Norberg!

 
Hej!
Idag så var jag och Aston till Norberg och fotade och promenerade runt i byn.
 Norberg kan spåras tillbaka till 500-talet, men området har varit befolkat sedan nordisk stenålder.
 Norberg fanns redan på medeltiden en marknadsplats där bergsmännen i de omkringliggande trakterna samlades. Den äldsta bevarade bebyggelsen i Norberg ligger samlad vid Norbergsån som rinner genom orten nära Norbergs kyrka med gårdar som härstammar från medeltiden, medan många nuvarande byggnader är från 1700-talet.
Trots en omfattande brand i mitten av 1700-talet, kan man fortfarande se det ursprungliga bebyggelsemönstret i centrala Norberg med bodar, tvättstugor och brygghus utmed ån, medan mangårdsbyggnader och bostadshus låg en bit ifrån.
Norbergs var och är fortfarande idag kyrkby i Norbergs socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Norbergs landskommun där Norbergs municipalsamhälle inrättades för orten 30 september 1889. 1952 ombildades landskommunen med municipalsamhället till Norbergs köping där utredningen av samhällets bebyggelse bara upptog en mindre del av köpingskommunens yta. 1971 uppgick köpingen i Norbergs kommun med Norberg som centralort.
 Här finns ett stort utbud av kulturmiljöer, hantverk, gott om natur, spännande historia med alla gruvor som finns runt Norberg.
 I Norberg har troligen funnits kyrka eller kapell redan före den nuvarande kyrkan, som är byggd i slutet av 1300-talet och uppförd i gråsten. Den saknade från början torn utan hade en fristående klockstapel. Två gånger har kyrkan utsatts för brand, 1608 och 1727. Vid branden 1727 ödelades praktiskt taget hela den östra sidan om ån i Norbergsby, varvid också kyrkans torn och det mesta av kyrkans inventarier blev lågornas offer.
Summan av kardemumman så måste man uppleva Norberg, en härlig liten by med många intryck!
Hej så länge!
 
 
 

 

 
500 tal - Aston - Norberg - by - fota - foto - foto konst - historia - kyrka - norden - nordisk - stenåldern - steve - stevekanalen - västmanland
3