Turen till Ängelsberg

Hej!
Jag och Aston tog billen på en liten rundtur, vi åkte igenom Norberg mot Ängelsberg
och vi stannade vid Högforsbruk
Hyttruinen man ser på platsen idag byggdes åren 1915-16 och var i bruk fram till 1953. Idag står de båda höga tegelpiporna och grundmurarna kvar. I ån syns rester efter vattentuberna som ledde vattnet fram till vattenhjulen.
 Jag och Aston inne i ruinen.
 Vid Högfors finns kolhuset bevarat. Det är ett av landets största trähus och har en längd av 150 meter. Från dess södra gavel gick en rälsbana som förde träkolet till masugnen
inuti masugnens tegelpipa.
 
Sedan så fortsatte vi vår tur
Vi åkte igenom den hemska förödelse som skogsbranden hade lämnat efter sig
 

Skogsbranden i Västmanland 2014  som bröt ut 31 juli 2014 på ett kalhygge i nordöstra delen av Surahammars kommun, nära gränsen till Sala kommun Det var den största skogsbranden i Sverige sedan åtminstone 1950-talet med 13 800 hektar drabbad skog och ungefär 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader. Branden krävde ett dödsoffer.

Räddningsinsatsen avslutades officiellt den 11 september

Och slutligen så kom vi till Ängelsberg. Oljeön  världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Fabriken byggdes år 1875 på Barrön (Oljeön) i sjön Åmänningen utanför Ängelsberg. Oljeraffineringen upphörde år 1902, men fabriken fortsatte att förse de svenska hushållen och industrin med lysolja, vapenfett, maskinsmörja och fotogen fram till år 1927. Idag är fabriken ett museum.
Byggherren och beställaren av Ulvaklev, direktören Erik F. Zetterström, tyckte att sonen Bengt F. Zetterström som var chef för Engelsbergs oljefabrik skulle ha en respektabel villa. Byggnaden uppfördes på en brant udde vid sundet mitt emot oljeön där oljefabriken låg.
Ulvaklev vilan.
Jag såg ett hus som jag bara var tvungen att fota
jag undrar om det finns någon smurf här
Det var det
Hej så länge!
 
 
 

 

 

 
Norberg - facebook - foto - historia - hund - masugn - stevekanalen - västmanland - ängelsberg - äventyr