Lyckliga gatan.

Hej!
 
Jag och Aston tog bilen igår och styrde mot Björnhammaren som är ett litet samhälle i Bo socken i Hallsbergs kommun, södra Örebro län.
Tidigare så har platsen även kallats nedre Gryt eller nedre hammaren.
Björnhammar är uppbyggt runt den industri som funnits på bruksplatsen. Här fanns i början av 1900-talet en glasfabrik. Där tillverkades glas som brukar gå under benämningen "Gryts Glas".
Här fanns också tidigt en tråddragerifabrik tillhörande Gryts bruk där man förberedde järntråd för tillverkning av spik. Den färdigbehandlade tråden fraktades sedan till spikfabriken i Gryt några kilometer längre norrut, där tråden slogs och kapades till spik. Den gamla tråddragerifrabriken brann ned 1958, men i dagsläget är hela spiktillverkningen integrerad och lokaliserad vid en ny fabrik i Björnhammar. Spikfabriken är mest känd för sin N:o 1, spik.
 
Vi åker efter riksväg 51 som tar oss mot vårt mål.
Mitt ute i skogen fem mil från Örebro ligger Björnhammar - en till stor del övergiven bruksort. Fast, efter småortsavgränsningen 2005 är det inte längre än ort eftersom här bor mindre än 50 personer, i början av 90-talet bodde det över hundra personer i samhället nu finns det knappt ett tjugotal.
Vi kommer in i Björnhammaren och parkerar bilen och kliver ut och det är alldeles tyst, vi mötts av vackra byggnader som är helt övergivna.
 
Här känns det som om sista spadtaget är tagen.
Gullans affär låg i byns centrum och här fanns allt, sägs det. Det lär ha varit affär i huset sedan 30-talet och runt 1989-90 slog Ica-butiken i byn igen för gott.
Vi gick vidare och över en bro som tog oss in på ett villakvarter. Här finns en hel gata med övergivna villor. Den kallades i fordom lyckliga gatan. 
På vissa av villorna så var panelen borta det saknades fönster och dörrar och på andra så var fönsterrutor krossade.
Här har man fått bråttom.
(Om du tänker besöka Björnhammaren så visa hänsyn och respekt till dem boende)
 
Vi bestämde oss för att åka vidare vi åkte igenom Hjortkvarn och då får jag syn på detta hus.
När jag kommer närmre huset så er jag att det brunnit.
Tragiskt man undrar ju vad som hänt här.
Vi bestämde oss för att åka vidare och strax efter Örebro så fick vi syn på denna goding som hade lämnats i kanten av en skogsglänta
Summan av kardemumman så var det en spännande dag och känslomässig.
 
Hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aston - Ue - björnhammaren - gryt - historia - lyckliga gatan - spikfabrik - stevekanalen - urban exploring - äventyr - örebro - örebrolän - övergivet - övergivna platser

Kalkbruket i Sala.

Hej!
Igår på morgonen så åkte vi mot Sala.
Sala är en tätort belägen i Västmanland dock ligger delen öster om Sagån i Uppland. Sala är centralort i Sala kommun i Västmanlands län.
 
Vi åkte igenom Bråfors
 Bråfors bergsmansby ligger i byn Bråfors i Norbergs kommun, Västmanlands län.
Bråfors bergsmansby grupperar sig tillsammans med annan bebyggelse på båda sidor om Hyttbäcken som förbinder sjöarna Gatjärnen med Glimbohavet. Genom byn passerar en mindre landsväg. Redan år 1354 omnämns platsen som Brateforse. Här har funnits järnframställning sedan 1200-talet.
Bråfors är en av de få skyddade bergsmansbyarna i Sverige. Bergsmansyn är sedan år 2006 ett kulturreservat med en välbevarad bergsmansgård.
 
Vi parkerade bilen intill en skogsväg och gick ut på en skogspromenad.
När vi hade gått ett tag så såg vi älgspår, vart man än tittade  så såg man hur älgen- älgarna hade gått efter skogsvägen som vi följde.
Det var en fin morgon och snön låg som en matta på marken det är verkligen vackert med all snö.
Vi kom fram till en gammal övergiven vagn som bara hade lämnats kvar i skogen vind för våg.

Vi vandrade vidare och kom djupare in i skogen här var granarna minst 10 meter höga och en massa med kottar som påminde om bananklasar.
Det är en enorm frihetskänsla att var djupt inne i en skog, med all vildmark runt om kring sig, tystnaden, bara ljuden av fåglar som kvittrar.
 
Vi gick tillbaka till bilen och styrde mot Sala vårt mål är Strå kalkbruk.
 
Strå Kalkbruk i Sala bildades 1906 för brytning och förädling av  dolomit. Bruket ligger invid järnvägsspåren och norr om Kalkbruket  ligger flera av de större kalkstensbrotten. Kvarvarande byggnader är  från perioden 1900-1960. En  industriinventering åt Länsstyrelsen i Västmanland och Västmanlands läns museum skriver att anläggningen har: ”stor teknikhistorisk betydelse.  Det enda bevarade industriella kalkbruk i länet och ett av de få  kvarstående i landet. Avspeglar olika produktionsperioder och -metoder”. Många av anläggningarna revs våren 2014 men några  av dem står som sagt kvar än i dag.
Här på området spelades vissa scener från serien Jordskott in.

Jordskott är en svensk TV-serie från 2015 bestående av tio avsnitt. Serien hade premiär den 16 februari 2015 och visas i SVT1. Skaparen och huvudregissören av serien, Henrik Björn.
 
Här börjar man att känna igen sig precis som om man har vart är förut.
 Ni som sett serien känner nog igen er här. detta var Ylvas häxväxthus där hon samlade upp näring till sitt monster som levde i badkaret som ni ser här på bilden.
Som ni ser så hänger det en massa slangar i taket, det var med dem som hon samlade in vätska till sitt monster.
Vi gick runt länge och kollade på alla byggnader och filminspelnings platser. Med flera kort rikare var det dags att åka hemåt.
Vi åkte upp mot dalarna och innan Avesta så såg jag hur folk roade sig på Sonnboviken det väckte vårt intresse, vi åkte ner för att kolla.
Och jag kan säga att det gick undan.
Summan av kardemumman så var det kul och spännande i det kvarlämnade kalkbruket i Sala.
Hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aston - Ue - avesta - bråfors - dalarna - kalkbruk - sala - sonnboviken - steve - stevekanalen - urban exploring - västmanland - älg - äventyr - äventyr - övergivet - övergivna platser

Fredriksbergs pappersbruk.

Hej!
Jag hade hört om ett gammalt och övergivet pappersbruk som ska ligga en bit utanför Ludvika det skulle bli långt att åka för oss men det kompletterar det vi kommer att få se.
Vårt mål är Fredriksberg pappersbruk.
 
Fredriksberg grundades år 1729 som en bruksort, och järn- och skogsindustri har länge spelat stor roll för orten. Trakterna kring Fredriksberg består till stor del av glesbefolkade skogar med sjöar och myrmarker.
 Fredriksberg är avskilt beläget nära gränsen mellan Dalarna, Värmland och Västmanland  med de flesta större orter i regionen så som Borlänge, Karlstad, Örebro, Falun, Karlskoga och Mora på ett avstånd av 8–13 mil.
Trakterna kring Fredriksberg räknas som bebodda sedan 1600-talet. De första bosättarna var hitflyttade finnar som bedrev svedjebruk, varför trakterna också kom att kallas finnmarker.
 
Vi hoppade in i bilen och styrde mot Fredriksberg.
När vi närmade oss Fredriksberg så ser man hur landskapet förändrade sig i ett stort skogslandskap.
Vi kom in i Fredriksberg och följde vägen igenom orten och på vår högra sida så ser jag en hög skorsten och då förstår jag att vi har hittat vårt mål. jag tar sikte på skorstenen som leder oss ner till pappersbruket.
 Om man tar höger i korsningen vid Coop Nära butiken och följer vägen, i riktning mot Hagfors i
Värmland, så kommer man efter någon kilometer till det som idag mer skulle kunna kallas
ruinerna av Fredriksbergs pappersbruk. Här kämpar naturen febrilt med att försöka läka det sår
som bruket en gång var orsak till och när man ser fabriken i det här tillståndet är det svårt att
kunna tänka sig att samma plats under 1950-talet var navet i kring vilket allting på orten snurrade.
År 1931 satte man igång med papperstillverkningen Redan år 1965 togs beslutet att Fredriksbergs pappersbruk skulle läggas ner, år 1972, då
verksamheten inte längre var lönsam och då Fredriksberg inte längre kunde konkurrera med
andra mer moderna pappersbruk.
 I området kring pappersbruket har man hittat tre stycken mesadammar. Dammarna är idag
uttorkade men innehåller fortfarande mesa från pappersbruket. I dagens pappersbruk tar man om
hand mesan i tillverkningen men på den tiden då Fredriksbergs pappersbruk var igång så samlade
man mesan i stora dammar på fabriksområdet. I en rapport från Länsstyrelsen från 2010 så står
det att mesan till en början också kan tänkas ha blivit utpumpad direkt i Liälven som rinner
igenom industriområdet.
Mesa deponierna har genom analyser
visats sig innehålla farliga ämnen så som bl. a bly, kadmium, kvicksilver och arsenik för att nämna
några. Även om metallerna troligtvis är hårt bundnatill kalciumkarbonatet i mesan så gör
storleken på dammarna att den sammanvägda föroreningsnivån i marken anses vara stor.

Industriområdet utgör alltså inte bara ett farligt område för människor när det gäller fallfärdiga
byggnader utan är även ett stort hot mot miljön och därigenom också mot människor och djur
som vistas i omgivningen.


Vi parkerar bilen och bestämmer oss för att gå in på området.
 på området har taken rasat in och får om möjligt platsen att bli ännu
mer skrämmande. Som ni ser på bilden så har u-et hamnat upp och ner vilket får mig att tänka på att när en hästsko hänger upp och ner har lyckan runnit ur.
 
Vi gick längre in på området och förstörelsen blev allt mer påtaglig.
Mellan byggnader hänger ledningar som ser ut att när
som helst kunna ramla ner över en.
 Vi gick upp för en trappa
 Som tog oss upp en våning. Golvet var täckt av is och mossa hade börjat frodas på vissa ställen.
Vi gick ut på gården.
och gick in en annan del av byggnaden.
Och där inne så möttes vi av en enormt pannrum -maskinrum.
Vi gick upp en våning.
Jag tappade bort tid och rum och såg att det började skymma ute och vi hade långt hem så jag bestämde att vi måste lämna detta underbara ställe men hit kommer vi att återvända till.
Vi styrde hemåt igen, på vägen så stannade vi till i Ludvika för Aston behövdes rastas
Vi stannade vid en frusen sjö (väsman)
Vi busade på isen Aston blir helt till sig han älskar verkligen snö och is.
Här så mumsar Aston på is så jag sätter mig ner och väntar
Summan av kardemumman så var det en väldig skön känsla att promenera runt i det övergivna pappersbruket en toppen dag!
 Hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aston - Ue - bruksort - dalarna - frediksbergs pappersbruk - fredriksberg - stevekanalen - ue - urban exploring - vackert - västmanland - äventyr
6