Sveafallen..

Hej!
 
 
 
Sveriges äldsta järnvägstation finns i Järle, byggd 1854.
 Renoverad i sekelskiftesstil och en sevärd ”pärla” i sitt slag.
 Järle ligger ca 2 mil norr om Örebro och 1 mil sydost om Nora på gränsen till Bergslagen, ca 2 km från Rv 50 och utmed äldsta järnvägen mellan (Örebro)-Ervalla-Nora.
Veterantågstrafik med ångtåg och rälsbuss bedrivs och har vi tur så får vi se något tåg.
 Vi kommer fram till Järle station men inte ett enda tåg i sikte.
Jag läser på en infoskylt där det står att det bedrivs tågverksamhet på beställning eller tidtabel från midsommar till första veckan i augusti så det är inte så konstigt då om här är tomt.
 Men jag tycker det är agnenämt att få se landets äldsta stationshus.
Stationshuset stod klart två år innan järnvägen invigdes beror på att den nybyggda, avsynade och godkända bron över Järleån rasade före invigningen, och trafik kunde starta först sedan en provisorisk träbro byggts.
Så här såg bron ut då.
 Vi lämnar Järle och åker vidare.
En dryg mil söder om Örebro finns ett friluftsmuseum Gällersta forngård som ligger i Närkes kommun.
Gällersta forngård tillkom i slutet av 1800-talet på initiativ av Johan lindström saxon.
  Han vill bevara kärnan av sin hembygd i form av detta friluftsmuseum, som var tänkt att bli ”Närkes Skansen”. 
 Här finns även flera byggnader som flyttats hit, bl.a en bondgård, ett soldattorp, en smedja och en väderkvarn. Vid gillestugan står den 3,5 m höga 'Närkestenen', där framstående närkingar får sitt namn inhugget.
Vi lämnar frilufsmuseet och kör vidare.
 
Sveafallen är ett naturreservat i Degerfors kommun.  Naturreservatet är beläget på gränsen mellan Närke och Värmland.
Sveafallen är ett välkänt nyckelområde för den geologiska forskningen omkring Ancylussjäns forna utlopp under senare delen av istiden. Här finns en mängd jättegrytor, imponerande klippformationer och dramatisk natur.
Jättegryta är en i berg urholkad fördjupning, som bildats genom att strömmande vatten fått en sten att rotera tillsammans med grus och mindre stenar i en virvel under en längre tid. Många stora jättegrytor skapades under istiden.
 
När inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan låg stora delar av dagens Sverige under vatten. Ett stort innanhav, Yoldiahavet, dubbelt så stort som dagens Östersjön, täckte stora delar av Svealand och halva Finland. Landet som varit nedtryckt under den 3 000 meter tjocka isen höjde sig successivt. Denna landhöjning, som fortsätter än i dag.
Vi slår oss ner en stund för mat och tänder en engångsgrill.
Det finns vandringsleder med varierande längd och svårighetsgrad. Den korta slingan genom Domedagsdalen är cirka 1,4 kilometer lång och lätt att gå. Den längsta runt Bergtjärn och vattendelarpunkten är cirka 5,3 kilometer lång. 
 
Jag bestämmer mig för att utforska men hundarna får stanna kvar för det är svår teräng.
 
 
I den södra delen av reservatet är mark och stenar täckta av mossa. Där kan man uppleva skogar som påminner om John Bauers trollskogar.
Det ansågs medföra tur om man lämnade en slant i offergåv det händer att man då och då kan hitta gamla mynt i jättegrytor och i skärgården gav det i regel en god fiskelycka om man skänkte ett mynt.
 
Jag hör hur hundarna börjar skälla så jag vänder om och skyndar mig tillbaka.
Jag blir varmt motagen av Aston å Ida.
 Vi går tillbaka till bilen och kör vidare på våran färd.
Vi kör mot Granbergsdal som är en småort i Kalskogas kommun, belägen strax norr om Karlskoga.
Vi kommer in till Granbersdal och ser en hytta så vi stannar till.
 
Här framställdes järn utfärdat 1649, men redan 1642 togs den första masugnen i drift. Senaste stora ombyggnaden skedde på 1880-talet. Den nuvarande femton meter höga masugnen installerades 1909. Driften lades ner 1925, men hyttan restaurerades till 300-årsjubileet 1942 och förklarades 1986 som byggnadsminne.. 
Nu är det stor tid för oss att åka hemåt igen men vi ses snart igen!
 Hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fota - ilska - jårke bt - myrror - mängd - skitsnack - steves.blogg.se - suck - värmland - örebro dakllarna hellvette
2
Anonym


Mycket BRA Stefan

Svar: Tack så mycket, roligt att du tyckte om det!
Steve

Göran

Hej!
Fin blog!!
Vet du om "Spökhuset" finns kvar?
Fotograferar ...
Med vänlig hälsning,
Göran