”Birgersson, ta min hand”

Hej!
 
 I slutet av 1200-talet härjade svarta döden, pesten i Sverige och släckte många liv.
 I Wanbo Herrgård/ Söderbärke (Dalarnas län) förvarades upp till 71 lik under denna tid i källaren i väntan på begravning vid Malma kyrka strax norr om Köping, Västmanlands län.
De döda kunde bara transporteras vintertid över sjöisarna och för att bevara kropparna saltades de ner och lades i tillfälliga likkällare.
Ödgisl Birgersson var en biskop i Västerås stift. Han bodde under en tid i Wansbo, han var kyrkans utsände och skatteindrivare.  Birgersson försvann spårlöst från Wanbo i början av 1300-talet. Ryktet säger att han blev mördad. Om man uttalar ”Birgersson, ta min hand” i källaren kan man känna en kylig vindil runt kroppen.
 
Inte långt  ifrån Herrgården finner vi en mässten.
Flera traditioner är knutna till Mässtenen och det sägs att prästerna under sin båtfärd från Söderbärke till kapellförsamlingen skulle ha lagt till och hållit mässa här.
Strax väster om stenen låg Bärkebygdens avrättningsplats.
Vid stenen utdelades nattvarden till den dödsdömde före avrättning.
Även nödfallsbegravningar har gjorts intill mässtenen.
Bergsmännen undanhöll sitt silverinnehav och smälte silverföremålen till tackor som sedan grävdes ner vid avrättningsplatsen. Respekten för det övernaturliga och för de avrättades andar gjorde platsen till ett perfekt gömställe.
 
Den sista avrättningen verkställdes 1858 och besöktes av ett stort antal åskådare.
 
Vi lämnar Wanbo och åker till Malma kyrka strax norr om Köping där dom 71 liken från källaren tillslut fick sin begravning.
 Vi ses!
Hej så länge!