Uppland!

Hej!
Igår gjorde jag och Aston en spännande resa till Knivsta. landskapet runt Knivsta med, berg, flyttblock, grottor, sjölandskap och fornminnen satt folks fantasi i rörelse och gett upphov till berättelser, sagor och sägner.
Till de mer kända sägnerna hör berättelsen om den kristne missionären Stenphi som verkade på 1000-talet i Knivsta och gav namn åt Staffanskällan och Staffansvisan (Staffan var en stalledräng). Han slutade sina dagar som martyren Stefanus, Hälsinglands apostel, ihjälslagen av hälsingska hedningar.
Stefanskyrkan är en vacker kyrka, byggd 1303, bara 48 år innan digerdöden for genom Sverige och tog var tredje persons livs. Några stenkast ifrån Stefanskyrkan kan vi också se den plats där Staffanskällan legat. Staffanskällan var en källa som sades bringa hälsa och som lockade människor ända ifrån Finland och det var vi den källan som han vattnade sina fålar fem
Med Gustaf Vasa och reformationen avskaffades den katolska helgonkulten kring Stefan. Men Staffan stalledräng tappade inte sin popularitet. Långt in på 1900-talet levde han kvar i julspelen.
Kopplingen till hästarna finns nu bara kvar i visorna, men Betlehemsstjärnan finns med och stalledrängen har blivit stjärngosse.
Vi lämnar Stefan kyrkan och åker vidare.
 
I det vackra Uppland, mellan två sjöar finner man Noors slott beläget i Knivsta.
Noor är ett av Sveriges få bevarade karolinska träslott från stormaktstiden på 1600-talet.
 Slottets intressanta historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och gården omnämns förstagången i medeltida källor redan på 1300-talet. Gården drogs in till kronan 1686 i Karl XI:s reduktion, varefter den användes av Karl XI som jaktslott. År 1689 sålde kungen fastigheten till sin rådgivare Nils Gyldenstolpe, i samband med att denne upphöjdes till greve. Nils Gyldenstolpe byggde om slottet i karolinsk stil,
Namnet Noor kommer av gårdens läge vid ån mellan de två sjöarna Walloxen och Säbysjön. Ordet nor i gammalsvenska betyder just ”smalt vatten mellan två större vatten”.
Noor är ett mycket litet slott, men ändå likafullt ett slott.År 1761 köptes Noors slott av riksrådet Carl Hermelin och släkten Hermelin ägde därefter slottet ända till 1918. Sedan dess har slottet skiftat ägare flera gånger och är numera en privatägd konferensgård.
 Vi åker vidare!

 Broborg är en fornborg Den är belägen på en bergshöjd invid Långhundraleden, en forntida sjöled mellan Uppsala och Östersjön, vilket gav visuell kontroll över trakten. Berget sluttar brant i väster och norr. Broborg grävdes delvis ut 1982 och då daterades kol från ett stolphål till folkvandringstiden, en datering som stämmer med en påträffad glaspärla. Flera husgrunder hittades. Man konstaterade att muren byggts av olika material, bland annat fint bokad träkol, graniterad gnejs och amfibolit.
Borgen skyddades av blockterräng. Borgen har två ingångar.
Under den tid då borgen användes låg den med milsvid utsikt över den forntida vattenleden Långhundraleden som förband Östersjön med det inre av Uppland. Under äldre järnålder gick vattnet ända fram till foten av berget. Via denna led kunde man ta sig ända från Östersjön till Gamla Uppsala, vilket gjorde den till en viktig handelsled. Att borgen ligger i ett strategiskt läge alldeles intill leden är ingalunda en slump, där har den med största sannolikhet byggts för att kontrollera vattenvägen.

Enligt en lokal sägen skall hövdingadottern Grimsa bott i borgen. Borgen attackerades av Grimsas bror. Grimsas bror och hans män antände borgen och Grimsa förstod att spelet var förlorat. Hon tände själv på förrådshusen och offrade hela anläggningen. Enligt sägnen skulle branden ha kunnat ses ända till Gamla Uppsala. Nära fornborgen finns en gravhög som har kallats Grimsahögen där Grimsa ska vara begraven.
Vi åker vidare till Mörby slottsruin som ligger inom Fasterna socken utanför Rimbo i Norrtälje kommun, Uppland. Ruinen är belägen på en mindre höjd vid sjön Skedvikens västra strand.
Mörby är känt sedan 1380-talet, då en timrad sätesgård, ägd av Henrik Damerow (tysk adelsman), fanns på platsen. Från 1412 var pommerska släkten Slaweka Mörbys ägare och de lät på 1450-talet uppföra det första stenhuset vars delar nu återfinns i ruinens norra länga.
Mot slutet av 1400-talet övergick gården genom giftermål till släkten Oxenstierna, som här hade sitt huvudsäte under 250 år. Under 1500-talet ägdes gården av Gabriel Kristiernsson Oxenstierna, som från 1550-talet byggde ut Mörby till ett renässansslott, vilket påstås ha varit det "yppersta av alla uppländska slott under 1500-talet. 
 
Till att börja med planerades Mörby som en försvarsborg med två försvarstorn, ett porttorn och kraftiga flygelbyggnader i öster och väster med en mur på södra sidan. Under byggnationen kom dock modet att förändras, vilket märks i byggnadsfasens senare delar.
Slottet var som störst kring 1600-talets mitt, men det övergavs i slutet på seklet och fick förfalla. Slottet totalförstördes av en brand 1740 och spillrorna lämnades helt åt sitt öde. Folket i socknen började nu ta för vana att plocka sten från ruinen till byggnadsmaterial, inte minst till bygget av Fasterna kyrka. Man höll ibland också fester i ruinerna, där det dansades på de grova ekgolv som bitvis låg kvar. Bland folk i trakten kallades detta för att dansa på "tiljorna".
 Jag hoppas du har haft det trevligt med oss på denna resa!
Det regnar och mörkret kommer snart och vi har långt hem så det är bäst att åka hemåt.
Vi ses!
 Hej då!

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
amfibolit - berättelser - broborg - dansa på tiljorna - ek - ekgolv - finland - fornborg - gammelsvenska - glaspärla - gnejs - grottor - mur - muren - noors slott - ruin - ruiner - sagor - staffan stalledräng - steveoaston - steves.blogg.se - stormaktstiden - säbysjön - tjärngosse - träslott - utflyktsmål - walloxen
2

Tidövägen!

Hej!
 
Tidövägen mellan Västerås och Hallstahammar är en turistväg som sträcker sig på 34 kilometer igenom vackert landskap.
Längs med vägen finner du bland annat Strömsholms slott, Rytterne kyrkoruin och Tidö slott.
 Det är bara följa den brun/vita blomman som visar dig vägen. Igår tog jag och Aston bilen och styrde mot Västerås och sedan mot Rytterne för att följa Tidövägen. Det första stoppet blir Tidö slott.
Vi åker igenom den grönskande Alen.
 Slottet är byggt i stram holländsk renässansstil.. Det uppfördes 1625-45 av Axel Oxenstierna.
Slottet består av en rektangulär huvudbyggnad och tre lägre sammanhängande flyglar, som omger en kvadratisk borggård. Entrén till gården är ett stort valv i södra flygeln.
 Sedan 1971 är Tidö slott öppet för allmänheten. I dag ägs och drivs Tidö Slott av David och Christina von Schinkel.
Slotts parken har många imponerande statyer.
 
Jag älskar sådana här platser, en kulturhistorisk skatt inbäddad av natur och med en spännande Slotts arkitektur.
Vi gick aldrig in i slottet utan vi nöjde oss med den vackra parken och dom stora ekarna och dom imponerande statyerna och slottets innegård.
 
 Om du tittar noga så ser du att formen på den påminner om ett hjärta.
Vi åker vidare på våran färd igenom Tidövägen som tar oss till nästa stopp som är Lilla Rytterne kyrkoruin.
Lilla Rytterne kyrka byggdes troligen under 1230-50 och bildade pastorat tillsammans med Stora Rytterne från omkring 1325. Kyrkan revs samtidigt med Stora Rytterne då man hade bestämt sig för att ersätta de två medeltidskyrkorna med en nybyggd. Under 1900-talet har man konserverat ruinen som numera utnyttjas sommartid till gudstjänster och även kyrkospel.
Det var en trevlig ruin, men allt detta hade gjort oss hungriga så planen var att åka vidare och gå in i någon skog och göra upp en eld och grilla pinbrödskorv.
Vi åker vidare efter Tidövägen och följer den brun/vita blomman. Efter en stund så ser jag en info skylt så vi parkerar bilen och går ut och läser på skylten. Det står att det ligger en fornborg känd som Sorby borg här på den flacka moränkullen.
Vi bestämmer oss för att följa stigen som ska ta oss till Sorby borg.
Borgen utgörs av flera sammanbundna stenmurar som tillsammans bildar minst tre koncentriska cirklar.
En fornborg är en befästningsanläggning under järnåldern dvs under de sista århundradena före år noll och fram till 1000-talet.
Det är ganska svårt att ta sig fram, men tillslut så kommer vi in i den stora cirkeln. Det är en imponerande syn att se dessa stenmurar som fungerade som ett skydd mot hot.
 
Jag samlade ihop lite tort ved och gjorde upp en eld och sjunk ner efter granen.
Jag grillar pinbrödskorv det är en deg som jag lindar runt korven som består av mjöl vatten och salt och bakpulver hur lätt som helst och gott.
Det smakar så gott så jag nästan tappar fokus, åter till borgen.
Under järnåldern låg borgen bortom en väl skyddande havsvik och kan därför närmast kallas för en tillflyktsborg.
Mätt på pinbrödkorv begav vi oss till bilen och fortsatte på Tidövägen. Efter ca 2 km så kommer vi till Västmanlands största gravfält med omkring 200 synliga gravar på den långsträckta åsen.
Så vi går upp på åsen för att se dessa gravar.
När vi kommer upp så ser jag en massa gravhögar som sträcker sig 500meter.
Föremålsfynd tyder på att det använts under järnåldern.
Det gick kor och betade runt gravfältet upptäckte vi, så vi gick tillbaka till bilen och lät korna vara ifred.
År 1500 På en holme i Kolbäcksån vid Mälaren, Västmanland så befann sig Gustav Vasa - som varit på platsen redan 1547 - hade upptäckt vilket utmärkt läge det var att uppföra en fästning på. Åtta år senare startade bygget vid Mölnetorp som det då kallades, där han uppförde en borg, cirka 30 meter lång och 17 meter bred. 1556 döpte han om Mölnetorp till Strömsholm.
 
Ett ståtligt slott måste jag säga, men det var så mycket folk så vi vände och åkte tillbaka mot Västerås.
Vi åkte igenom slotts alen och då får jag syn på dessa märkliga svampar som växer på eken.
Vi åker in mot Västerås igen och kommer ut till Johannisbergs flygfält i Västerås.
 

Vi avslutar med dessa sköna bilder.
 

Vi ses, hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
Aston - fallskärmsklubb - fornborg - järnåldern - kyrka - mälaren - pinbrödskorv - ruin - rytterne - rytterne kyrkruin - slott - sorby borg - steve - steves.blogg.se - strömsholm - strömsholms slott - tidö slott - tidövägen - turistväg - utflyktsmål - västerås - västmanland - äventyr