Rövargrottan i Haraker.

Hej!
 
Längs den gamla vägen mellan bruken Svanå och Fors i Harakers socken finns en gammal skylt som beskriver en ”Rövargrotta” inne i skogen.
Legenden berättar att det var Erik Pukes män som gömde sig här.
 
 
Jag har i ett tidigare inlägg tagit upp slaget vid Hällaskogarna där Puke gömde sig för Karl-Knutsons män vid den så kallade Puke-stenen men blev upptäkt och förd till Stockholm och avrättad trots att han blivit lovad fri lejd.
 
Denna historia handlar om pukes följeslagare som gömde sig i den så kallade Rövargrottan några kilometer från Pukestenen. Denna skogstrakt finns en stor mängd stenblock som ligger på och omkring varandra, och under många av dem har det bildats små håligheter.
 
Enligt sägen ska fredlösa bönder som stred på Pukes sida ska ha gömt sig här, detta för att undkomma Karl Knutssons vrede.
 
Pukes allmogehär förklarades fredlösa. Några av dem sägs ha gömt sig i en stenhåla kallad Rövargrottan. Andra lär ha bott i en liknande håla eller viste på Fröslundaberget, där ett trettiotal "rövare" lär ha bott fram till våren 1438.
 Karl Knutssons liv sammanföll med en av de mer turbulenta perioderna i svensk historia, och egentligen är hans livsgärning bara en lång rad uppror och krig. Som kung hade han inte heller någon möjlighet att ägna sig åt mer fredlig verksamhet, eftersom han var ansatt av fiender från alla håll. Hans totala hänsynslöshet gjorde honom också avskydd i flera läger. 
 Vi lämnar grottan och går vidare.
 Skogen är Biotopskyddad det innebär ett skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanligare arter, samt för omväxling i landskapet.
Området är skyddat för all framtid och markägaren får i det flesta fall ekonomisk ersättnig för att avstå från skogsbruk.
 
Vi kommer fram till ett vindskydd, vi sätter oss ner och lysnar på den vackra natur som vi är omgiven utav.
 
 Det har varit en fin och bra dag med spännande natur och historia och lämningar.
 
Ha en bra dag, vi ses!
 
 
1400-tal - 2019 - Haraker - Svanå - biotopskydd - historia - hällaskog - karl knutsson - krylbo skogsbo - legenden - natur - pukestenen - rövare - slaget - sommar - vandra - västmanland