Sala Silvergruva.

Hej!
Igår så åkte vi till Sala, vi tänkte promenera runt i Sala silvergruva.
Sala silvergruva är en silverfyndighet sydväst i Sala, Västmanlands län i kontinuerlig drift från 1400-talet till 1908. Den sista gruvan, Bronäsgruvan, stängdes 1962. Silvergruvan utgjorde ett eget bergslag, Sala silverbergslag (sedermera Sala Bergslag), och ett eget bergmästardöme, Första bergmästardömet. Innan dess avgjordes brottmål i Gruvrätten.
Sala stad anlades för gruvans skull av Gustav II Adolf 1624 och man anlade även två stora vattensystem med sjöar och dammar som försåg gruvan och hyttan med energi. Under vissa perioder på 1500– och 1600-talet användes krigs- och straffångar vilket kallades bergsfriden. Hantverkande tyska bergsmän inkallades ofta till högre tjänster vid gruvan.
 
Gruvan hade tre storhetstider: tidigt 1500-tal, mitten av 1600-talet och sent 1800-tal. Under de bästa åren på 1500-talet producerades 3–5 ton silver per år och totalt utvanns mer än 450 ton silver och omkring 40 000 ton bly. Gruvans djup blev mer än 300 meter, med en sammanlagd längd av orter och rum på över 20 km. Sala silvergruva är därmed den i särklass viktigaste silverfyndigheten i Sverige.
Berggrunden i Sala Silvergruva består huvudsakligen av bergarten dolomitmarmor. Detta är en med kalkstenen nära besläktad bergart som innehåller kalcium och magnesium. Bergarten består huvudsakligen av mineralet dolomit, därav namnet. Dolomitmarmor är vanligen vit och glittrar sockrigt när den ses i ljus. I Sala Silvergruva är marmorn dock ofta grönaktig vilket beror på att den innehåller andra mineral såsom serpentin och klorit vilka färgar marmorn grön. Dolomitmarmorn har regional utbredning och gränsar i öster mot den s.k. 'Salagraniten' och i väster mot metavulkanit (tidigare benämnd 'hälleflinta' och 'leptit'
Idag är Sala silvergruva i huvudsak en turistattraktion, där man arrangerar nedstigningar i gruvan och guidade turer.
 
Vi lämnar Sala Silvergruva och åker och fiskar.
Vi åker till Riddarhyttan och fiskar i Norstjärn.
 Ädelfisk är ett annat namn på laxfiske..Dit räknas i första hand sik, siklöja, lax, öring, röding, regnbåge och harr. Och det är regnbåge och öring som vi vill ha.
 
Timmarna går, och klockan börjar bli mycket och vi har en bit att köra så vi får runda av.
Summan av kardemumman så var det en toppen dag!
 Hej så länge!
 
 
.
 
Aston - berg - gruva - gustav adolf - historia - mineral - sala - silvergruva - steve - västmanland - ädelfisk - äventyr
2

Ebba å Greven.

Hej!
I morse så väckte Aston mig redan vid sjutiden jag förstod att han ville ut på äventyr.
Det var bara att gnugga bort ögongruset och sätta på lite kaffe för att vakna till.
 
Ebba Brahes lusthus ligger på bergsmansgården Bockhammar i Skinnskattebergs kommun i Västmanland
Lusthuset byggdes fyra år efter Gustav II Adolfs död i Lützen och är idag en del av Ekomuseum Bergslagen. Våren 2003 gav Posten ut en serie frimärken med lusthus. Ebba Brahes lusthus finns avbildat på ett av frimärkena.
 
Ebba Brahe är känd för att hon och kung Gustav II Adolf var förälskade före kungens giftermål och att de ville gifta sig med varandra, planer som dock aldrig förverkligades. kungens mor Kristina, motsatte sig planerna på äktenskap. Hon tyckte inte att Ebba Brahe hade nog hög status, utan föredrog att sonen ingick ett politiskt äktenskap med en medlem av en regerande dynasti.
 
Ebba Brahe ärvde Bockhammar år 1633. Bockhammars bruk var i drift mellan 1607 och 1880. ”Ebba Brahes lusthus” från 1636 och den stora, timrade mangårdsbyggnaden från 1817 är idag i stort sett det enda som återstår av det gamla bruket. Det är (Ebba Brahes lusthus som är vårt första mål.)
 
Trots det att det låg en gästbok på bordet för besökare att skriva i, så verkade det som i detta fal inte räcka till, besökare hade skrivet både högt och lågt, det var namn och hälsningar till höger och vänster.
 
 Efter ett tag så tror jag mig höra svanar och rusar snabbt ut för att se om jag hade rätt, och det hade jag! över mitt huvud flyger tre svanar och jag bestämmer mig för att se var dom landar.
 Vilket vårtecken! dom vill jag komma närmre tänkte jag. På vänstra sidan om kortet så tror jag att det är fastmark och i all min iver tar jag fel beslut och åker rakt ner i en grop full av vatten som går upp till min midja. Det blev inga foton på svanarna men vid nästa tillfälle så vet jag bättre.
 Vi går tillbaks till bilen som står parkerad en bit bort.
Trots incidenten så bestämmer jag mig för att fortsätta.
Vi följde vägen och efter ett tag så kommer vi in i Färna Skinnskattebergs kommun.
Vårt sista mål är Greve Von Hermansson Mausoleum.
 
Mausoleum, grekiska mausoleion med betydelsen "Mausollos' grav", är en praktfull minnesbyggnad på en grav. Ordet mausoleum ingår fortfarande i alla västerländska språk och har blivit en vedertagen benämning på stora och dyrbara gravmonument, i form av särskilda byggnader.

Det sista greven på Färna, Carl-Fredrik Von Hermansson lät 1904 uppföra ett mausoleum i slaggsten.
Stenen kom från olika hyttor som ägdes av Färna bruk. När greven hade avlidit år 1905 placerades urnan i det. Hans aska blev sedermera flyttad till Gunnilbo kyrkogård. Detta är Sveriges enda privata mausoleum. Mausoleum ligger på hans favorit plats i parken.
 Vi går efter pilens riktning som tar oss in på en smal och krokig väg ner till mausoleumet.
 Det är lätt att förstå varför Greve von Hermansson valde just denna plats. Hans dröm gick i uppfyllelse, han fick stanna i Färna.
 hans sista önskan var att få vila i sitt mausoleum i sydsluttningen mot Lillsjön.

Summan av kardemumman så var det en trevlig morgon trots att jag blev blöt.
Mausoleum i Färna var väldigt harmoniskt jag kan rekommendera en besök där.
 
Hej så länge!
 
 
 
 
 
Aston - Ebba Brahe - bockhammar - bruk - fota - foto - färna - graver - greve - lillsjön - lusthus - mausoleum - park - skinnskattebergs kommun - steve - stevekanalen - svanar - sverige - västmanland - vårtäcken
1