Tyska kyrkan?

Hej!
Idag så åkte vi mot Riddarhyttan.
Riddarhyttan är en tätort till Skinnskattebergs kommun i nordvästra hörnet av Västmanlands län i Västmanland.
Vårt mål var Bäckegruvan. Här bedrevs gruvdrift fram till 1979, men själva anläggningen användes fram till 1997. Gruvdriften lades ner och återupptogs flera gånger. Runt  230 arbetare sysselsattes i gruvan.
 
Ingen vet exakt när kopparbrytningen inleddes i Riddarhyttan men det omtalas i olika dokument att år 1420
att det var i kronans regi gruvbrytningen i Riddarhyttan startade.
år 1616 anlades Riddarhyttans kopparverk. Verksamheten vid detta kom att bedrivas med växlande lönsamheten fram till 1873 då det nedlades
.
Höga halter av metallen arsenik har hittats vid Bäckegruvan i Riddarhyttan. Avfallet har legat länge i marken och området tillhör ett av de mest förorenade i Västmanlands län.
 Den del som är undersökt påvisar höga metallhalter och då framförallt arsenik vid Bäckegruvans område. Det är dags och dra vidare här vill man inte stanna för länge.
strax utanför Riddarhyttan så ligger Hedhammar, vi bestämmer oss för att åka dit.
Hedhammar anlades först omkring 1650, och Övre Uggelfors hammare nedlades några årtionden senare. På 1750-talet nedlades även Övre Uggelfors hytta. 1822 ödelades Hedhammar av en översvämning varefter hammaren flyttades nedströms. Den nya hammaren kunde tas i drift 1828 och var sedan igång till1873 då den lades ned. År 1849 beskrivs Hedhammar
som et  järnbruk med 3 härdar om 13363/10 skeppund stångjärnssmide.
Synliga lämningar finns kvar efter hammarsmedjan och andra byggnader.
Vi lämnar den vackra platsen och åker vidare igenom Skinnskatteberg mot Västerås, efter en stunds bilkörning så får vi syn på en skylt där det står Kolarbyn, vi bestämmer oss för att åka efter skyltens riktning vi svänger av och kommer in på en skogsväg som tar oss in i granskogen och strax därefter på vår högra sida så ser vi nåt som påminner om en gallier- by från Asterix och Obelix.
 
Kolarkoja är beteckningen på den temporära bostad som kolare ofta var hänvisade till under kolningsarbetet. Kolarkojorna kunde vara av olika utföranden.
 med ingång på ena kortänden och med en spis i andra kortänden. I markerna ser vi idag mestadels rester efter kolarkojorna. Dessa är i regel som en u-formad "kulle" beroende på att kolarkojan oftast hade jordtäckta sidor som rasat ned efter övergivandet. Ibland ser man även stora stenar i kojans ena ände och då är det vanligen rester efter den nedrasade spisen vi ser
I denna Kolarby så finns det 12 stycken kojor.
Det är lugnt och rogivande att promenera runt i denna by. Det finns många vandringsleder att följa, och möjligheter att grilla runt om Skärsjön.
Det går att hyra dessa kojor och det finns många olika aktiviteter att testa på.
 
Inuti en koja.
 Vi går ner till Skärsjön och går ut på isen det är otroligt vackert här.
 
Vi bestämmer oss för att åka vidare men hit kommer jag och Aston att återvända.
Vi fick ett tips om en Tysk kyrka som ska ligga mitt inne i skogen och vi blev naturligt vis intresserade.
vi fortsatte efter Västerås vägen och efter en stund så ser vi en skylt med texten där det stod Tyska kyrkan.
Vi svängde av och åkte efter en skogsväg, det kändes som vi åkte i en evighet med Mozart på radion och kilometervis av skogsväg så är det lätt att bli lite hypnotiserad.
Och tillslut så kom vi äntligen fram till en skylt.
Ingen kyrka i sikte, vi går efter pilens riktning som tar oss in djupare i skogen och kommer tillslut fram till en ytligare skylt, där det står att Tyska kyrkan är namnet på det mystiska tomrum under väldiga stenblock. Alla större sjöar reglerades genom dammbyggnader för att vattnet till driftbruket i Färna skulle räcka hela året.
Utländsk arbetskraft hjälpte till med dammbygget på 1600-talet, troligtvis många Tyskar.
Det berättas att dessa valde det skyddade bergrummet som gudstjänstlokal  där av namnet.
Det kan inte ha varit en stor församling.
Vi går tillbaka till bilen och åker hemåt igen.
Summan av kardemumma så var det en fin morgon med skön natur.
 
Hej så länge!
 
 
.
 
 
 
 
 
Aston - granskog - gruva - hedhammar - historia - historia - hytta - järnbruk - kolarby - kolarkoja - kopparverk - mozart - riddarhyttan - skinnskatteberg - skog - steve - stevekanalen - tyska kyrkan - västmanland
1