Tortunagropen!

Hej!
Igår på förmidagen så åkte vi mot Västerås vi hade tänkt bada i Tortunagropen.
Tortuna är en tätort i östra delen av Västerås kommun och kyrkbyn i Tortuna socken.
Norr om orten finns ett övergivet kalkbrott kallat Tortunagropen, som numera är en artificiell insjö. Det är ett avsides bad- och dykställe.
Ett ställe som ligger väldigt avsides och som det är svårt att ta sig till, men det var det verkligen värt!
 Innan vi kommer fram till kalkbrottet så möts man av denna fina plats med höga klippväggar 12-15 meter hög kallad lejonklippan. Här finns en damm kallad hundgropen.
 
Vi promenerar vidare mot vårt mål och tillslut så kommer vi fram, WOW!
Här spelade Molly Sanden in vissa delar av sin musikvideo Freak.
Vi lämnar denna vackra plats och åker vidare.
Vi åker en bit uppåt i landet, Svartådalen i Västerfärnebo och Fläckebo socknar i Västmanland domineras av ett flackt, öppet jordbrukslandskap präglat av Svartåns översvämningar över vidsträckta slåtterängar och betade strandängar.Svartåområdet är klassat som riksintressant kulturbygd. Här finns alltjämt ursprunglig bebyggelse med ängslador och 1800-talsgårdar. 
Området  är rikt på vilt med kronhjort, älg, lodjur, vildsvin, räv, grävling, bäver och en och annan observation av varg och björn varje år. Fiskrikedomen i Svartåns vattensystem är väldokumenterad, (gädda, abborre, sutare, braxen och gös)  liksom förekomsten av flodkräfta.
 
 Västerfärnebo Hembygdsförening är en av de äldsta i Västmanland. historian går tillbaka till 1910-talet
 
Västerfärnebo Hembygdsförening bildades redan 1915 och några år senare började Gammelgården ta form med byggnader från det gamla naturahushållet. Den ligger naturskönt intill Svartån som rinner genom socknen från Norberg till Västerås och ut i Mälaren.
I Västerfärnebo har man varit mån om att ta tillvara ett rikt kulturarv. Det finns även bevarat och mycket väl dokumenterat i flera omfattande böcker. Västerfärnebo har en unik och omfattande textiltradition. Västmanlands folkdräkt har i huvudsak sitt ursprung från Västerfärnebodräkten.
Den första byggnaden, en svalbod från Nybyn uppfördes 1919 på Gammelgården. Nu är marken friköpt och det finns sexton olika byggnader på området.
Vi går vidare. Den minst tusen år gamla runskriften på Odendisas sten vid Fläckebo gammelgård (intill kyrkan) om vikingafrun Odendisa, är en av Sveriges äldsta, skriftliga kvinnohyllningar.

 Texten på stenen lyder:
“Gode bonden Holmgöt lät resa (stenen) efter Odendisa sin hustru. Det kommer icke till Hassmyra en husfru, som bättre för gård råder. Röd balle ristade dessa runor. Till Sigmund var (Odendis) en god syster” (Balle var en omtalad runmästare från tiden runt år 1050).

Västerfärnebo är ett av de områden där man hittat flest stenåldersyxor i Mellansverige. Här finns även gott om historia från Gustav Vasa-tiden, då danska krigshärar utkämpade slag mot västmanlänningar och dalkarlar på bland annat Gussjömyran söder om Salbohed. Gammelgård finns ett flertal historiska fynd samlade.
Summan av kardemumman Tortunagropen en pärla som måstes upplevas!
Hej så länge!
 
 
 
 
1800tal - Aston - badplats - fota - foto - gammelgården - historia - kalkbrott - lador - lodjur - runskrift - räv - salbohed - stenåldern - steves.blogg.se - tortuna - tortunagropen - vikingar - västerås - västmanland - äventyr
2

Det övergivna huset efter vägen.

Hej!
Igår på morgonen så tog jag och Aston bilen och styrde mot Borlänge.

Borlänge är en tätort i Dalarna och centralort i Borlänge kommun, Dalarnas län.

Borlänge är Sveriges 25:e största tätort. Borlänge, som ligger vid Dalälven, är Dalarnas största tätort och dess viktigaste industri och handelsort Det moderna Borlänge växte fram under 1800-talets senare decennier, när järnväg och industrier kom till bygden.

Borlänge är en del i Stora Tuna socken Tätorterna Borlänge, Ornäs, Repbäcken, Halvarsgårdarna, Idkerberget och Norr Amsberg samt stadsdelen och tidigare centralorten Romme.

Här finns Tunabygdens Gammelgård, på Dalälvens västra strand, i anslutning ner mot älven. Det är en av Sveriges största gammelgårdar med sina 35 byggnader och det är det som lockar oss. 

Här Finns Wallinstugan, där finns vaggan som Johan-Olof Wallin låg i under den första levnadstiden år 1779,

 Wallin kom ju så småningom att bli ärkebiskop i Uppsala.. Han avled 1837. Minnet efter honom vårdas här i hans födelsehus som flyttades hit till Gammelgården 1932.

. Gården med dess gårdar började i liten skala 1920 och har till i dag växt till att omfatta 35 gårdar. Förutom Wallinstugan finns bland andra Anders Matsgården, spannmålsbod från Årby, trösklada från Båtfalls hytta, torkria från Sunnanö, Hovgårdsladan och mjölkbod från Gimsbärke.

 
Gården var stängd men det gjorde inget för det var skönt att kunna promenera runt bland bodarna alena.
Det var en trevlig gård! men vi bestämde oss för att åka tillbaka mot Säter.
  
Bispbergs gruva är ett gruvfält i Bispberg i Säters kommun i Dalarna. Redan under medeltiden pågick gruvdrift i området, men det var inte förrän under Gustav Vasa som näringen tog fart. Sverige var då i stort behov av pengar och gruvnäringen var högt prioriterad. Gruvdriften vid Bispberg nedlades 1967.
1420 stadfäste kung Erik av Pommern bergsmännens privilegier i bland annat Bispberg. I slutet av 1400-talet skall dock gruvdriften ha lagts ned, men det är inte helt klart varför.
Några tiotals år senare, runt 1530, återupptogs så driften efter order av Gustav Vasa. Man letade inte bara efter järn, utan också efter silvermalm. År 1552 hade gruvdriften drivits så hårt att det uppstod brist på skog runt Bispberg och Säter. Anledningen till detta var den form av gruvbrytning som användes, så kallad tillmakning, en process som krävde oerhörda mängder ved.
 
 För att få ordning på kraftförsörjningen kallade man in Christopher Polhem som bland annat byggde om kraftöverföringen från Ljusterån. Arbetet tog två år men redan 1705 rasade konstdammen på grund av vårfloden. År 1712 inledde man brytningen i ett nytt schakt, det så kallade Karl XII:s schakt. År 1737 hade man nått ner på drygt 60 meters djup och man fick bättre kontakt med dagen då man bröt igenom berget i "Östra Fältorten". Under hela tiden uppfordrades malmen med hjälp av en hästvind. År 1740 byggde man om dammen och hjulhuset i sten och stånggången blev 1556 meter lång, en ansenlig längd för en helt manuell kraftöverföring.

 

 
Alla årstider har sina tjusningar men jag tror att sommaren är den bästa om man ska besöka gruvfältet.
Efter det att vi promenerat runt gruvfältet så går vi tillbaka till bilen.
Man glömmer lätt bort tid och rum när man är ute på sightseeing.
På väg hemåt så ser vi ett förfallet hus och ett par bodar som ligger efter vägen, vi blir nyfikna och tar av till höger till huset och bodarna.
 
Dörren var öppen så vi gick in och då möts vi av en stank och det sved i ögonen.
Jag förstår inte hur man kan lämna ett  hus bara så där, men spännande för oss.
Huset var i mycket dåligt skick och inredaren måste ha tagit semester för som ni ser på bilderna så ser det ut som självaste fan.
Summan av kardemumman så var det en fin förmiddag med all historia, det övergivna huset efter vägen var spännande.
 
Hej så länge!
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Aston - bisberg - dalarna - dalälven - foto - foto konst - steve - stevekanalen - tunabygden - äventyr - övergivet

Lyckliga gatan.

Hej!
 
Jag och Aston tog bilen igår och styrde mot Björnhammaren som är ett litet samhälle i Bo socken i Hallsbergs kommun, södra Örebro län.
Tidigare så har platsen även kallats nedre Gryt eller nedre hammaren.
Björnhammar är uppbyggt runt den industri som funnits på bruksplatsen. Här fanns i början av 1900-talet en glasfabrik. Där tillverkades glas som brukar gå under benämningen "Gryts Glas".
Här fanns också tidigt en tråddragerifabrik tillhörande Gryts bruk där man förberedde järntråd för tillverkning av spik. Den färdigbehandlade tråden fraktades sedan till spikfabriken i Gryt några kilometer längre norrut, där tråden slogs och kapades till spik. Den gamla tråddragerifrabriken brann ned 1958, men i dagsläget är hela spiktillverkningen integrerad och lokaliserad vid en ny fabrik i Björnhammar. Spikfabriken är mest känd för sin N:o 1, spik.
 
Vi åker efter riksväg 51 som tar oss mot vårt mål.
Mitt ute i skogen fem mil från Örebro ligger Björnhammar - en till stor del övergiven bruksort. Fast, efter småortsavgränsningen 2005 är det inte längre än ort eftersom här bor mindre än 50 personer, i början av 90-talet bodde det över hundra personer i samhället nu finns det knappt ett tjugotal.
Vi kommer in i Björnhammaren och parkerar bilen och kliver ut och det är alldeles tyst, vi mötts av vackra byggnader som är helt övergivna.
 
Här känns det som om sista spadtaget är tagen.
Gullans affär låg i byns centrum och här fanns allt, sägs det. Det lär ha varit affär i huset sedan 30-talet och runt 1989-90 slog Ica-butiken i byn igen för gott.
Vi gick vidare och över en bro som tog oss in på ett villakvarter. Här finns en hel gata med övergivna villor. Den kallades i fordom lyckliga gatan. 
På vissa av villorna så var panelen borta det saknades fönster och dörrar och på andra så var fönsterrutor krossade.
Här har man fått bråttom.
(Om du tänker besöka Björnhammaren så visa hänsyn och respekt till dem boende)
 
Vi bestämde oss för att åka vidare vi åkte igenom Hjortkvarn och då får jag syn på detta hus.
När jag kommer närmre huset så er jag att det brunnit.
Tragiskt man undrar ju vad som hänt här.
Vi bestämde oss för att åka vidare och strax efter Örebro så fick vi syn på denna goding som hade lämnats i kanten av en skogsglänta
Summan av kardemumman så var det en spännande dag och känslomässig.
 
Hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aston - Ue - björnhammaren - gryt - historia - lyckliga gatan - spikfabrik - stevekanalen - urban exploring - äventyr - örebro - örebrolän - övergivet - övergivna platser