Säterdalen!

Hej!
Igår så åkte vi till Säter som är en tätort till Dalarna.
Vi besökte Säterdalen som är ett ravinsystem, som ett slingrande grönt stråk mot det omgivande platta slättlandskapet. Områdets frodighet kommer sig av det gynnsamma klimatet nere i ravinen och den näringsrika Ljusterån. Området får tack vare de lövdominerande skogsbestånden ett sydländsk utseende.
 Säterdalen är ett av landets främsta exempel på ett levande ravinlandskap. Med detta menas att ravinerna hela tiden växer och utvecklas genom en rad naturliga faktorer.
 Med sina branta sluttningar är unikt för Sverige. Meterhöga ormbunkar, täta lövbuskage och prunkande örter ger tillsammans med det rika fågellivet. Säterdalen är ett halvmil långt ravinsystem med helt unik natur.
Naturreservatet i Säterdalen bildades 2001.
Syftet med reservatet ska vara att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Här finns även Barnens Dal, en betagande natur- och nöjespark, en lekplats för barn i alla åldrar, levande fäbod, fiske, och många evenemang.
Det var en trevlig dal men nu börjar vi bli hungriga så vi lämnar denna fina dal och åker till Ljustern och grillar. Ljustern är en sjö i Säters kommun i Dalarna. Sjön har en area på 3,03 kvadratkilometer och ligger 152 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Ljusterån.
Summan av kardemumman så har det vart en toppen dag ,Säterdalen var en upplevelse!
Hej så länge!
 
 
 
 
Aston - dalarna - fiske - fiske - foto - fridluftsliv - grilla - havet - klimat - ljusterån - nöjespark - ravin - ravinlandskap - sjö - steve - säterdalen - äventyr
1