Vackra Nyköping!

Hej!
 
Onsdags föra veckan så begav vi oss mot Nyköping.
Nyköping ligger vid den sörmländska kusten där Nyköpingsån rinner ut i Stadsfjärden och Östersjön.
Vid bron i Aspa bro står fyra runstenar placerade. Tre på väster sida om vägen och en på den östra sidan.
Aspa är en småort i Nyköpings kommun.
Vi kommer fram till Aspa bro och jag kan se dom första två runstenarna.
Runskrifterna är från 1000-talet, jag tycker det är helt fantastiskt att än idag så kan man beskåda dessa inskrifter.
 Ristningsytan är ganska sliten, men runorna som finns i behåll är ordentligt huggna, så läsningen är tämligen säker. Man börjar längst ner till vänster vid ormens huvud, fortsätter varvet runt till det andra ormhuvudet innan man läser i samma ordning.
 
Ristningen lyder, "Astrid lät göra detta minnesmärke efter Anund och Ragnvald, sin son. De dogo i Danmark. De voro mäktigast i Röninge och de raskaste i Svitjod."
 
Den andra stenen.
Ristningen lyder. ”Slode och Ragnfrid de läto båda göra bro och resa sten efter Igulbjörn, sin son.” 
 
Den tredje stenen står rest på andra sidan av landsvägen.
och lyder som sådan ”Här står stenen efter den gode arvingen till Öpir och Torunn, Gyllas broders (sten). Gud hjälpe anden …”
  På västra sidan om vägen som leder in mot samhället Aspa, och alldeles vid korsvägen mot Lid kyrka . Det finns en ganska stor hög i närheten som kort och gott kallas Tingshögen, och det är inte svårt att förstå att det är samma hög som omnämns på denna sten. Text: ”Denna sten står efter Öbber på tingstaden efter Toras man. Han västerut väpnade sina karlar, såg sonen där det (?). Kämpen är nu till olycka död, om än så frejdad.”
 Det finns tre huvudteser som brukar användas som förklaringar till resandet av runstenar. Dessa glider dock delvis in i varandra: 1 Som en del av konverteringen från asatro till kristendom. 2 Som ett sätt att visa sig lojal med kungamakten. 3 Som ett sätt att markera revir och hölja ätten i ära för att på så sätt vinna egen makt.
 
Runstenar förekommer i hela det nordiska kulturområdet – Sverige, Norge och Danmark, samt i vissa områden med nordiskt inflytande. De äldsta finner man i Norge. Runstenarna tillkom huvudsakligen mellan år 300 och år 1130.
 
Vi kör vidare på våran färd som tar oss till
Svanviken-Lindbacke naturreservat i Nyköpings kommun.
Gravfält från järnåldern och stensättningar, med intilliggande boplatslämningar vittnar om att området varit bebott länge.
Vid ingången från parkeringen finns en labyrint av sten.Troligtvis byggdes den på Lindbacke under medeltiden.
Sverige är med sina ca 300 labyrinter världens labyrintrikaste land.
 
I naturreservatet finns det gott om olika blommor, växter, insekter och fåglar.
 Marken har genom århundradena varit både torr och mager, därför används den fortfarande som betesmark åt nötkreatur.
Vi lämnar naturreservatet och åker vidare.
Nyköpingshus, Nyköpings slott, är en medeltida borg, nu delvis lagd i ruiner. Den är belägen i Nyköping.
Ursprunget till borgen var en kastal från slutet av 1100-talet som byggdes på i omgångar. Troligen var det Birger jarl som började anlägga borgbygget.
Tillbyggnader gjordes under medeltiden. Gustav Vasa förstärkte borgen för försvarsändamål och ett runt kanontorn från hans tid finns bevarat.
 
Slottet brann tillsammans med den övriga staden 1665. Det återuppfördes inte, utan en del av teglet användes som material i ombyggnaden av Stockholms slott.
Delar av slottet rustades upp på 1900-talet och är numera ett permanent museum. 
 
 
Vi åker vidare på våran färd. Stendörren är beläget vid kusten mellan Nyköping och Trosa.
Stendörren är ett mycket uppskattat och välkänt naturreservat som lockar besökare från när och fjärran. Via hängbroar kan du komma ut i skärgårdsnaturen utan båt.
 
Reservatet är utrustad med ett flertal eldstäder med ved, toaletter och sopmajor.
Flera vindskydd finns också. Naturreservatet bildades 1972 för att erbjuda det rörliga friluftslivet tillgång till den sörmländska skärgården.
 
Allt detta har gjort mig hungrig så jag letar snabbt på ett spishus.
Jag tänder en eld och grillar på lite kött
Det har vart en mycket trevlig dag! vi har långt hem till Norberg så vi får avrunda här men vi ses snart igen!
Hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Jonatan

Nu fick man semesterlängtan i både kropp och själ.. såg riktigt härligt ut. :)