Tors Stenar.

Hej!
Templum Sti Nicolai, helgad åt sjöfaranas och handelsmännens skyddshelgon Nicolaus. Ursprungligen från 1100-talet med långhus och kor, vilket på 1200-talet omvandlades till en korskyrka. 30 april 1869 brann kyrkan. Det ansågs bli för dyrt att bygga upp kyrkan igen, istället byggdes en ny kyrka mer centralt i Björkvik
 Björkvik är en tätort i Katrineholms kommun, och tidigt igår så tog vi bilen och körde mot Björkvik.
Björkviks kyrkoruin är rester av en kyrka med medeltida ursprung som vi ska besöka.
Kyrkan ödelades av en brand 1869 och ger idag en vacker inramning till gudstjänster och konserter på sommaren.
 
Branden som uppstod sedan en gnista från prästgården antände taket till sakristian. Alla inventarier i sakristian, kyrksilver, mässkrudar, antependier och kyrkoarkivet kunde räddas.
En mycket välbevarad ruin. Ruinen är restaurerad i omgångar. På bl a västfasaden och tornet finns rester av äldre fasadmålningar, vilka troligtvis målades under 1600-talet. 1936 konserverades ruinen och används numera för friluftsgudstjänster.
Vi lämnar den fina ruinen och kör till den nuvarande kyrkan som uppfördes i 1800-talsgotik.
Kyrkan invigdes i byn Vedeby  1875. Arkitekt var Per Ulrik Stenhammar. Den 6 november 1900 brann kyrkan men restaurerades under ledning av arkitekt Fritz Eckert. 1902 var kyrkan färdig för återinvigning. Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning, med kyrktorn i norr och kor i söder. Breda korsarmar sträcker sig ut åt öster och väster. I vinkeln mellan koret och den västra korsarmen ligger sakristian.
Som vanligt var inte kyrkan öppen vilket var tråkigt men kyrkan är mycket vacker att titta på.
Vi lämnar kyrkan och beger oss vidare.
Vi ska göra ett besök till en rekonstruerade stenålders by och få mig en glimt av hur människor i Sörmland levde för 6000 år sedan.
 
Innan vi når stenåldersbyn så kör vi förbi en skylt där det står Tors stenar jag blir genast nyfiken och stannar bilen.
Tors stenar kallas även Näckensborg och består av stora stenblock.
Enligt sägnen tappade en jätte stenarna på platsen, som efter det blev Näckens boning. Under ljumma, vackra sommarkvällar kommer Näcken fram och låter fiolens toner ljuda vida omkring.
Vi kör vidare mot Stenåldersbyn i Vrå i Sörmlandskommun.
 
 
 

Vråkulturen eller Vråkeramik är en tidigneolitisk samling av boplatser i Södermanland. Ibland räknas kulturen till trattbägarkeramik.

År 1935 återfann Sten Florin en boplats vid torpet Lilla Vrå, i Stora Malms socken öster om Katrineholm i Södermanland. Boplatsen hade rektangulära husgrunder av sten samt stenverktyg, malstenar och krukskärvor. Litteraturen talar också om Vråkeramik. Den tidigaste keramiken (trattbägare) återfanns på boplatsen vid Mogetorp, Stora Malms socken, strax väster om Katrineholm. Kärlen har snör- och stämpelintryck samt runda bottnar. De är tillverkade av kalkfri lera med magring av krossad granit.


Vi sätter oss ner en stund nu ska det bli gott med kaffe.
När vi har fått upp värmen så tar vi en tur.
Det har varit en fin dag och vi ska ta och åka hem till Norberg innan det blir för mörkt.
Vi ses!
Hej så länge!