Skön graffiti- konst i Lindesberg den lilla staden med enorma väggmålningar

 
 
 
Hej!
Igår tog jag och Aston bilen mot Arboga.
Vi åkte genom Färna, den krokiga vägen tog oss till Kolsva sedan Köping och därifrån vidare till Arboga.
väl i Arboga så passade vi på med ett besök till en av Arbogas kyrkor (Heliga Trefaldighets Kyrka)
 
 Heliga Trefaldighets kyrka byggdes ursprungligen av franciskanerbröderna och påbörjades 1256. Kyrkan var inte klar förrän under 1300-talet och bestod då av mittskeppet och sidoskeppet. Kyrkan fick sin nuvarande storlek på 1400-talet. Tornet byggdes under 1600-talet och tog mer än 30 år att bygga.
 Efter besöket i kyrkan så lämnade vi Arboga och styrde mot Fellingsbro ett stationsamhälle som tillhör Örebro Län. Jag har hört talats om att här ska finnas en gravsten till minne av dom drabbade från Fellingsbro som omkom i Estoniakatastrofen.
Estoniakatastrofen var en stor sjöolycka i Östersjön den 28 september 1994, då färjan och passagerarfartyget M/S Estonia förliste efter att fartygets bogvisir lossnat i hårt väder på öppet hav under färd från Tallinn till Stockholm. Enligt officiella rapporten fanns 989 personer ombord varav 852 förolyckades. Av den största nationalitetsgruppen svenskar omkom 501 av 552 ombord. Olyckan är den största fartygskatastrofen i fredstid i nordiska farvatten genom tiderna och en av de dödligaste över huvud taget under sent 1900-tal.
(Vi tänker på er alla som omkom i Estoniakatastrofen)
 
Nä nu behöver en karl som jag muntras upp och vad passar då bättre än stupa?
Strax norr om Fellingsbro finns Sveriges enda stupa. Den är 11 meter hög och invigdes år 1988 av Dalai Lama.
En stupa (sanskrit: stupa 'hårtofs', 'krön' eller 'topp) är en buddhistisk kultbyggnad, vanligen på en omgärdad och rikt utsmyckad plats. Stupan är också känd under sitt tibetanska namn chörten.
 
En lugn och harmonisk plats att vara på.
En stupa är även en symbol för en Buddhas upplysta sinne. Varje del av stupan symboliserar en aspekt av Buddhas lära. Det finns 8 olika typer stupor som alla korresponderar till olika delar av Buddha Shakyamunis liv. Det finns ytterligare en typ av stupa som kallas Kalachakrastupa. Denna stupa anses beskydda mot krig och negativa energier. Det är den mest sällsynta typen.
 
Vi hade ännu ett mål, Lindesberg (Paint the city) den lilla staden med enorma väggmålningar som lyser upp i tillvaron. Det här måste jag bara se med egna ögon.
 
 
 
De flesta Konstnärerna i projektet har sin bakgrund inom graffiti, samtliga målningar är gjorda med sprayburk.
Många kommuner har nolltolerans mot sprayfärg men genom detta arbete vill man visa att den även kan användas till andra motiv än traditionell graffiti.
Det var mäktiga målningar vill jag lova!
 
Och efter att vi hade beundrat konstverken så åkte vi mot Örebro, Efter nån kilometers bilkörning så såg vi denna skylt.
Håla Hult! det är ju för bra att vara sant! Jag visste att det ska finnas ett övergivet Sanatorium i Håla Hult
 Vi svängde av upp mot skogen på smala vägar som ledde oss till slut till Sanatoriet.
 
Sanatorier byggdes runt om i vårat avlånga land för att kunna ta hand om patienter med sjukdomen lungtuberkulos som är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Stora sjukhuskomplex anlades ,ofta helt för sig självt ute i skogen där naturen var bra. Ofta var dessa platser högt belägna eller invid vattendrag då de klimatologiska förhållandena ansågs hjälpa läkandeprosessen av sjukdomen. 
 
En mycket vacker byggnad med flyglar som breder ut sig
Men till slut så får jag dåliga vibbar av platsen och bestämmer mig för att åka vidare.
Mot Örebro!
 
Örebro är en tätort vid Hjälmarens västra strand i Närke, samt centralort i Örebro kommun och residensstad i Örebro län. Örebro är Sveriges sjätte största tätort.
 
Väl framme så besökte vi Nikolaikyrkan
En upptecknad muntlig tradition från 1600-talet gör gällande att det var köpmän från Lübeck som lät bygga kyrkan. Den började byggas under andra hälften av 1200-talet, men stod sannolikt inte färdig förrän i mitten av 1300-talet. Det finns romanska stildrag i de äldsta delarna, men under byggnadstiden gjorde sig en modernare stil gällande, och därför är den gotiska stilen påfallande i de yngre delarna.
 
Från kyrkan var det inte långt till slottet.
Örebro slott är beläget på en holme i Svartån i Örebro, Närke. Det uppfördes ursprungligen som en försvarsborg, sannolikt i mitten av 1300-talet. Byggherre var troligen kung Magnus Eriksson. Under Hertig Karls tid byggdes borgen om till ett renässansslott. Det hade redan då till stor del förlorat sin roll som försvarsanläggning. Ytterligare ombyggnationer har ägt rum genom årens lopp. Den senaste större exteriöra förändringen ägde rum i slutet av 1800-talet, då slottet byggdes i en historieromantisk stil. En rad viktiga riksdagar och möten har ägt rum på slottet. Sedan 1764 fungerar slottet som residens för landshövdingen i Örebro län. Örebro slott är statligt byggnadsminne sedan 1935.
Jag och en kanon!
Summan av kardemumman så tyckte jag om stupan i Solbo en rogiven plats som jag tänker besöka igen
och all skön graffiti- konst i Lindesberg den lilla staden med enorma väggmålningar som fick en att häpna.
 
Hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
Aston - fellingsbro - foto - graffiti - historia - hålahult - konstnär - kyrka - slott - solbo - stevekanalen - äventyr - örebro
2