Våran Norrlandsresa del 2

Hej!
 
Jag fick tag på en stuga i Lövberga det var skönt att få sova ut.
Morgonen kom och jag tänkte på om vi skulle göra ett besök vid Hällingsåfallet som ligger en bit härifrån.
 
Hällingsåfallet är ett vattenfall och ett naturreservat i Frostvikens socken i Strömsunds kommun i norra Jämtland

Vattenfallet ligger i Hällingsån och är 42 meter högt. Ån forsar vidare genom en 800 meter lång kanjon. Den djupa klyftan är troligen en sprickzon i skifferberget som vidgats under den senaste istidens avsmältning för cirka 9 000 år sedan.

  de branta och över 50 meter höga klippväggarna står en ständig vattendimma. Den fuktiga miljön har gett upphov till en särpräglad moss- och lavflora. Tio hektar av området kring vattenfallet är ett Natura 2000-område.
Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden
 
Det känns härligt att vara här, en mäktig känsla här stannar vi ett tag.
Det råder Eldförbud inom hela landet och det innebär att det blir svårt att tillaga mat för våran del om man inte har en http://www.smartcook.se/ barocook som kan få varm mat utan att göra upp en eld.
 Vi lämnar Hällingsåfallet och kör mot Vilhelmina.
 

Vi kommer till en sameby. Inom Vilhelmina kommun verkar två samebyar, Vilhelmina norra sameby och Vilhelmina södra sameby.
En sameby är en ekonomisk och administrativ sammanslutning som regleras i rennäringslagen. Det finns 51 samebyar i Sverige inom det s.k. renskötselområdet som sträcker sig från Idre och Dalarna i söder till Könkämä och Treriksröset i norr.

Vi lämnar same byn och kör vidare.
Vi kör mot Jokkmokk, vi kör i timmar och man får nästan en hypnotisk känsla så jag stannar för att sträcka på oss.
 
Pigga och alerta så beger vi oss mot hårsprångfallen.
Detta samhälle började byggas upp 1946 för anläggandet av Harsprångets kraftstation. Som mest bodde ca 2000 personer här. 1985 var samhället helt rivet och utplånat  

Harsprångsfallet, där vattnet en gång i tiden forsade fram. Ett canyonliknande område i Luleälven.

 
Vi börjar på att bli trötta så vi får sova i bilen i natt.
Jag stannar bilen någonstans i bodens skogar för övernattning.
 

På återseende!

 

 
 Håll utkik efter nästa del av våran Norrlands resa!
Dela gärna så vi når ut till flera ha en fin dag!
Vi ses!
 

 

 

Summer - frostviken' - hällingsåfallet - håbo kommun - norrland - norrlands kustlinje - sommar - strömsund - sverige - utflyktsmål