Fredriksbergs pappersbruk.

Hej!
Jag hade hört om ett gammalt och övergivet pappersbruk som ska ligga en bit utanför Ludvika det skulle bli långt att åka för oss men det kompletterar det vi kommer att få se.
Vårt mål är Fredriksberg pappersbruk.
 
Fredriksberg grundades år 1729 som en bruksort, och järn- och skogsindustri har länge spelat stor roll för orten. Trakterna kring Fredriksberg består till stor del av glesbefolkade skogar med sjöar och myrmarker.
 Fredriksberg är avskilt beläget nära gränsen mellan Dalarna, Värmland och Västmanland  med de flesta större orter i regionen så som Borlänge, Karlstad, Örebro, Falun, Karlskoga och Mora på ett avstånd av 8–13 mil.
Trakterna kring Fredriksberg räknas som bebodda sedan 1600-talet. De första bosättarna var hitflyttade finnar som bedrev svedjebruk, varför trakterna också kom att kallas finnmarker.
 
Vi hoppade in i bilen och styrde mot Fredriksberg.
När vi närmade oss Fredriksberg så ser man hur landskapet förändrade sig i ett stort skogslandskap.
Vi kom in i Fredriksberg och följde vägen igenom orten och på vår högra sida så ser jag en hög skorsten och då förstår jag att vi har hittat vårt mål. jag tar sikte på skorstenen som leder oss ner till pappersbruket.
 Om man tar höger i korsningen vid Coop Nära butiken och följer vägen, i riktning mot Hagfors i
Värmland, så kommer man efter någon kilometer till det som idag mer skulle kunna kallas
ruinerna av Fredriksbergs pappersbruk. Här kämpar naturen febrilt med att försöka läka det sår
som bruket en gång var orsak till och när man ser fabriken i det här tillståndet är det svårt att
kunna tänka sig att samma plats under 1950-talet var navet i kring vilket allting på orten snurrade.
År 1931 satte man igång med papperstillverkningen Redan år 1965 togs beslutet att Fredriksbergs pappersbruk skulle läggas ner, år 1972, då
verksamheten inte längre var lönsam och då Fredriksberg inte längre kunde konkurrera med
andra mer moderna pappersbruk.
 I området kring pappersbruket har man hittat tre stycken mesadammar. Dammarna är idag
uttorkade men innehåller fortfarande mesa från pappersbruket. I dagens pappersbruk tar man om
hand mesan i tillverkningen men på den tiden då Fredriksbergs pappersbruk var igång så samlade
man mesan i stora dammar på fabriksområdet. I en rapport från Länsstyrelsen från 2010 så står
det att mesan till en början också kan tänkas ha blivit utpumpad direkt i Liälven som rinner
igenom industriområdet.
Mesa deponierna har genom analyser
visats sig innehålla farliga ämnen så som bl. a bly, kadmium, kvicksilver och arsenik för att nämna
några. Även om metallerna troligtvis är hårt bundnatill kalciumkarbonatet i mesan så gör
storleken på dammarna att den sammanvägda föroreningsnivån i marken anses vara stor.

Industriområdet utgör alltså inte bara ett farligt område för människor när det gäller fallfärdiga
byggnader utan är även ett stort hot mot miljön och därigenom också mot människor och djur
som vistas i omgivningen.


Vi parkerar bilen och bestämmer oss för att gå in på området.
 på området har taken rasat in och får om möjligt platsen att bli ännu
mer skrämmande. Som ni ser på bilden så har u-et hamnat upp och ner vilket får mig att tänka på att när en hästsko hänger upp och ner har lyckan runnit ur.
 
Vi gick längre in på området och förstörelsen blev allt mer påtaglig.
Mellan byggnader hänger ledningar som ser ut att när
som helst kunna ramla ner över en.
 Vi gick upp för en trappa
 Som tog oss upp en våning. Golvet var täckt av is och mossa hade börjat frodas på vissa ställen.
Vi gick ut på gården.
och gick in en annan del av byggnaden.
Och där inne så möttes vi av en enormt pannrum -maskinrum.
Vi gick upp en våning.
Jag tappade bort tid och rum och såg att det började skymma ute och vi hade långt hem så jag bestämde att vi måste lämna detta underbara ställe men hit kommer vi att återvända till.
Vi styrde hemåt igen, på vägen så stannade vi till i Ludvika för Aston behövdes rastas
Vi stannade vid en frusen sjö (väsman)
Vi busade på isen Aston blir helt till sig han älskar verkligen snö och is.
Här så mumsar Aston på is så jag sätter mig ner och väntar
Summan av kardemumman så var det en väldig skön känsla att promenera runt i det övergivna pappersbruket en toppen dag!
 Hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aston - Ue - bruksort - dalarna - frediksbergs pappersbruk - fredriksberg - stevekanalen - ue - urban exploring - vackert - västmanland - äventyr
6