Melings ruiner!

Hej!
På onsdags morgonen så tog vi bilen och körde mot Melings hyttruiner.
Vi körde den gamla vägen efter Norberg/Fagersta.
Vid Melingsbäcken finns ruinerna efter två gamla hyttor.
Meling nämns som malmfält första gången 1332 och
 platsen hette under medeltiden Midlinge.
 
Vi närmar oss och parkerar en bit ifrån hyttruinerna. Det är en kulen morgon  men det jämnas ut av hur vackert det är här.
Det har blivit en kraftig översvämning och när vi gått en bit förstår vi varför, bävrar har byggt dammar.
Bäckarnas vatten samlas och bildar dammar. På det sättet får bävern ett jämt vattenstånd och det gör att boets ingång alltid ligger under vattenytan. I dammen växer sedan vattenväxter. Dessa växter och unga mjuka träskott vid stranden är bäverns föda. På vintern när isen täcker dammarna äter den barken på grenarna som den hittar i dammbyggnaden.
 
Bävern utrotades från Sverige på 1870-talet och var borta i ungefär 50 år innan den återinplanterades från Norge.  Förr var bäver "fattigmat" men idag är den mindre vanlig som människoföda. Dock går den att tillaga på en mängd vis och köttet smakar enligt vissa mycket bra. Jag har hört att det förekommer att en del restauranger har haft bäver på menyn.
 Vi fortsätter våran promenad mot hyttruinerna.
 Melings nedre masugn levererade
tackjärn till Semla bruk ända in på 1840-talet. Den uppfördes på 1650-talet.
 
Vi kommer fram till ruinen och man kan fortfarande efter 367 år sedan se tydliga spår efter då det begav sig.
Meling är en by i Västanfors socken, Fagersta kommun där järnframställning har förekommit i byn sedan medeltiden.  Hyttdriften upphörde i början av 1800-talet.
Den täta slyn har tagit över, men man kan fortfarande se ruinerna efter hyttan och hur mossan täckt stenblocken.
 Vi fortsätter och går mot Melings övre hyttruin.
 
 Den övre
hyttruinen lades ned 1710 pg a skogsbrist som så många andra hyttor.
Bäcken forsar nedanför och det är ett tiotal meter ner så ett felsteg vore förödande.
Det har varit en trevlig morgon och vi känner ss nöjda.
Vi ses!
Hej så länge!