En resa genom Uppsalas historia.

God förmiddag!
Igår reste jag tillbaka i Sveriges Historia (i alla fall en del av den)
Jag åkte till Uppsala för att ta reda på vad just den staden betytt för Sveriges historia, det är mer än man tror!
Första stoppet vart Gamla Uppsala.
I Gamla Uppsala finns tre stora gravhögar, oftast kallade kungshögarna eller Uppsala högar, enligt mytologi och folkminne resta över de gamla sveakonungarna på 500-talet. Högarna är bland de största i Sverige (bara Anundshög är större). Modern datering anger att de anlagts mellan år 500 och år 600. Här finns också gravfält som anses ha innehållit 200–300 gravar, och lämningar nära och under kyrkan.
 
 
Gamla Uppsala antas ha varit ett religiöst centrum för asatroende före kristendomens införande. När landet kristnades, kom de slutliga avgörandena att till stor del utspelas i Uppsala, där enligt gällande lag landets kung utsågs.
Den nuvarande kyrkobyggnaden är byggd av gråsten med viss tegelornamentik och består av ett stympat centraltorn och av ett kor med absid (vilka idag används som långhus och kor). Både absidkoret och det stympade centraltornet härstammar från den ursprungliga större kyrkan, som kan ha påbörjats vid 1100-talets mitt och stått färdig kort före en eldsvåda på 1240-talet. Vissa bevarade träinventarier från kyrkan kan härstamma från 1100-talet, bland annat ett av tre så kallade triumfkrucifix.
 

(bild inne i Gamla Uppsalas Kyrka)
 
Efter besöket i Gamla Uppsala åkte jag in till Uppsala centrum för att fortsätta historian.
Jag besökte först slottet men det var tyvärr stängt så jag fick bara bilder ute på slottsgården.
 
På slottet inträffade bland annat Sturemorden, beslutet om att Sverige skulle delta i 30-åriga kriget, och drottning Kristinas abdikering år 1654.
Slottet började byggas 1549 som en befästning och ingick i den serie borgar som Gustav Vasa och hans söner uppförde som skydd mot utländska och inhemska fiender. År 1567 var de första boningsdelarna på slottet klara, och man kunde utrymma den gamla "Uppsala gård", och i maj samma år inträffade de berömda Sturemorden i slottets fängelsehåla. Efter en brand den 23 april 1572 omformades borgen och byggdes ut till ett representativt renässanspalats av Johan III och arbetet var inte avslutat förrän i 1600-talets början. En av dess viktigaste uppgifter blev att fungera vid kröningsfestligheter efter ceremonin i domkyrkan.
 

Slottet är idag bostad för landshövdingen. Här finns även tre museer: Uppsala konstmuseum, Fredsmuseum och Vasaborgen.
 
Efter besöket vid slottet drog jag mig mot domkyrkan, och tur var det.
Precis när jag kom till kyrkan så började en julmässa med körer, präster och biskopar.
Till en början var det väldigt vackert och harmoniskt, men så fort prästen började tala i en mikrofon som påminde mig om andra världskriget så tuppade jag av. (tur att fotografen höll sig vaken!)
 
Uppsala domkyrka är en katedral i gotiskstil.(exteriört huvudsakligen en nygotisk tegelefterbildning av fransk höggotik runt en medeltida stomme) Den är domkyrka i ärkestiftet, församlingskyrka för Uppsala domkyrkoförsamling och rikshelgedom för Svenska kyrkan. Den invigdes slutgiltigt 1435 och hade Sankt Erik, Sankt Lars och Sankt Olof som skyddspatroner.
 Efter min tupplur så behövde jag muntras upp och jag begav mig till gamla Uppsala igen för att besöka museet. Där vaknade jag till då jag slapp höra på en tråkig gubbes röst. Jag fick mycket intryck och lärde mig massor om vikingatiden i Sverige.
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var den historian!
Ny bär det av mot nya äventyr!
 
Hej så länge!
asatro - drottning - foto - fotografering - gamla uppsala - gudar - historia - kungar - kyrka - legender - myter - präst - slott - uppsala - vikingatid - äventyr