Svanarna på åkern...

Hej!
 
Vi tog bilen på måndagsmorgonen och körde mot Livsdal.
Livsdal är en by inom Norbergs kommun i norra Västmanland. Byn har omnämnts i skriftliga källor redan på 1300-talet. Den är av riksintresse för kulturmiljövården och består av ett par jordbruk och flertalet sommarstugor.
Genom bykärnan flyter Norbergsån som förbinder sjöarna Trätten och Holmsjön. Trättens vattenstånd kan regleras medelst dammluckor vid de två broarna i byn. Byns kärna är samlad kring broarna. Tidigare fanns både vattendriven kvarn och sågverk. Sågverket revs på 1970-talet.
 Jag blir lite lyrisk av mig när jag stiger ur bilen, det är inte alla dagar man befinner sig i en 700år gammal by.
Vi kör vidare.
Jag vet av erfarenhet från tidigare år att svanarna återkommer i massor tidig april på en åker strax efter Västerfärnebo och jag tänkte att vi skulle åka dit och se efter om så är fallet också denna gång.
 
Bingo! ett hav av svanar, nästan i alla fall.
 
I världen finns det totalt sju arter av svan, varav tre förekommer i Sverige: knölsvan, sångsvan som häckfåglar och mindre sångsvan som passerande flyttfågel.
Symboliserar trohet och renhet av kärlek par. Indianerna brukade betrakta äktenskapet som en stat som varade fram till hans död och lika så dessa fina fåglar.
 
Vi sitter i bilen 20 meter ifrån och konstigt nog så är hundarna tysta trots svanarnas sång som hörs vida omkring.
Vi är kvar en lång stund och betraktar dem.
 
Gamla byn i Avesta är ett brukssamhälle med ursprung från 1600-talet, då ett kopparförädlingsverk, Avesta Kopparbruk, förlades till Avesta. Samhället hade sin storhetstid under 1600- och 1700-talen och var stad mellan 1641 och 1687. 
 
1636 kom ett följe med högt uppsatta herrar till Våtänget med målet att hitta en plats för att anlägga ett större kopparverk. Vattenmassorna i Dalälven var en förutsättning för brukets uppbyggnad. Att tämja forsen var inte att tänka på. Tanken var att det blivande bruket skulle ligga vid Djäknehytteån, vars flöde skulle ökas med vatten från älven. Ån skulle fördjupas och en kanal byggdes för att leda in mer vatten. Under tiden timrades bruksbyggnaderna och de första bostadshusen upp och det som vi nu kallar Gamla Byn tar sin form. Omvandlingen av Våtänget skapade förutsättningarna för att ett samhälle skulle ta form.
 
Carl Jularbo, dragspelskungen, har tillägnats ett museum i Gamla Byn. Född den 6 juni 1893 i Jularbo; Folkärna socken i Kopparbergs län, död den 13 februari 1966 han var en svensk dragspelare och kompositör.
 
Det finns ett café på museet och en kopp kaffe är ju inte i vägen om man säger så.
 Det har varit en mycket fin dag men nu ska vi åka hem till Norberg vi ses!
 
Hej så länge!