Karbenningby!

Hej!
 
Karbenningby omges av öppet jordbrukslandskap där Svartån rinner fram.
Karaktären av bergmansby med stora gårdar finns fortfarande kvar och murrester efter hyttan där bergsmännen tillverkade sitt järn, hyttan är nämnd från 1400-talet.
 
Vi tar bilen tidigt på lördagsmorgonen och styr mot Karbenningby. Karbenningby är en by i Karbenning
socken i Norbergs kommun, vilken ligger vid Svartån strax söder om Labodasjön.
Ännu en vacker dag med mycket snö som ger mig en fin känsla.
Färden går igenom Laboda och in i en vacker allé.
Strax därefter så kommer vi till en bondgård.
Vi fortsätter vår resa mot Karbenningby vi omges utav vackert landskap och gamla lador.
Och tillslut så är vi inne i Karnenningby.
 Hyttan låg nedanför dammen och finns belagd i en förteckning från 1539. År 1784 tillverkades 190 ton. En ny hytta uppfördes 1865. Den var på nedgång under 1880-talet, men driften återupptogs 1886. Surahammars Bruk köpte då in sig, arrenderade hela hyttan 1890 och övertog den helt 1895. Den blåstes ned för gott 1907. Kvar idag finns bara ruiner.
Vi fortsätter våran historie vandring och går mot platsen där den gamla kyrkan stod engång i tiden.
På långt håll kan jag se den gamla klockstapeln. Stenmuren och klockstapeln blev kvar, men klockstapeln byttes ut mot en ny 1969.
Bergsmännen invigde kyrkan 1654. Det hade 20 bänkar på manssidan och 17 på kvinnosidan och en läktare med sammanlagt 20 bänkar. Två kyrkklockor fanns i en fristående klockstapel. Kyrkan blev så småningom för liten och en ny församlingskyrka togs i bruk 1845 två kilometer väster om den gamla, närmare landsvägen mellan Norberg och Västerfärnebo.

Vi lämnar den gamla kyrkoplatsen och går tillbaks mot bilen.
 
Den Nuvarande kyrka i nyklassisk stil uppfördes åren 1839-1845. Byggnaden består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster och ett kyrktorn i väster.
 
 

Varje långsida har fyra rundbågiga fönster. Långhuset täcks av ett sadeltak, medan tornet har en konkav huv som kröns av en fyrkantig lanternin. Taken är klädda med falsad svartmålad plåt.
 
Som vanligt är kyrkan inte öppen och jag tycker det är tråkigt att det är så nu för tiden att kyrkan inte kan var öppen för allmänheten men dom har nog sina själ till det.
 
Nu tar våran historia slut här och med det så önskar jag er alla en riktigt God Jul!
Hej så länge! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Pelle

Jättetrevligt.

Eivor

Intressant och jag har släktforskat däromkring.
God Jul!

Eivor

Intressant och jag har släktforskat däromkring.
God Jul!

Eivor

Intressant och jag har släktforskat däromkring.
God Jul!