Jacks Vargrop!

Hej!
Krigshjälten från finska kriget C.G. Jack, bosatt på Persbo gård i Västerås. Anlade en varggrop på sin gård efter att sin hund blivit dödad av en varg år 1815.
Varggropen finns kvar än i dag så vi styr mot Västerås för att se gropen.
Gropen täcktes med spön och ris och ett lockbete hängdes på en påle i mitten. På morgonen kunde Socken höra drängarna skrika (varg i gropen).
På den tiden låg Persbo i utkanten av staden. Västerås har vuxit rejält sedan dess, vilket betyder att man finner varggropen ganska så centralt.
Vem var då denna Krigshjälte?  Löjtnant Carl G. Jack är född den 26. Sept. 1782 i Finland. Lappträsk socken och Kymminegårds län och Var 1808 kommenderad på Sveaborgs fästning och den 3maj så togs Jack till fånga av ryssen och efter flera flyktförsök så lyckades Jack att fly.
1810 ingick Jack som svensk undersåte vid Västmanlands regemente med expectencelön /75 Rdr/, tog avsked från regementet 1811.
 
Nu ska vi besöka Jacks Varggrop. Det är fantastiskt att den fortfarande efter alla dessa år finns kvar där Jack grävde gropen på sin gård ,för att fånga vargen.
 2016 så fick  räddningstjänsten ett dramatiskt larm om att en flicka skulle ha ramlat i Varggropen.
Flickan och hennes kompisar lekte vid gropen och flickan tappade sin mobil i gropen. Flicka gick ner för att hämta sin mobil men hon kunde inte ta sig upp igen. Då larmade flickan och hennes kompisar räddningstjänsten som kom och odramatiskt tog upp flickan ur gropen.
Vi lämnar Jacks varggrop och beger oss mer centralare in i Västerås.
 
Mitt i mot Domkyrkan på Biskopsgatan finner man det enda bevarade skolfängelse i Sverige. Det har kunnat dateras till medeltiden och togs ur bruk som skolfängelse år 1801.
Proban, eller prubban, var beteckningen på det fängelse som en skola kunde använda sig av för att straffa elever. Även lärare, präster och ämbetsmän kunde hamna i proban. Ordet proban kommer från latin och betyder skolfängelse.
Fängelset skyddas av en stenmur runt om sig.
På andra sidan så finner man Domkyrkan.
Kyrkan uppfördes ursprungligen på 1200-talet och invigdes 16 augusti 1271, men därefter följde otaliga utbyggnader fram till 1517. Tornspiran och yttertaket fick sitt nuvarande utseende vid återuppbyggnad efter brand på 1690-talet.
Vi går över vägen och går mot kyrkan.
Jag öppnar dörren till kyrkan och mötts av varmt intryck.
Trots att det medeltida Västerås bara hade knappt tusen invånare fanns det flera kyrkor redan under 1300-talet. Förutom Domkyrkan fanns Dominikanerklostrets kyrka och sockenkyrkorna S:t Nicolai och S:t Ilian. Från Stora Torget räknat låg alla kyrkor inom en radie på tvåhundra meter. 
Västerås är huvudort i ett av Sveriges äldsta stift, som omfattar Västmanland och Dalarna.
 Under tidigt 1500-tal hamnade kyrkan och biskoparna i stormens öga. Gustav Vasa drev på reformationen och brytningen med den katolska kyrkan. Eftersom både Bergslagen och Dalarna, där motståndet mot reformationen var starkt, hörde till Västerås stift blev det viktigt för Gustav Vasa att kontrollera biskopsstolen i Västerås.
 
Gustav Vasa efterträddes 1560 av sin äldste son Erik, som efter sin död 1577 begravdes i Västerås domkyrka. Den första graven var rätt oansenlig och placerad under golvet i koret. På 1700-talet hade den förfallit och en ny ordnades i en marmorsarkofag skänkt av Gustav III.
Natten mellan den 2 och 3 maj 2013 så stals regalierna från Erik XIV:s gravmonument här i från Västerås Domkyrka.
De återfanns redan den 6 maj liggande i en sopsäck invid länsväg 555 i höjd med Folkesta.
Kronan och spiran fick omfattande skador.
Samtliga delar justerades och gicks igenom så att stenar m,m satt stadigt.
Återfunna delar limmades tillbaka.
 Tack för denna dag! det har vart spännande med all historia som vi hittade i Västerås eller Westra aros som den kallades för.
Vi ses!
 
 Hej så länge!