Ängsö

Hej!
 
För ungefär 1500 år sedan kom dom första människorna till Ängsö.
Naturreservatet består av en hel socken med 23 öar och 222 holmar och skär i Mälaren.
Ängsö naturreservat har ett gammaldags landskap bevarats, med fornlämningar, betesmarker, gamla vägar och torp. Ängsö ligger 14 kilometer sydost om Västerås.
 Människorna var fiskare och bönder som brukade åkrar och hade betesdjur. Från denna tid finns tre gravfält med nästan 150 gravar.
  Under medeltiden byggdes kyrkan och i det nuvarande slottet finns medeltida delar kvar. De många torpen som finns kvar, cirka 60 stycken, var bostäder åt de torpare som behövdes som arbetskraft i det omfattande jordbruk som bedrevs här.
 
  Här på Ängsö hittar du sex olika vandringsleder som är mellan 1,5 - 8,5 kilometer långa. Här kan man uppleva det omväxlande landskapet med spännande natur och historiska spår.
 
Här trivs  rådjur, dovhjort, kronhjort och vildsvin. Här lever också fiskgjuse, häger, brun kärrhök, rördrom, gulärla, mindre hackspett, storspov och många andra fåglar.
 
 Flera olika hotade och ovanliga svampar växer på Ängsö, som till exempel rotsopp, skumticka, jättekamskivling och oxtungssvamp. Och många sorters insekter trivs på de torra ängarna och i lövskogarna.
 Vi sätter oss ner och njuter av utsikten.
 
Det har varit en skön söndag här på Ängsö, ett bra utflyktsmål!
 Hade fint, vi ses!
3