäs egen produkt.
Den gamla kättingsmedjan byggd i slaggtegel är bevarad. Verksamheten ombildades 1874 under namnet ”Ramnäs Bruks AB”. Under 1930-talet började man även tillverka rostfritt stål. Idag är produktionen delad på flera företag, men kätting tillverkas alltjämt.
Jag och Aston går ner till sjön Gnien som bara ligger ett stenkast ifrån där vi är.
 
Vi sätter oss ner en stund och vilar mot en husvägg och njuter av solen innan vi fortsätter våran promenad.
Vi fortsätter och går tillbaka mot Kuskens café som ligger bredvid den vita herrgården som Schenström ägde engång i tiden
Vi åker vidare strax före Seglingsbo  där ligger det en gammalt sågverk som inte har vart i bruk sedan 1977 som vi vill inspektera.
När vi kommer fram så möts vi av denna skylt.
Jag får reda på att marken vid Ramnäs såg vid sjön Stora Nadden är ett av länets mest förorenade områden. Men på grund av att husen på området saknar ägare så kan inte marken saneras.

De gifter som hittats i marken är bland annat dioxin och som läcker ner i grundvattnet och sjön.

 Det är risker för ytvattnet och det är risker för människor om de vistas där mer än en dag och det tänker jag absolut inte göra. Jag lämnar Aston i bilen med neddragna rutor och beger mig in i den täta växtligheten innan jag kommer fram till sågen.

 Min nyfikenhet driver mig till att gå in på området.
Jag ser en öppning och går in, det ligger sprayburkar lite varstans och väggarna är täckta med graffiti.
Inte långt därifrån så ser jag ytterligare en förfallen byggnad.
Det ligger skrot överallt från tiden då det var i bruk.
Gamla maskiner står kvar än idag.
Även denna byggnad är full av graffiti.
Jag går ut på en ranglig brygga som är gjord i stål och ser hur vackert det är här omkring, det är  bara så synd att det läcker gifter ut i det vackra.
Ja det är synd att man inte kan göra något bara för att man inte vet vem som äger marken och därför saneras inte marken som sprider gifter.
Jag går ner för trappan, jag vill inte vara kvar på detta ställe så jag går tillbaka till Aston som väntar i bilen.
Jag uppmanar ingen att besöka Ramnäs sågverk.
Vi avslutar med denna bild som också är tagen i Ramnäs innan vi kom fram till sågverket.
 Vi ses sen, hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aston - besökas - bruksort - dioxin - fjärillar - fåglar - förorenat - gift - graffiti - grundvatten - gustav vasa - heta solen - historia - kommun - kättingsmedjan - leker - nadden - natur - ramnäs - sanera - sjö - sjön - skrot - steves.blogg.se - surrar - sägen - sågen - sågverk - topp - utflyktsmål - vacker - värmen - västmanland - änkepension - äventyr

Fredriksbergs pappersbruk.

Hej!
Jag hade hört om ett gammalt och övergivet pappersbruk som ska ligga en bit utanför Ludvika det skulle bli långt att åka för oss men det kompletterar det vi kommer att få se.
Vårt mål är Fredriksberg pappersbruk.
 
Fredriksberg grundades år 1729 som en bruksort, och järn- och skogsindustri har länge spelat stor roll för orten. Trakterna kring Fredriksberg består till stor del av glesbefolkade skogar med sjöar och myrmarker.
 Fredriksberg är avskilt beläget nära gränsen mellan Dalarna, Värmland och Västmanland  med de flesta större orter i regionen så som Borlänge, Karlstad, Örebro, Falun, Karlskoga och Mora på ett avstånd av 8–13 mil.
Trakterna kring Fredriksberg räknas som bebodda sedan 1600-talet. De första bosättarna var hitflyttade finnar som bedrev svedjebruk, varför trakterna också kom att kallas finnmarker.
 
Vi hoppade in i bilen och styrde mot Fredriksberg.
När vi närmade oss Fredriksberg så ser man hur landskapet förändrade sig i ett stort skogslandskap.
Vi kom in i Fredriksberg och följde vägen igenom orten och på vår högra sida så ser jag en hög skorsten och då förstår jag att vi har hittat vårt mål. jag tar sikte på skorstenen som leder oss ner till pappersbruket.
 Om man tar höger i korsningen vid Coop Nära butiken och följer vägen, i riktning mot Hagfors i
Värmland, så kommer man efter någon kilometer till det som idag mer skulle kunna kallas
ruinerna av Fredriksbergs pappersbruk. Här kämpar naturen febrilt med att försöka läka det sår
som bruket en gång var orsak till och när man ser fabriken i det här tillståndet är det svårt att
kunna tänka sig att samma plats under 1950-talet var navet i kring vilket allting på orten snurrade.
År 1931 satte man igång med papperstillverkningen Redan år 1965 togs beslutet att Fredriksbergs pappersbruk skulle läggas ner, år 1972, då
verksamheten inte längre var lönsam och då Fredriksberg inte längre kunde konkurrera med
andra mer moderna pappersbruk.
 I området kring pappersbruket har man hittat tre stycken mesadammar. Dammarna är idag
uttorkade men innehåller fortfarande mesa från pappersbruket. I dagens pappersbruk tar man om
hand mesan i tillverkningen men på den tiden då Fredriksbergs pappersbruk var igång så samlade
man mesan i stora dammar på fabriksområdet. I en rapport från Länsstyrelsen från 2010 så står
det att mesan till en början också kan tänkas ha blivit utpumpad direkt i Liälven som rinner
igenom industriområdet.
Mesa deponierna har genom analyser
visats sig innehålla farliga ämnen så som bl. a bly, kadmium, kvicksilver och arsenik för att nämna
några. Även om metallerna troligtvis är hårt bundnatill kalciumkarbonatet i mesan så gör
storleken på dammarna att den sammanvägda föroreningsnivån i marken anses vara stor.

Industriområdet utgör alltså inte bara ett farligt område för människor när det gäller fallfärdiga
byggnader utan är även ett stort hot mot miljön och därigenom också mot människor och djur
som vistas i omgivningen.


Vi parkerar bilen och bestämmer oss för att gå in på området.
 på området har taken rasat in och får om möjligt platsen att bli ännu
mer skrämmande. Som ni ser på bilden så har u-et hamnat upp och ner vilket får mig att tänka på att när en hästsko hänger upp och ner har lyckan runnit ur.
 
Vi gick längre in på området och förstörelsen blev allt mer påtaglig.
Mellan byggnader hänger ledningar som ser ut att när
som helst kunna ramla ner över en.
 Vi gick upp för en trappa
 Som tog oss upp en våning. Golvet var täckt av is och mossa hade börjat frodas på vissa ställen.
Vi gick ut på gården.
och gick in en annan del av byggnaden.
Och där inne så möttes vi av en enormt pannrum -maskinrum.
Vi gick upp en våning.
Jag tappade bort tid och rum och såg att det började skymma ute och vi hade långt hem så jag bestämde att vi måste lämna detta underbara ställe men hit kommer vi att återvända till.
Vi styrde hemåt igen, på vägen så stannade vi till i Ludvika för Aston behövdes rastas
Vi stannade vid en frusen sjö (väsman)
Vi busade på isen Aston blir helt till sig han älskar verkligen snö och is.
Här så mumsar Aston på is så jag sätter mig ner och väntar
Summan av kardemumman så var det en väldig skön känsla att promenera runt i det övergivna pappersbruket en toppen dag!
 Hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aston - Ue - bruksort - dalarna - frediksbergs pappersbruk - fredriksberg - stevekanalen - ue - urban exploring - vackert - västmanland - äventyr
6