Trångfors, Skantzen..

Hej!
Trångforsområdet är ett historiskt industriområde utanför Hallstahammar.
Genom trakten går Kolbäcksån och Strömsholms kanal som möjliggjorde att hammare, smedjor och vattenkraftverk kunde etableras här.
Tidigt igår så tog vi Fagerstavägen och sedan tog vi av efter Eskilstunavägen som tog oss fram till Hallstahammar.
 Redan 1628 anlades den första stångjärnshammaren dess anläggningar är delvis restaurerade och numera en del av Ekomuseum Bergslagen.
 
Vi kommer fram till Trångforsområdet som ligger i Hallstahammars kommun det är mycket snö som fallit så det är svårt att hitta en parkering. Det är inte plogat men vi parkerar tillslut vid en lyktstolpe och går ut på området.
 Den första stångjärnshammaren byggdes år 1628  redan då nyttjades Kolbäcksåns vattenkraft. Här bildade ån ett vattenfall och en trång fors därav namnet.
På bilden ovan så ser du smedjan.
 
 År 1799 uppfördes den nuvarande smedjan, som nyttjade kanalens vattenkraft via en vattenledning i trä. 1875 introducerades lancashiresmidet. (Lancashireprocessen är en äldre härdfärskningsmetod för framställning av smidbart järn).
År 1900 ökade produktionen kraftigt och nådde en topp med 3100 ton. Smedjan lades ned 1915.
Vi går efter Kolbäcksån som är 199 km lång (inkl. källflöden) och rinner från Dalarna, genom Västmanland, till mälarfjärden Galten.
Vi kommer till Trångfors kraftstation cirka 300 meter söder om smedjan på östra sidan om Kolbäcksån.
Anläggningen byggdes för att överföra elkraft till Asea och Nordiska Metallaktiebolaget i Västerås. Stationen konstruerades 1898.
Turbiner och generatorer var i drift dygnet runt och utan några större renoveringar fram till år 1990.

Vi går tillbaka till bilen och kör vidare från Trångforsområdet någon kilometer, då når vi Skantzen en stadsdel i Hallstahammar, Västmanlands län.
Vid Skantzen stiger Strömsholms kanal kraftigt med hjälp av en stor dubbelsluss, kallad Konung Gustav IV Adolf.
 
En sluss används oftast för att lyfta och sänka båtar och fartyg mellan olika vattennivåer.
 
 Vid Skantzen, Virsbo och Fagersta togs slussavgift. Samtliga varor som passerade genom kanalen var tullpliktiga.
 
På en kulle ligger kanalens gamla arkivbyggnad, idag inrett till ett kapell.
Ovanför den konstgjorda Skantzensjön ligger det lilla kapellet.  Den konstgjorda Skantzensjön anlades som ett vattenmagasin för kanalen.
Kapellet används av Hallstahammar-Kolbäcks församling till gudstjänster, dop och mindre vigslar.

Jag känner att ett snöoväder är på gång så det är dags för oss att bege oss hemåt.
 
Det har varit en trevlig dag här i Hallstahammars kommun först i Trångfors och sedan Skantzen jag kan bara tänka mig hur vackert det måste vara här på sommaren, jag och Aston kommer att absolut att åka hit till sommaren då man kan åka med kanalbåten på Strömsholms kanal.
 
Tack för idag!
 
Vi ses, hej så länge! 
 
 
 
 
 
 
 
Aston - absolut - asea - bergslagen - elkraft - fallit - generatorer - gudstjänster - hallstahammar - historia - idag - kanalen - kapellet - oss - plikt - skantzen - snö - steves.blogg.se - strömsholm - strömsholms kanal - ton - tull - turbiner - vatten - vigsel - vigslar - västerås - äldre - äventyr

Den ödsliga platsen.

Hej!
I morse så åkte jag och Aston tillbaka till Norberg, vi ville se mer av Norberg och vi vet att här finns många spännande platser att fota på.
 
Vi parkerade bilen vid den gamla kraftcentralen, och gick sedan efter en led som tog oss in mot skogen med en vacker naturvalv runt om oss, jag kan föreställa mig hur vackert det måste vara på sommaren.
 Vi träffade på dessa kusar på vår vandring, Aston ska alltid sätta sig ner när vi ser ett par kusar jag tror att Aston och hästen förstår varandra.
Vi fortsatte vår promenad och så kom vi fram till ett nerbrunnet hus, bara en grund och en skorsten var allt som var kvar av huset. Man kan ju inte låta bli att undra vad som har hänt med dom som bodde där.
Vi gick under denna fina bro som tog oss tillbaka till platsen där vi hade parkerat bilen.
Nu var vi tillbaka vid kraftstationen och jag insåg hur ödsligt vackert det var, bredvid kraftstationen så ligger Mimerlaven en enorm byggnad.
 
 
Mimerlaven är en anläggning för att ta hand om malm och förädla den till råvara för järnframställning. Den var i bruk från 1960 till 1981. En period togs all malm från Norbergs underjordiska gruvor upp via Mimerlaven. Anläggningen består av tre hus av olika höjd. Själva laven är den högsta delen, 64 m hög. Under den finns ett lodrätt schakt som är D m. Genom laven och schaktet går hissanordningar för personal och malm. Den mellersta delen är en krossanläggning. Den lägsta delen är ett anrikningsverk där gråberget i det finmalda materialet från krossarna skiljdes bort. Den anrikade malmen, sligen, transporterades sedan ut av ett långt transportband och lagrades i högar på marken.
 
Det var spännande att gå runt och fota i denna övergivna gruvmiljö.
Efter en timme och många foton rikare så bestämde vi oss för att åka vidare vi åkte mot Hedemora och efter vägen så såg vi ett hyreshus med krossade fönster och dålig graffiti ren och skär skadegörelse.
 
 Summan av kardemumman så var det rogivande att promenera i den övergivna gruvmiljön
en spännande morgon!
Hej så länge!
 
 
 
 
Norberg - foto - kraftstation - skog - skogen - stevekanalen - västmanland - äventyr - ödslig - övergivet - övergivna platser
1