Uppsala!

Hej!
 
Igår så tog vi bilen och körde i mot Uppsala!
Vi startade tidigt på onsdagsmorgonen och vår färd hade börjat. Vi åkte i mot Enköping som sedan tog oss in på landsvägarna mot vårt mål (Uppsala)
 
Sveriges fjärde största tätort Stadens centrum ligger på bägge stränderna av Fyrisån, drygt fem kilometer ovanför dess utlopp i Mälaren vid viken Ekoln.
Stadens tidigaste namn var Östra Aros, där Aros (det ursprungliga namnet) betyder åmynning och syftar på Fyrisåns utlopp i Mälaren. Östra tillades för att skilja orten från Västra Aros (Västerås).
 Vi stannar till vid det som en gång var en kyrka med anor från 1100-talet.
Man kan fortfarande se grunden efter kyrkan. Balingsta kyrka hör till en grupp romanska kyrkor som byggdes under 1100-talets slut. Dessa bestod av långhus, kor och absid men saknade torn.
 
Under mitten utav 1800-talet så förfall den gamla medeltida kyrkan.
1869 beslutade församlingen att till en kostnad utav 19400 riksdaler uppföra en ny kyrka i gotisk stil.
Begravningsplatsen blev kvar här vid den medeltida helgedomen. Den nya kyrkan byggdes i tegel på en plats söder om, och på andra sidan vägen, från den gamla kyrkan.
Ganska så snart så upplevde församlingsbor det betungande att ha kyrkogård och kyrkorum åtskilda.
Många menade att guds ande inte fanns vid den nya kyrkan utan var kvar vid den gamla.
 
Den 1 juni 1919 återinvigdes den gamla medeltida kyrka i närvaro av bl.a. kronprinsen Gustav Adolf.
Idag så använder församlingen tegelkyrka grund som friluftskyrka under sommar månaderna.
 Jag tycker det var en vacker och rogivande plats!
Vi ska åka vidare vi åker igenom den vackra allén.
Mitt inne i skogen ligger raststugan Lunsentorpet  (Norra Lunsens naturreservat) Det är ett torp som alltid står öppet för allmänheten.  Det är ett stort vilt skogsområde med ett nät av kilometerlånga stigar.
 
Det är ca 4 kilometer vandring innan vi kommer till torpet.
 Naturreservatet är bevuxet med hällmarkstallskog med inslag av gran och björk. På marken växer renlav, ljung, lingon och mjölon. Älg, rådjur och skogshare trivs bra här och i de blötare partierna blir järparna fler och fler. Du kan träffa på tjäder och sparvuggla.
Nu kan jag se torpet som ligger i en glänta mitt inne i Lunsen.
 I torpet finns sex sovplatser, kamin och vedspis för uppvärmning och enklare matlagning. Utanför torpet finns vedbod, pump för dricksvatten, grillplatser, vindskydd och plats att tälta helt underbart!
Jag lämnar hundarna utanför och går in i torpet.
 
Vilket ställe! tycker man om att vandra så är detta ett perfekt alternativ för att sedan övernatta här i torpet.
Nu är det dags för mat och utanför finns det grillplatser så jag tänder en eld och låter den brinna ner till en perfekt glöd. Hundarna får vila och dricka vatten från brunnen som finns här intill.
 Vi sitter här och njuter av tystnaden en bra stund.
 
Jag bestämmer att vi ska ta en annan led till bilen.
 Molnen börjar att bli allt mer mörkare och det blåser lite kyliga vindar men det gör det hela lite mer spännande och mystiskt.
Här består växtligheten mest av skvattramdoftande tallmossar och små gran-, björk- och albevuxna surdrag.
 
Vi vandrar efter leden och efter 30 min så är vi vid bilen igen.
 
Carl von Linne föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707. Linnés Hammarby är ett kulturreservat och ett museum i byn Danmarks-Hammarby, 15 kilometer sydost om Uppsala.
Linné blev tidigt intresserad av naturen. Trots detta skulle han bli präst och gå i pappas fotspår. Men Linné skolkade från undervisningen för att få vara ute i naturen.
Carl von Linne köpte Hammarby 1758 och var då professor och välkänd vetenskapsman.
 Linné klassificerade naturen på ett så pass bra sätt att detta system, kallat Systema naturæ, med tiden kom att  användas över hela världen.
Han förenklade även sättet att ge vetenskapliga, internationella, namn på växter och djur.                           Namngivningssystemet, med två latinska namn för varje djur- och växtart, används än idag över hela världen och förenklar kommunikationen mellan olika länders forskare, trädgårdsodlare,                           fågelskådare o.s.v. Överallt skrivs de vetenskapliga namnen med latinska bokstäver.
 I en tid med så kvalificerad hälso- och sjukvård som läsaren av detta lever i glömmer man kanske hur situationen var för 250–300 år sedan. Vid den tiden fanns ännu inte vacciner eller antibiotika mot smittsamma sjukdomar. Röntgenundersökningar, än mindre magnetkameraundersökningar eller blodkemiska analyser hjälpte inte läkaren i hans diagnos. Läkemedlen var primitiva. Det rörde sig om extrakt från växtdelar som innehöll ett flertal aktiva ämnen varav några hade avsedd verkan medan andra kunde ge besvärliga biverkningar. Det var också svårt finna rätt dos då halterna av aktiv substans varierade. Kunskapen om vad som orsakade sjukdomar och hur läkemedlen verkade, var dålig. För hygien och hälsovård fanns regler som grundats i tradition och sedvänjor snarare än på medicinsk kunskap. Detta gällde inte minst hanteringen av smitta via vatten, avlopp och latrinhantering. Det var utifrån detta utgångsläge Linné verkade som läkare.
 På grund av sina stora insatser för vetenskapen och Sverige adlades Linné 1757. Först 1762 accepterades hans adelskap officiellt Tills nu hade han hetat Carl Linnaeus. Hans nya namn blev Carl von Linné.
 
 Linné fortsatte att arbeta hårt. Totalt skrev han under sitt liv 72 böcker och mer än 300 vetenskapliga avhandlingar. Han undervisade många studenter, varav flera från utlandet. Linné blev hedersledamot i vetenskapliga samfund  över hela världen. Han fick många betydelsefulla vänner, bland andra Katarina II av Ryssland som skickade fröer och växter från sitt land till Linné
 Linné avled den 10 januari 1778. Och än idag säger man att vi svenskar är påverkade av hans känsla för naturen.
 
Vi ses!
Hej så länge! 
 
 
 
 

 
2
Ann Åsberg

Så vackert att vandra i denna miljö! Intressant information! Tack för denna möjlighet.

Matilda

Lika underbart som alltid! Tack för alla dina tips och resor! Och alla fina bilder på vovvarna!🐕🐕❤❤